NGƯỜI ĐỒNG MÌNH THƯƠNG LẮM CON ƠI

     
" class="title-header">Từ “thương” trong câu thơ “Người đồng bản thân thương lắm bé ơi” tất cả sắc thái biểu cảm như thế nào?
*

susan nguyen


*

Sắc thái biểu cảm của từ bỏ “thương” vào câu thơ “Người đồng mình thương lắm bé ơi”: tự “thương” biểu lộ sự đồng cảm, chân thành....