So Sánh Hơn Với Tính Từ Ngắn

     

Câu đối chiếu hơn (Comparative) là gì? các cấu trúc, cách thực hiện hay nhưng xem xét nào yêu cầu nắm lòng? Ngay bài viết sau trên đây 4Life English Center (maybomnuocchuachay.vn) sẽ giải đáp tất tần tật các câu hỏi trên nhé!

*
Câu đối chiếu hơn
2. Cấu tạo câu đối chiếu hơn 3. Một số xem xét khi đối chiếu hơn 4. Phân biệt câu so sánh hơn và so sánh nhất trong giờ Anh 4.2. Về kết cấu 5. Bài tập về câu đối chiếu hơn trong tiếng Anh

1. Định nghĩa câu so sánh hơn (Comparative)

So sánh hơn được gọi là kết cấu so sánh thân 2 hay nhiều vật/người cùng nhau về 1 hay 1 vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chuẩn được gửi ra tối đa so với các vật còn lại. Khi đối chiếu 2 hay nhiều vật/người cùng nhau thì thường sử dụng so sánh hơn ( dùng đối chiếu nhất với số đông trường hợp đối chiếu 1 thiết bị với tổng thể)

2. Cấu trúc câu đối chiếu hơn

2.1. So sánh hơn với tính trường đoản cú ngắn và trạng từ bỏ ngắn

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

Trong đó:

S1: công ty ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng người dùng 1)S-adj-er: Tính từ được thêm đuôi “er”S-adv-er: Trạng từ có thêm đuôi “er”Axiliary V: Trợ đụng từN (noun): Danh từO (Object): Tân ngữPronoun: Đại từ

Ví dụ:

They work harder than I do. = They work harder than meThis book is thicker than that one

2.2. đối chiếu hơn cùng với tính trường đoản cú dài cùng trạng tự dài

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adv: Trạng tự dàiL-adj: Tính từ bỏ dài

Ví dụ:

He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.My friend did the thử nghiệm more carefully than I did = My friend did the thử nghiệm more carefully than me.

Bạn đang xem: So sánh hơn với tính từ ngắn

Lưu ý: so sánh hơn được dấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh Ví dụ:

My house is far more expensive than hers.

3. Một số lưu ý khi đối chiếu hơn

3.1. Đối cùng với tính tự ngắn (Short adj)

Với tính từ có một âm tiết: Short, tall, long,… => gấp đôi phụ âm nếu từ đó ngừng bằng nguyên âm + phụ âm. Ví dụ:

Big => BiggerHot => Hotter

Với tính từ tất cả 2 âm tiết hoàn thành bằng: et, er, y, le, ure, ow, như: simple, narrow, polite, quiet. (Ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most vì chưng là tính từ bỏ dài). => Ta đổi y thành i giả dụ từ đó hoàn thành bằng phụ âm y Ví dụ:

Happy => happierDry => drierNow they are happier than they were before: hiện giờ họ hạnh phúc hơn trước kia

Ta thấy “happy” là 1 trong những tính từ bao gồm 2 âm tiết nhưng lại khi sử dụng đối chiếu hơn, ta sử dụng cấu tạo so sánh rộng của tính trường đoản cú ngắn. Một vài tính từ với trạng từ thay đổi đặc biệt lúc sử dụng đối chiếu hơn và so sánh hơn nhất.

3.2. Đối cùng với tính từ lâu năm (Long adj)

Tính từ dai là tính từ có không ít hơn một âm huyết (trừ trường thích hợp 2 âm máu của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

3.3. Những trường hòa hợp bất quy tắc

Good/ well => BetterBad/ badly => WorseOld =>Older (về tuổi tác); Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)Late => LaterMany/ much => MoreLittle =>LessFar =>Farther (về khoảng chừng cách); Further (nghĩa rộng lớn ra)Near => NearerHappy => HappierSimple => SimplerNarrow => NarrowerClever => Cleverer
*
Một số để ý khi so sánh hơn

4. Phân minh câu đối chiếu hơn và đối chiếu nhất trong tiếng Anh

4.1. Về kiểu cách dùng

So sánh hai đối tượng người sử dụng ta dùng cấu tạo so sánh hơn. Ví dụ:

He is more intelligent than me (I am) / anyone else: Anh ấy tuyệt vời hơn tôi / tất cả mọi người.

So sánh từ bố đối tưởng trở lên trên ta dùng cấu tạo so sánh nhất. Ví dụ:

He is the most intelligent of all / of three / in the class: Anh ấy là người thông minh nhất trong những đó / trong số 3 người / trong lớp

4.2. Về cấu trúc

4.2.1. Tính từ ngắn

Short adjs => adj + er + (than) => the + adj + est Ví dụ:

Short => Shorter (than) => The shortestCalm => Calmer => The calmest4.2.2. Tính trường đoản cú dài

Long adjs => More/ Less + adj + (than) => The mos/ leastv+ adj

Careful => More careful than => The more carefulBeautiful => Less beautiful( than) => The less beautiful

4.3. Về các trường đúng theo bất quy tắc

Tính tự => so sánh hơn => đối chiếu nhất

Good/ well => Better => BestBad/ badly => Worse => WorstMany/ much => More => MostLittle => Less => LeastFar => Farther => FarthestNear => Nearer => NearestNear => Nearer => NextLate => Later => LatestLate => Later => LastOld => Older => OldestOld => Elder => Eldest

Chú ý Trong đối chiếu hơn thêm far, lots, a good deal, much, a great deal, a lot để dấn mạnh, thêm vào đó vào trước vẻ ngoài sô sánh a bit, slightly, a little để giảm nhẹ. Ví dụ:

He is much handsome than me: Anh ấy đẹp mắt trai hơn tôi nhiều .

