Tài Liệu Dạy Thêm Toán 9

     

Các siêng đề dạy thêm toán lớp 9

Là cỗ tài liệu tuyệt và hóa học lượng. Bộ tài liệu này bám đít nội dụng phía trong chương trình học môn Toán lớp 9.


Bạn đang xem: Tài liệu dạy thêm toán 9


Xem thêm: Ethanol Là Gì? Tíntính Chất, Công Thức Hóa Học Của Cồn Etanol Trong Đời Sống


Xem thêm: Ớ Nội Quy Lớp Học Trang Trí Chân Tường Lớp Học Tiểu Học Tiểu Học


Nhằm giao hàng nhu cầu tài liệu tệp tin word cho giáo viên giảng dạy, dạy thêm công tác toán lớp 9Nguồn tài liệu uy tín.–Được soạn từ những thầy cô giáo lừng danh có kinh nghiệm tay nghề giảng dạy trong không ít năm– Tất cả các đề thi phần đông 100% tệp tin word – giải thuật chi tiết.– tư liệu 100% tệp tin word chuẩn giúp thầy cô dễ dãi biên soạn chỉnh sửa, in ấn như một bạn dạng word bình thường100% có giải mã chi tiết, tiết kiệm thời hạn soạn thảo và làm việc mà hiệu quả giảng dạy dỗ hơn

Nội dung các chuyên đề Toán lớp 9 của tư liệu bao gồm:

A. PHẦN ĐẠI SỐ

Chướng 1:CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA

Các siêng đề bài 1:CĂN BẬC HAI

Các siêng đề bài bác 2: CĂN BẬC nhì VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC CĂN BẬC hai A2 =| A |

Các chăm đề bài xích 3: Liên hệ giữa phép nhân cùng phép khai phương

Các siêng đề bài xích 4: Liên hệ thân phép phân tách và phép khai phương

Các siêng đề bài xích 6+7: Biến đổi dễ dàng biểu thức cất căn bậc hai

Các chuyên đề bài bác 7: Rút gọn biểu thức cất căn bậc hai

Các siêng đề bài bác 9:Căn bậc ba

Các chuyên đề bài xích 10: Chia đối chọi thức cho đơn thức

Các chuyên đề bài xích 11: Chia đa thức cho đơn thức

Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Các siêng đề bài bác 1:Nhắc lại và bổ sung cập nhật các định nghĩa về hàm số

Các chăm đề bài bác 2:Hàm số bậc nhất

Các siêng đề bài xích 3:Đồ thị hàm số y=ax+b

Các chuyên đề bài bác 4:Đường thẳng tuy vậy song, đường thẳng giảm nhau

Các siêng đề bài xích 5:Hệ số góc của mặt đường thẳng y=ax+b

CHƯƠNG 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT hai ẨN

Các chăm đề bài xích 1Phương trình số 1 hai ẩn

Các chăm đề bài bác 2: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn

Các chuyên đề bài xích 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Các siêng đề bài xích 4: Giải hệ phương trình bằng cách thức thế

Các chăm đề bài xích Giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn chứa tham số

Các chuyên đề bài Gải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình, hệ phương trình

CHƯƠNG 4: HÀM SỐ Y=AX2, PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT nhì ẨN

Các chuyên đề bài 1+2: :Hàm số y=ax2 với đồ thị

Các chuyên đề bài xích 3,4,5: Phương trình bậc nhị một ẩn, phương pháp nghiệm của phương trình bậc hai

Các chăm đề bài xích 6: Hệ thức Vi-et cùng ứng dụng

Các siêng đề bài bác 7: :Phương trình quy về phương trình bậc hai

Các chăm đề bài bác 5:Giải bài xích toán bằng cách lập hệ phương trình, phương trình

B. PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG

Các chuyên đề bài xích 1:Một số hệ thức về cạnh và mặt đường cao trong tam giác vuông

Các siêng đề bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn

Các chuyên đề bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc vào tam giác

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

Các siêng đề bài bác 1:Sự khẳng định của đường tròn, đặc điểm đối xứng của đường tròn

Các siêng đề bài bác 2: Đường kính và dây cung của mặt đường tròn

Các chuyên đề bài bác 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ trung khu đến dây

Các siêng đề bài xích 4: Vị trí kha khá của con đường thẳng và mặt đường tròn

Các siêng đề bài xích 5: Dấu hiệu nhận thấy tiếp tuyến đường của đường tròn

Các siêng đề bài xích 6: Tính hóa học hai tiếp tuyến giảm nhau

CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Các siêng đề bài xích 1:Góc sinh sống tâm-Số đo chung

Các siêng đề bài bác 2:Liên hệ giữa cung cùng dây cung

Các chăm đề bài xích 3:Góc nội tiếp

Các chăm đề bài xích 4:Góc tạp bởi vì tia tiếp con đường và dây cung

Các chuyên đề bài bác 5:Góc gồm đỉnh phía bên trong đường tròn, góc bao gồm đỉnh bên phía ngoài đường tròn

Các siêng đề bài xích 6:Cung cất góc

Các chăm đề bài 7:TTứ giác nội tiếp

Các siêng đề bài bác 9:Độ dài con đường tròn, cung tròn

Các chuyên đề bài bác 10: :Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

bài tập ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ-HÌNH NÓN-HÌNH CẦU

Các chuyên đề bài 1:Diện tích bao bọc và thể tích của hình trụ