Unit 2 Lớp 7: Skills 1

     

Phần Skills 1 để giúp đỡ bạn học luyện tập về hai kỹ năng cần thiết thông qua chủ đề Health (sức khỏe) là Reading (đọc) với Speaking (nói). Nội dung bài viết là gợi ý về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

Reading

1. Quickly read the text. Match the correct headings with the paragraphs(Đọc nhanh bài đọc. Nối đề mục với đoạn văn tương ứng)

Just the right amoutWhat is a calorie?An expert"s view

a. We need calories or energy to do the things we vị every day: walking, riding a bike, and even sleeping! We get calories from the food we eat. If we eat too many, we can get fat. If we don’t eat enough, we feel tired and weak.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 7: skills 1

b. People should have between 1600 và 2500 calories a day to stay in shape. Sports like riding a bike and running use a lot of calories. Sleeping và watching TV use less. Bởi you think you are eating more or less calories than you need?

c. Dr. Dan Law is a diet expert. He knows exactly hơ much people need to lớn eat, so many people listen to lớn his advice. His calorie tips? Eat less junk food, and count your calories if you’re becoming fat.

Trả lời: 1-b, 2-a, 3-c.

Dịch:

Chỉ đúng số lượng : người ta nên nạp năng lượng từ 1600 mang lại 2500 calo một ngày để giữ lại dáng. Các vận động thể thao như đấm đá xe với chạy bộ tiêu hao nhiều calo. Ngủ và xem ti vi thì thực hiện ít calo hơn. Bạn có nghĩ về mình sẽ ăn nhiều hơn hoặc thấp hơn lượng năng lượng mà mình đề xuất không?Calo là gì? : chúng ta cần calo hoặc năng lượng để làm những điều bọn họ làm sản phẩm ngày: đi bộ, sút xe, và thậm chí là là ngủ! chúng ta nhận nguồn năng lượng từ thức ăn bọn họ ăn. Nếu nạp năng lượng quá nhiều, chúng ta có thể bị mập. Nếu ăn uống không đủ, họ sẽ cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt ớt.Quan điểm của một chuyên gia : chưng sĩ Dan Law là một chuyên gia ăn kiêng. Ông ấy biết đúng mực con fan cần ăn bao nhiêu, bởi vì vậy nhiều người dân lắng nghe lời răn dạy của ông ấy. Bí quyết calo của ông ấy là gì? Ăn ít món ăn vặt, cùng đếm lượng calo nếu bạn đang trở yêu cầu mập hơn.

Xem thêm: Văn Mẫu 9 Bài Viết Số 2 Đề 4: Đã Có Lần Em Cùng Bố, Mẹ (Hoặc Anh, Chị) Đi Thăm Mộ Người Thân Trong Ngày Lễ, Tết

2.Find the following words/phrases in the text. Discuss the meaning of each word/phrase with a partner. Then check the meaning(Tìm gần như từ/ các từ sau trong bài văn. Luận bàn ý nghĩa của mỗi từ/ các từ với cộng sự. Tiếp đến kiểm tra lại ý nghĩa)

diet: the food that you eat và drink regularly (khẩu phần ăn)expert: a person with special knowledge, skill or training in something (chuyên gia)tip: a small piece of advice about something practical (lời khuyên)junk food: food that is quick and easy khổng lồ prepare và eat but that is thought to be bad for your health (đồ ăn uống vặt)stay in shape: keep fit (giữ dáng)

3.Answer the following questions(Trả lời những thắc mắc sau)

What is a calorie? - Calorie is a unit for measuring how much energy food will produce.What happens when we have too many calories? - We can get fat.What is a healthy number of calories per day? - Between 1600 and 2500 calories per day.which activity uses a lot of calories? - Sports.Why do people listen to lớn Dr. Law"s advice? - Bacause he is a diet expert.

Speaking

4.Look at the table and discuss the following questions(Nhìn vào bảng và thảo luận những thắc mắc sau)

Why bởi vì you think some activities use morecalories than others? - Because there are some activities which you have to vị more than others & you will use calories as energy to vày them.Which activity uses more calories: gardening or walking? - Gardening.How many calories vày you use doing aerobics for 2 hours? - 660 calories.What vì chưng you think happens when we have too few calories, but use too many calories? - We will feel tired and weak.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 20Ml Hỗn Hợp X Gồm C3H6 Ch4 Co, Hỏi Đáp 24/7

ActivityCalories used per hours

sleeping

watching TV

walking

gardening

aerobics

swimming

cycling

running

60

75

230

275

330

460

590

880

5.Choose two or three activities you lượt thích to do. Complete the table about those activities(Chọn 2 hay 3 hoạt động bạn muốn làm. Kết thúc bảng về những vận động đó)

ActivityNumber of hours (per day)Total number of calories
watching TV2150
running1880
sleeping8480

6.Present your table to the class. Try to include the following information(Trình bày bảng của bạn cho cả lớp. Cố bao hàm những tin tức sau)

what activities you do; (hoạt động chúng ta làm)how long you vị them every day; (mỗi ngày bạn làm bao lâu)how many calories you use doing these activities. (lượng calo chúng ta sử dụng để làm những hoạt động đó)

Ví dụ:I usually vì chưng gardening at home. I vì 4 times a week và 1 hour one time. I plant vegetables và flower in the garden.Each time, I use 275 calories to lớn do.