ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HÌNH 8

     
Hướng dẫn giải những bài tập phần ôn tập chương 1 (Hình học) hay, ngắn gọn, dễ áp dụng với các dạng toán tương tự. Cung cấp các em học viên ôn luyện và đối chiếu đáp án đúng đắn nhất.

Bạn đang xem: ôn tập chương 1 hình 8


Sau khi hoàn thành 1 chương học, nhằm tránh triệu chứng quên kiến thức các em học viên cần ôn tập thường xuyên thông qua ôn luyện con kiến thức định hướng trọng trung khu cùng áp dụng giải những bài tập trong sách giáo khoa, sách bài xích tập, đặc biệt quan trọng các bài trong phần ôn tập chương. Dưới đó là hướng dẫn giải cụ thể các bài tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học) tương đối đầy đủ nhất, hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giành riêng cho các em cùng quý thầy thầy giáo tham khảo.

Trọn cỗ 50 đề ôn tập Toán lớp 8 tốt nhất

Lời giải bài xích 53 trang 96 SGK toán 8 tập 1 giỏi nhất

Giải bài xích 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 chi tiết nhất

Giải bài xích tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học):

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu khái niệm tứ giác.

Trả lời:

Tứ giác ABCD là hình bao gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong những số ấy bất kì nhị đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một con đường thẳng.

Câu 2 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu khái niệm hình thang, hình thang cân.

Trả lời:

- Hình thang là tứ giác tất cả hai cạnh đối song song.

- Hình thang cân nặng là hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.

Câu 3 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc điểm của hình thang cân.

Trả lời:

Tính chất:

- Định lí 1: trong hình thang cân, hai lân cận bằng nhau.

- Định lí 2: trong hình thang cân, nhì đường chéo bằng nhau.

Câu 4 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các tính chất của con đường trung bình của tam giác, mặt đường trung bình của hình thang.

Trả lời:

- Đường mức độ vừa phải của tam giác:

+ Định lí 1: Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh lắp thêm hai thì đi qua trung điểm cạnh sản phẩm ba.

+ Định lí 2: Đường vừa đủ của tam giác thì song song cùng với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

- Đường vừa phải của hình thang:

+ Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh bên của hình thang và tuy vậy song cùng với hai lòng thì trải qua trung điểm ở kề bên thứ hai.

+ Định lí 4: Đường vừa phải của hình thang thì tuy nhiên song cùng với hai đáy và bằng nửa tổng nhì đáy.

Câu 5 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu có mang hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

- Hình bình hành là tứ giác có những cạnh đối tuy nhiên song.

- Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông.

- Hình thoi là tứ giác gồm bốn cạnh bởi nhau.

- hình vuông là tứ giác tất cả bốn góc vuông và bao gồm bốn cạnh bởi nhau.

Câu 6 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc thù của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Tính chất:

- Hình bình hành:

Trong hình bình hành:

a) những cạnh đối bằng nhau.

b) những góc đối bằng nhau.

c) hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

- Hình chữ nhật:

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo cánh bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của từng đường.

- Hình thoi:

Trong hình thoi:

a) nhị đường chéo vuông góc cùng với nhau.

b) hai đường chéo cánh là các đường phân giác của các góc của hình thoi.

- Hình vuông:

Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật với hình thoi.

Câu 7 (trang 110 sgk Toán 8): 

Nêu những dấu hiệu phân biệt hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Dấu hiệu thừa nhận biết:

- Hình bình hành:

1) Tứ giác có các cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.

2) Tứ giác có những cạnh đối đều nhau là hình bình hành.

3) Tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy nhiên song và cân nhau là hình bình hành.

4) Tứ giác có những góc đối bằng nhau là hình bình hành.

5) Tứ giác có hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường là hình bình hành.

- Hình chữ nhật:

1) Tứ giác có cha góc vuông là hình chữ nhật.

2) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

3) Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

4) Hình bình hành bao gồm hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

- Hình thoi:

1) Tứ giác gồm bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

2) Hình bình hành gồm hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

3) Hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

Xem thêm: Kể Lại Kỉ Niệm Với Thầy Cô, Kể Lại Kỉ Niệm Đáng Nhớ Với Thầy Cô Giáo Cũ

4) Hình bình hành tất cả một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

- Hình vuông:

1) Hình chữ nhật có hai cạnh kề đều bằng nhau là hình vuông.

2) Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông.

3) Hình chữ nhật bao gồm một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.

4) Hình thoi gồm một góc vuông là hình vuông.

