*

*

Vì hạnh phúc bé người – Tuần 14

Tiếng Việt lớp 5: Tập làm văn. Làm biên bản cuộc họp

Câu 1 (trang 140 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Đọc biên bản

Lời giải

Học sinh tự làm

Câu 2 (trang 142 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Trả lời câu hỏi:

a) đưa ra đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

b) cách mở đầu và kết thúc biên bản tất cả gì giống, điểm gì khác cách mở đầu với kết thúc đơn?

c) Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản.

Bạn đang xem:

Lời giải

a) đưa ra đội lớp 5A ghi biên bản để nhớ sự việc đã xảy ra, ý kiến của mỗi người, những điều đã thống nhất... Nhằm giúp mọi người thực hiện đúng và để mắt tới lại khi cần thiết.

b)

- giải pháp mở đầu biên bản bao gồm điểm giống cùng khác biện pháp mở đầu đơn là:

Giống nhau: gồm quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.

Khác nhau: biên bản không có tên nơi nhận (kính gửi), thời gian, địa điểm, lập biên bản ghi ở phần nội dung.

- phương pháp kết thúc biên bản bao gồm điểm giống và khác kết thúc đơn.

Giống nhau: tất cả tên, chữ kí của người tất cả trách nhiệm.

Khác nhau: Biên bản cuộc họp tất cả hai chữ kí (của chủ tịch đoàn, thư kí), không tồn tại lời cảm ơn như đơn.

c) Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản.

- Thời gian, địa điểm họp.

- Thành phần tham dự, chủ toạ, thư kí.

- Nội dung cuộc họp (diễn biến, cầm tắt những ý kiến, kết luận của cuộc họp).

- Chữ kí của chủ tịch cùng thư kí.

Hướng dẫn giải phần Luyện tập Tập làm văn SGK Tiếng Việt lớp 5 trang 140, 141

Câu 1 (trang 142 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Theo em, những trường hợp như thế nào sau đây cần ghi biên bản. Bởi sao?

a) Đại hội liên đội.

b) Họp lớp phổ biến kế hoạch tham quan du lịch một di tích lịch sử.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 4: Viết Thư Gửi Một Bạn Ở Trường Khác Để Thăm Hỏi Và Kể Về Tình Hình Lớp Và Trường Em

c) chuyển nhượng bàn giao tài sản.

d) Đêm tiệc tùng văn nghệ.

e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

g) Xử lí việc xây dựng công ty trái phép.

Lời giải

Những trường hợp cần ghi biên bản:

a) Đại hội liên đội.

Vì cần ghi lại những ý kiến, chương trình công tác cả năm học với kết quả bầu cử.

c) chuyển giao tài sản.

Vì phải ghi lại list và tình trạng của tài sản lúc chuyển nhượng bàn giao để làm cho bằng chứng.

e) Xử lí vi phạm pháp luật về giao thông.

Vì cần ghi lại nội dung vi phạm và biện pháp xử lí để làm bằng chứng.

g) Xử lí việc xây dựng nhà trái phép.

Vì cần ghi lại nội dung vi phạm và biện pháp xử lí để có tác dụng bằng chứng.

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Mới Unit 2 Getting Started Unit 2: Relationships

Câu 2 (trang 142 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Hãy đặt tên cho những biên bản cần lập ở bài bác tập 1.