BỘ ĐỀ ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ 2 LỚP 3

     

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022 tổng hợp phần lớn dạng bài xích tập, cùng 3 đề ôn thi học kì 2 môn Toán 3 bao gồm đáp án kèm theo. Qua đó, giúp những em học viên lớp 3 ôn tập thật tốt cho kỳ thi học kì 2 lớp 3 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Bộ đề ôn tập toán học kỳ 2 lớp 3

Qua đó, còn khiến cho thầy cô xem thêm để giao đề cưng cửng ôn tập cuối học kì 2 môn Toán 3 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em học sinh cùng thiết lập đề cưng cửng ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3

Bài 1. Viết tiếp số tương thích vào bên dưới mỗi vạch:

Bạn vẫn xem: Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022


*

bài bác 2. Viết các số sau theo mẫu:

Viết sốĐọc số

65 097

Sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy

…………Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba
24 787
54 645
……….Hai mươi kiểu mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư
87 235
………..Tám mươi bảy nghìn sáu trăm tía mươi chín
65 898
98 587

Bài 3.

A. Viết những số sau theo mẫu: 9 542 = 9 000 + 500 + 40 + 2

4 985 =…………………………………..

4 091 =…………………………………..

7 945 =…………………………………..

2 986 = ………………………………….

3 098 =…………………………………..

9 086 =…………………………………..

2 980 =…………………………………..

4 920 =…………………………………..

7 888 =…………………………………..

1 753 =…………………………………..

3 765 =…………………………………..

8 050 =…………………………………..

65 999 =…………………………………..

43 909 =………………………………..

12 000 =…………………………………..

24 091 =………………………………..

B. Viết những tổng theo mẫu: 6000 + 300 + 40 + 8 = 6 348

5 000 + 400 + 90 + 2 = …………..

6 000 + 90 + 9 = ……………..

9 000 + 6 = …………..

5 000 + 800 + 3 = ……………..

5 000 + 800 + 6 = …………..

3 000 + 30 = ……………..

7 000 + 400 = …………..

7 000 + 1 = ……………..

6 000 + 200 + 90 = …………..

9 000 + 50 + 7 = ……………..

2 000 + 90 + 2 = …………..

1 000 + 500 = ……………..

60 000 + 70 + 3 = …………….

80 000 + 8 = ………………

90 000 + 9 000 = …………….

60 000 + 40 = ………………..

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

A, 3005; 3010; 3015;…………….;…………….. .

B, 91 100; 91 200; 91 300; ……………..; ………………… .

C, 58 000; 58 010; 58 020; ………………..; ………………… .

D, 7108; …………..; 7010; 7011; …………….; ………………… .

E, ……………; 14 300; 14 350; ………………; ………………. .

Bài 5. Điền dấu > 65 255 ……… 65 25512 092 ……… 13 00090 258 ……… 90 28575 242 ……… 75 24320 549 ………… 30 041 – 43060 679 ………… 65 908 – 254253 652 + 3215 …………….. 54 245462 + 54 254 …………….. 60 00070 000 + 30 000…………… 100 00090 000 – 3000…………… 80 000

Bài 6.

Xem thêm: Top 7 Bài Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Cảnh Khuya Hay Chọn Lọc

search số mập nhất trong các số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 7. tìm số bé nhất trong những số sau:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

Bài 8. Viết các số sau theo sản phẩm công nghệ tự từ béo đến bé:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 9. Viết các số sau theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ xíu đến lớn:

a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888.

……………………………………………………………………………………………

b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899.

……………………………………………………………………………………………

c, 35 978; 35 099; 35 699; 35 989; 35 099.

……………………………………………………………………………………………

Bài 10. Viết số phù hợp vào nơi chấm:

A, Số liền sau của 9999 là:…………..

F, Số ngay tắp lự sau của 65 975 là:…………..

B, Số tức thời sau của 8999 là:…………..

G, Số lập tức sau của trăng tròn 099 là:…………..

C, Số ngay tức thì sau của 90 099 là:…………..

H, Số ngay tức thì sau của 16 001 là:…………..

