Sách Giải Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới

     

Xem Nhanh

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mớiLink sở hữu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới Câu Hỏi Thường chạm chán Khi Download Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Bạn vẫn muốn tìm hiểu về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới, đây là bộ sách theo lịch trình 2020 được nhà xuất bạn dạng Giáo dục nước ta tổ chức biên soạn. Trong nội dung bài viết hôm nay, maybomnuocchuachay.vn sẽ trình làng đến bạn đọc nội dung bài viết “Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới . Cùng theo dõi nhé!


Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 bắt đầu

Giới thiệu về Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới

Sách Giáo Khoa tiếng Anh Lớp 6 mới được Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ban hành. Cuốn sách bao gồm 12 Units , từng Unit được trang bị không thiếu các khả năng nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) tương tự như về kỹ năng và kiến thức từ vựng cùng ngữ pháp Getting started, Communication, closer look…

Sách được soạn theo kim chỉ nan giúp học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua ngữ âm, tự vựng, ngữ pháp, đồng thời giúp tăng kĩ năng nghe, nói, đọc với viết.

Bạn đang xem: Sách giải tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 new tập 1 có ngôn từ xoay quanh 2 công ty điểm (Theme) Our Communities cùng Our Heritage, đây rất nhiều là phần đông chủ điểm gần gụi với học sinh.

Xem thêm: Những Vật Dụng Cần Chuẩn Bị Trước Khi Nuôi Chuột Hamster Cần Những Gì

Mỗi nhà điểm bao gồm 3 đơn vị bài học tập (Unit), tương xứng với 3 chủ đề (Topic) của Chương trình. Hoàn thành mỗi công ty điểm là 1 trong bài ôn tập (Review) tập trung vào khả năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ mà học viên đã học tập được.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Bài 1: Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp, Toán Lớp 6 Bài 1: Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp

Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu tập 2 cũng tất cả nội dung chuyển phiên quanh 2 chủ điểm quen thuộc là Vision of the Future với Our World. Mỗi nhà điểm có 3 đơn vị chức năng bài học tập (Unit), tương ứng với bố chủ đề (Topic). Xong mỗi nhà điểm là một bài ôn (Review) triệu tập vào ôn luyện khả năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn mà học sinh đã học tập được.

Mục lục của sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới:

Unit 1: My new SchoolGetting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 1 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 2: My homeGetting started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang đôi mươi Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 2 – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 24 Unit 2 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiProject – trang 25 Unit 2 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mới
*
Unit 2 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 3: My friendsGetting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 3 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 30 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 2 – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiReview 1 (Units 1 – 2 – 3)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 reviews 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 review 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiUnit 4: My neighbourhoodGetting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiCommunication – trang 43 Unit 4 Sách giờ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 1 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 47 Unit 4 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiUnit 5: Natural Wonders of The WorldGetting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 53 Unit 5 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiSkills 1 – trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiProject – trang 57 Unit 5 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiUnit 6: Our Tet HolidayGetting started – trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang 63 Unit 6 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiSkills 2 – trang 65 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 66 Unit 6 Sách giờ anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 67 Unit 6 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 đánh giá 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh 6 bắt đầu (22/10)Skills (Kỹ năng) – trang 69 đánh giá 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 7: TelevisionGetting Started – trang 6 Unit 7 Sách giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 mớiCommunication – trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiSkills 2 – trang 13 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiLooking back – trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 7 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiUnit 8: Sports and GamesGetting Started – trang 16 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 8 Sách giờ anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 2 – trang 23 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mới
*
Unit 8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 9: Cities of the WorldGetting Started – trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 9 Sách giờ anh lớp 6 lịch trình mớiCommunication – trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 33 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiReview 3 (Units 7 – 8 – 9)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 đánh giá 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mớiUnit 10: Our houses in the futureGetting Started – trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 43 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 công tác mớiSkills 1 – trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 46 Unit 10 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiProject – trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 11: Our greener worldGetting Started – trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 11 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 53 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 11 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 lịch trình mớiLooking back – trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mớiProject – trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 chương trình mớiUnit 12: RobotsGetting started – trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 12 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 12 Sách giờ anh lớp 6 công tác mớiCommunication – trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa giờ anh 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa giờ anh lớp 6 công tác mớiLooking back – trang 66 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 6 lịch trình mớiProject – trang 67 Unit 12 Sách giáo khoaSGK tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 12 vào sách giáo khoa giờ anh lớp 6 mớiReview 4 (Units 10 – 11 – 12)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 reviews 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 69 đánh giá 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa giờ đồng hồ anh 6 mới

Link thiết lập sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới

https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

Với cỗ sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới được maybomnuocchuachay.vn chia sẻ trên đây, hy vọng rằng nội dung bài viết này vẫn cung cấp cho mình đọc mối cung cấp tài liệu sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 chương trình mới hữu ích và có giá trị. Chúc chúng ta học tốt!

Câu Hỏi Thường gặp mặt Khi Download Sách giáo khoa giờ Anh lớp 6 mới

Dung lượng tải về khoảng bao nhiêu?

=> khoảng chừng 300MB

File tải về google drive nên không?

=> Đúng, để tốc độ tải miễn tổn phí được cấp tốc và an toàn nhất

File tải về có truyền bá không?

=> File download google drive nên trọn vẹn không quảng cáo!!!