Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 1 Năm 2021

     

Bộ đề ôn tập cuối học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm học tập 2021-2022 (Kèm đáp án) nhưng mà maybomnuocchuachay.vn giới thiệu dưới đây gồm 10 cỗ đề thi giúp những em học viên tham khảo, sẵn sàng tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì I môn Toán chuẩn bị tới. Đề cương được biên soạn theo lịch trình sách giáo khoa hiện hành để những em học tập sinh hệ thống lại kiến thức, vận dụng luyện giải những dạng bài tập thiệt nhuần nhuyễn. Mời chúng ta tham khảo và tải về chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Tổng hợp các dạng bài tập toán lớp 3 học kỳ 1 năm 2021


1. Bộ đề ôn tập cuối học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1/5 của 50 kilogam là: (0,5 điểm)


A. 250 kg

B . 10 kg

C. 25 kg

Câu 2. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Chu vi của hình tứ giác là: (0,5 điểm)

A. 12 cm

B. 32 cm

C. 25 cm

D. 30 cm

Câu 3. Số 7 vội lên 6 lần là số . (0,5 điểm)

A. 13

B. 42

C. 36

Câu 4. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:(0,5 điểm)

6 m 5 cm = ....cm

A. 65 cm

B. 605 cm

C. 650 cm

D. 11cm

Câu 5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các số : 345, 675, 108, 987, 210 viết theo đồ vật tự từ lớn đến nhỏ bé là :

....................................................................................................................................

Câu 6. Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng: (0,5 điểm)

Giá trị của biểu thức 90 + 9 : 9 là : (0,5 điểm)

A. 99


B. 91

C. 11

D. 90

Câu 7. Hà có 16 bông hoa, Hằng có 4 bông hoa. Hỏi số bông hoa của Hằng bằng một trong những phần mấy số bông hoa của Hà? (1,0 điểm)

A. 1/4

B. 1/16

C. 1/12

D. 1/3

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính: (2điểm)

215 x 4 456 : 7 746 - 251 452 + 361

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Tìm x (1,5 điểm)

725 : x = 8 (dư 5) 627 – x = 328

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Câu 3. (2 điểm)

Một đội đồng diễn thể dục bao gồm 464 học tập sinh, trong số ấy số học sinh là học viên nam. Hỏi team đó gồm bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải.

...................................................................................................................................................

Xem thêm: Dàn Ý Và Phân Tích Chức Phán Sự Đền Tản Viên, Please Wait


.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4. (0,5 điểm)

Tìm một trong những biết cấp số đó lên 5 lần thì bằng 100 trừ đi 35.

...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Đáp án đề ôn tập cuối học tập kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (0,5 điểm) C

Câu 2: (0,5 điểm) C


Câu 3. (0,5 điểm) B

Câu 4:(0,5 điểm)

a) B

b) D

Câu 5: (0,5 điểm): C

Câu 6: (0,5 điểm): A

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 316 + 267 = 583

b) 705 – 495 = 210

c) 215 x 4 = 860

d) 375 : 5 = 75

Câu 8. (2đ):

a) 24 + 56 : 7

b) 320 : x = 24 - 16

= 24 + 8

0,5đ

320 : x = 8

0,25đ

= 32

0,5đ

X = 320 : 8

0,5đ

X = 40

0,25đ

Câu 9: (2 điểm) Bài giải

Số táo của tất cả mẹ với chị hái được là:

0,5

65 + 25 = 90 (quả)

0,5

Mỗi hộp bao gồm số quả hãng apple là:

0, 5

90 : 5 = 18 (quả)

0,5

Đáp số: 18 quả táo

0,25

Câu 10: (0,5điểm)

(472 – 168 : 4 + 755 : 5) x (21 – 3 x 7)

= (472 – 168 : 4 + 755 : 5) x (21 – 21)

= (472 – 168 : 4 + 755 : 5) x 0

= 0

Mời các bạn tải file về đề xem tương đối đầy đủ nội dung 10 bộ đề ôn tập môn Toán lớp 3.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Sông Núi Nước Nam Ngắn Nhất Bài: Nam Quốc Sơn Hà, Soạn Bài Sông Núi Nước Nam Ngắn Nhất

Mời những bạn bài viết liên quan các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của maybomnuocchuachay.vn.