Best Problem

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Best problem

*

Lớp 5A bao gồm 47 số học viên là học sinh nữ.Hỏi lớp 5A bao gồm số học viên nữ rộng số học viên nam là từng nào em.Biết lớp 5A tất cả 15 em nam


*

*

Phân số chỉ số học sinh nam lớp 5A là :

1-(frac47)= (frac37)

Số học viên lớp 5A là :

15 : (frac37)= 35 ( học viên )

Số học sinh nữ của lớp 5A là :

35 - 15 = đôi mươi ( học viên )

Sô học viên nữ nhiều hơn thế nữa số học sinh nam lớp 5A là :

20-15=5(học sinh )

Đáp só : 5 học sinh

Duyệt đi , chúc bạn học giỏi


Số học viên nam chỉ chiếm số phần tổng số học viên la :

 1-4/7=3/7 ( tổng số học viên )

Số học viên lớp 5A là :

 15 : 3/7= 35 ( em )

Số HS chị em la :

35-15=20 (em )

Số HS con gái hơn số HS phái nam là :

20-15=5 (em)

 ĐS : 5 em


Lớp 5A có 47 số học viên là học sinh nữ.Hỏi lớp 5A bao gồm số học viên nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em.Biết lớp 5A gồm 15 em nam?

 
Xem thêm: Phim Người Vợ Hoàn Hảo Tập 52, Phim Người Vợ Hoàn Hảo (56 Tập Cuối)

Lớp 5a tất cả số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 6 em.Biết rằng số học sinh nữ bằng ba phần tư số học viên nam.Hỏi lớp 5a có bao nhiêu học sinh nam , bao nhiêu học sinh nữ?


Lớp 5A có (frac47)học sinh là học sinh nữ. Hỏi lớp 5A tất cả số học sinh nữ nhiêu hơn số học viên nam là từng nào em. Biết lớp 5A tất cả 15 em nam


lớp 5a gồm 4/7 số học sinh là học sinh nữ. Hỏi lớp 5a tất cả số học sinh nữ nhiều hơn nữa số học viên là bao nhiêu? Biết lớp 5a bao gồm 15 em nam.


lớp 5a có 4/7 số học viên là học viên nữ. Hỏi lớp 5a bao gồm số học viên nữ nhều rộng số học sinh nam là bao nhiêu em, biết rằng số học sinh nam là 15 em


Lớp 5A bao gồm số học viên nam nhiều hơn nữa số học sinh nữ là 6 em,biết 1/6 (một phần sáu) số học viên nam thì bởi 1/4 số học sinh nữ.Hỏi lớp 5a có bao nhiêu nam,bao nhiêu nữ?cả bí quyết làm nha


Lớp 5A có số học viên nam nhiều hơn thế số học viên nữ là 6 em,biết 1/6 (một phần sáu) số học viên nam thì bởi 1/4 số học viên nữ.Hỏi lớp 5a có bao nhiêu nam,bao nhiêu nữ?

 

 
Xem thêm: Dang Ky Tai Khoan Chu Be Rong? ? Cách Lập Nick Ngọc Rồng Online

lớp 5a bao gồm 4/7 số học sinh là nữ giới . Hỏi lớp 5a có số học sinh nữ nhiều hơn thế số hoc sinh nam giới là bao nhiêu em. Biết gồm 15 em phái nam ?


Lớp 5A bao gồm số học sinh nam nhiều hơn nữa số học sinh nữ là 6 em,biết 1/6 (một phần sáu) số học sinh năm thì bởi 1/4 số học viên nữ.Hỏi lớp 5a tất cả bao nhiêu năm,bao nhiêu nữ? cả phương pháp làm nha