D, Số ngay tức khắc trước của 60 000 là:…………..

I, Số ngay lập tức trước của 76 090 là:…………..

E, Số ngay tắp lự trước của 78 090 là:…………..

K, Số ngay tắp lự trước của 54 985 là:…………..

Bộ đề ôn thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, hai trăm, tám đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số tức thì trước số lớn nhất có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =… m. Số tương thích điền vào khu vực trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì diện tích s là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 7cm, chiều rộng 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 7: (M 2 – 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 – 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: kiếm tìm X (M 2 – 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 – X = 51079

Câu 9: 5 xe cài chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe cộ tải như thế chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng? (Biết mức chở của từng xe là như nhau.) (M 3 – 2 điểm)

Câu 10: (M4 – 1 điểm)

a) tìm tích của số lớn nhất có 4 chữ số cùng với số chẵn bự nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9×4 – 36)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B – 0,5 điểm

Câu 3: C – 0,5 điểm

Câu 4: C – 0,5 điểm

Câu 5: B – 0,5 điểm

Câu 6: A – 0,5 điểm

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS trường đoản cú Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) tra cứu X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 – X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = trăng tròn 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe sở hữu chở được số mặt hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe download chở số sản phẩm là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kilogam hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999. Số chẵn mập nhất có 1 chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích phải tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x (9 x 4 – 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 – 2981 – 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay tức khắc sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số to nhất trong những số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: hình vuông vắn có cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20 cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 – 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào tác dụng đúng:

Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm nhằm 6m 7cm = …… cm là:

A. 67

B. 607 cm

C. 670

D. 607

Câu 6. Kiếm tìm x:

a) x – 357 = 4 236

b) x : 7 = 4214

Câu 7: Viết những số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo đồ vật tự từ béo đến nhỏ nhắn là:

…………………………………………………………….

Câu 8: một nhóm công nhân bắt buộc sửa quãng con đường dài 4 215 m, đội đó đã sửa được 1/3 quãng đường. Hỏi team công nhân này còn phải sửa từng nào mét con đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8m, Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: …………………

Câu 10: Túi trước tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi thứ hai đựng được vội vàng 3 lần túi lắp thêm nhất. Hỏi cả hai túi đựng được toàn bộ bao nhiêu kilogam gạo?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 – 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1 041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x – 357 = 4 236

=> x = 4 236 + 357 = 4593

b) x : 7 = 4214

=> x = 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ thứ tự đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng mặt đường là: 4 215 : 3 = 1 405 (m) 0.5 đ

Quãng đường còn bắt buộc sửa là: 4 215 – 1 405 = 2 810 (m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi đồ vật hai đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi sản phẩm hai đựng được vội 3 lần túi thiết bị nhất, buộc phải cả nhị túi đựng được số gạo vội vàng 3 + 1 = 4 (lần) túi đồ vật nhất.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 3

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức thì sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số lớn nhất trong các số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 tiếng 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng 4 là đồ vật sáu. Ngày 4 mon 5 là thiết bị mấy?

A. Thiết bị tư

B. Lắp thêm năm

C. Trang bị bảy

D. Nhà nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: = (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm²

B. 24cm

C. đôi mươi cm²

D. Trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. 20cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào nơi chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm

B. 127 dm

C. 1 270 dm

D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm). Tính cực hiếm của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = ………….

Câu 7: (1,0 điểm). tìm kiếm x: (Mức 2)

a) x x 6 = 2 412

b) x : 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một bạn đi ô tô trong 2 tiếng đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ bạn đó đi ô tô đi được bao nhiêu kí- lô- mét?

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

a). A b). C c). D d). B

Câu 2: (1,0 điểm). Điền đúng tác dụng mỗi cái được 0,25 điểm.

a) 76 635 17 698 (0,25 điểm).

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 8 Bài Tôi Đi Học Nhanh Nhất, Soạn Bài Tôi Đi Học (Trang 5)

c) 47 526 = 47 520 + 6 (0,25 điểm).

d) 92 569 > download file nhằm tham khảo toàn bộ Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 – 2022