5) Hình thoi tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

Câu 8 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế nào là hai điểm đối xứng cùng với nhau sang 1 đường thẳng? Trục đối xứng của hình thang cân là mặt đường thẳng nào?

Trả lời:

- nhì điểm điện thoại tư vấn là đối xứng với nhau qua con đường thẳng d nếu như d là con đường trung trực của đoạn trực tiếp nối nhì điểm đó.

- Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.

Câu 9 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế làm sao là hai điểm đối xứng cùng với nhau sang một điểm? vai trung phong đối xứng của hình bình hành là vấn đề nào?

Trả lời:

- hai điểm call là đối xứng cùng nhau qua điểm O giả dụ O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

- trung khu đối xứng của hình bình hành là giao điểm nhị đường chéo của hình bình hành đó.

Bài tập:

Bài 87 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Sơ thứ ở hình 109 thể hiện quan hệ giữa các tập đúng theo hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Phụ thuộc vào sơ thứ đó, hãy điền vào địa điểm trống:

a) Tập hợp những hình chữ nhật là tập hợp bé của tập hợp những hình ...

b) Tập hợp những hình thoi là tập hợp nhỏ của tập hợp các hình ...

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật với tập hợp những hình thoi là tập hợp những hình ...

Lời giải:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp bé của tập hợp các hình bình hành, hình thang.

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp những hình bình hành, hình thang.

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp những hình vuông.

Kiến thức áp dụng

+ Hình bình hành luôn là những hình thang.

+ Hình chữ nhật luôn là những hình bình hành

+ Hình thoi luôn luôn là các hình bình hành

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

Bài 88 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Cho tứ giác ABCD. Call E, F, G, H theo vật dụng tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có đk gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông?

Lời giải:

Ta có: EB = EA, FB = FC (gt)

⇒ EF là mặt đường trung bình của ΔABC

⇒ EF // AC với EF = AC/2.

HA = HD, HC = GD

⇒ HG là đường trung bình của ΔADC

⇒ HG // AC với HG = AC/2.

Do đó EF // HG, EF = HG

⇒ EFGH là hình bình hành.

a) Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật ⇔ EH ⊥ EF

⇔ AC ⊥ BD (vì EH // BD, EF// AC)

b) Hình bình hành EFGH là hình thoi

⇔ EF = EH

⇔ AC = BD (Vì EF = AC/2, EH = BD/2)

c) EFGH là hình vuông

⇔ EFGH là hình thoi và EFGH là hình chữ nhật

⇔ AC = BD và AC ⊥ DB.

Kiến thức áp dụng

+ Tứ giác bao gồm hai cạnh đối song song và đều nhau là hình bình hành.

+ Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

→Còn tiếp.......................

Tổng hợp lý thuyết ôn tập chương 1:

1. Tứ giác

a) Định nghĩa

Tứ giác ABCD là hình bao gồm bốn đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA trong các số ấy bất kì đoạn thẳng nào thì cũng không thuộc nằm trên một con đường thẳng.

b) Tổng các góc của tứ giác

Định lí: Tổng những góc của một tứ giác bởi 3600.

2. Hình thang

a) Định nghĩa

Hình thang là tứ giác bao gồm hai cạnh đối song song.

Hai cạnh tuy nhiên song điện thoại tư vấn là nhị đáy.

Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.

b) Hình thang vuông

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông

Dấu hiệu thừa nhận biết: Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

3. Hình thang cân

a) Định nghĩa

Hình thang cân nặng là hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tứ giác ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) ⇔ 

Chú ý: giả dụ ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) thì  =  và  = .

b) Tính chất

Định lí 1: Trong một hình thang cân, hai ở kề bên bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) ⇒ AD = BC

Định lí 2: Trong một hình thang cân, nhì đường chéo cánh bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) ⇒ AC = BD

Định lí 3: Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) có AC = BD ⇒ ABCD là hình thang cân.

c) dấu hiệu nhận biết

Hình thang tất cả hai góc kề một đáy đều bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

→Còn tiếp...........................

Tải trọn cỗ hướng dẫn giải chi tiết phần ôn tập chương 1 toán lớp 8 dưới đây.

File mua miễn phí khuyên bảo giải chi tiết phần Ôn tập chương 1 Lớp 8:

Hy vọng tài liệu vẫn hữu ích cho các em học viên và quý thầy cô xem thêm và đối chiếu đáp án.

Xem thêm: Top 9 Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam 2021, Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô tất cả thể tham khảo thêm nhiều tài liệu có ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, chỉ dẫn giải sách giáo khoa, vở bài xích tập được cập nhật liên tục tại chuyên trang của bọn chúng tôi.