Bằng biện pháp thêm much (nhiều), by far / far (rất nhiều), almost (hầu như), quite (tương đối) vào trước hiệ tượng so sánh để dìm mạnh so sánh nhất. Ví dụ:

He is most generous: Anh ấy hết sức hào phóng.

Vì mang nghĩa tuyệt đối hoàn hảo nên tuy vậy tính từ sau đây thường không có dạng so sánh.

Supreme: buổi tối caoTop: Cao nhấtPrimary: ChínhMatchless: ko đối thủDaily: sản phẩm ngàyPrime: Căn bảnAbsolute: giỏi đốiPerfect: trả hảoEmpty: Trống rỗngExtreme: cực kỳUnique: Duy nhấtFull: No

Có thể vứt bỏ chủ ngữ 2 nếu nó trùng với nhà ngữ đầu tiên nếu trước đó tất cả as cùng than của mệnh đề so sánh. Từ bây giờ than với as còn có thêm chức năng của một đại từ nỗ lực thế. Ví dụ:

Their marriage was as stormy as had been expected: Cuộc hôn nhân của họ sóng gió như đã được đoán trước.

Câu trên ví như được viết rất đầy đủ sẽ là: Their marriage was as stormy as it had been expected. Tuy nhiên vị chủ ngữ ở nhị vế so sánh là một trong nên rất có thể loại quăng quật chủ ngữ số 2 (it). Ở mệnh đề sau than và as những tân ngữ bị loại bỏ bỏ sau những động từ. Ví dụ:

They sent me more than I had ordered: Họ gửi hàng nhiều hơn nữa số lượng tôi đặt.

Câu trên trường hợp viết không thiếu sẽ là: They sent me more than I had ordered it. Tuy nhiên tân ngữ it bị nockout bỏ khi thua cuộc than hoặc as. Lúc so sánh những mục đối chiếu phải tương tự nhau: bạn – người, đồ – đồ Ví dụ:

His drawings are as perfect as his instructor: tranh ảnh của anh ấy hoàn hảo nhất như fan hướng dẫn

Câu này không đúng vì đối chiếu bức tranh với những người hướng dẫn. Viết chính xác chính là

His drawings are as perfect as his instructor: tranh ảnh của anh ấy tuyệt vời như người hướng dẫn

5. Bài bác tập về câu so sánh hơn trong giờ đồng hồ Anh

5.1. Bài bác tập 1

1. He is ……. Singer I’ve ever met.

WorseBadThe worstBadly

2. Mary is ……. Responsible as Peter.

MoreThe mostMuchAs

3. It is ……. In the đô thị than it is in the country.

NoisilyMore noisierNoisierNoisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

The most beautifulThe more beautifulThe most beautifullyThe more beautifully

5. He is ……. Student in my class.

Most hard-workingMore hard-workingThe most hard-workingAs hard-working

6. The English thử nghiệm was ……. Than I thought it would be.

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 10 Môn Tiếng Anh 10 Năm 2022 Có Đáp Án, Đề Thi Giữa Kì 2 Tiếng Anh 10

The easierMore easyEasiestEasier

7. Physics is thought lớn be ……. Than Math.

HarderThe more hardHardestThe hardest

8. đời xe jupiter is ……. Planet in the solar system.

The biggestThe biggerBiggerBiggest

9. She runs …… in my class.

The slowestThe most slowThe slowlyThe most slowly

10. My house is ……. Hers.

Cheap thanCheaperMore cheap thanCheaper than

11. My office is ……. Away than mine.

FatherMore farFartheFarer

12. Lana is ……. Than David.

HandsomeThe more handsomeMore handsomeThe most handsome

13. She did the chạy thử ……….. I did.

As bad asBadder thanMore badly thanWorse than

14. A boat is ……. Than a plane.

SlowerSlowestMore slowMore slower

15. Her new house is ……. Than the old one.

More comfortableComfortablyMore comfortablerComfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

GooderWellerBetterMore good

17. Her bedroom is ……. Room in her house.

Tidier thanThe tidiestThe most tidyMore tidier

18. This road is ……. Than that road.

NarrowerNarrowThe most narrowMore narrower

19. She drives ……. Her brother.

More careful thanMore carefullyMore carefully thanAs careful as

20. It was ……. Day of the year.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 8 Học Kì 1 Năm 2021, Đề Cương Ôn Tập Kiểm Tra Học Kì I Văn 8

The colderThe coldestColdestColder

5.2. Bài xích tập 2

Cats are ………… (intelligent) than rabbits.Lana is…………… (old) than John.China is far ………… (large) than the UK.My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.Helen is …………… (quiet) than her sister.My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.My Class is …………. (big) than yours.The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.This box is ……………… (beautiful) than that one.A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

5.3. Đáp án

Bài tập 1:

CDCCCDAADDCCDAACBACB

Bài tập 2

More intelligentOlderLargerMore colourfulQuieterMore boringBiggerWorseMore beautifulBetter
*
Bài tập đối chiếu hơn

Trên đây là tất cả những share của 4Life English Center (maybomnuocchuachay.vn) về câu đối chiếu hơn. Mong muốn những kiến thức và kỹ năng trên đã hoàn toàn có thể giúp cho bạn tự tin rộng trong giao tiếp hay đạt hiệu quả cao trong các kỳ thi!