Tiến vào tương lai tfboys

     
Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn có nhu cầu tìm. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung cấp việc kiếm tìm kiếm với giờ Việt không vệt và bao gồm dấu
Mèngxiǎng de yuēdìng wèilái de jìnjībié huáiyí suǒyǒu mìmì dōu jiē kāi mídǐqīngchūn de jùqíng shì wèizhī de mìngyùnnìfēng bù wèijùWǒmen láizì bùtóng de lùjìngquè xiàngwǎng tóng gè fāngxiàng qiánjìnyěxǔ yánlù huì chōngmǎnzhe wéijīzǔdǎngle guāngmíngMéiguānxì wǒmen yǒu bǎi fēn bǎi de yǒngqìrèqíng zhuǎnshēn hòu hái huì zài jìxùxiàguò yǔ huì kànjiàn měilì tiān qíngmèng zhìrè xiāngxìnNǎpà huì yù dào gèng duō de wéixiǎn xíjíyǒu nǐ jiāndìng de yǒuqíng bùpà bàofēngyǔyī jiā yīzài jiā yī rán shāo zháo rèqíngyītiáoxīn wǒ hé nǐ děngyú jué bù fàngqìJiéjú shì jīngcǎi kě qīmèngxiǎng de yuēdìng wèilái de jìnjībié huáiyí suǒyǒu mìmì dōu jiē kāi mídǐqīngchūn de jùqíng shì wèizhī de mìngyùnnìfēng bù wèijùmèngxiǎng de yuēdìng wèilái de jìnjībié wàngjì dōu zhídé wǒmen qù tànxúnkuàyuè guǐjī zhōng huì chéngle huíyìDream up! Zuò wǒ zìjǐMéiguānxì wǒmen yǒu bǎi fēn bǎi de yǒngqìrèqíng zhuǎnshēn hòu hái huì zài jìxùXiàguò yǔ huì kànjiàn měilì tiān qíngmèng zhìrè xiāngxìnNǎpà huì yù dào gèng duō de wéixiǎn xíjíyǒu nǐ jiāndìng de yǒuqíng bùpà bàofēngyǔYī jiā yīzài jiā yī rán shāo zháo rèqíngYītiáoxīn wǒ hé nǐ děngyú jué bù fàngqìJiéjú shì jīngcǎi kě qīmèngxiǎng de yuēdìng wèilái de jìnjībié huáiyí suǒyǒu mìmì dōu jiē kāi mídǐqīngchūn de jùqíng shì wèizhī de mìngyùnnìfēng bù wèijùmèngxiǎng de yuēdìng wèilái de jìnjībié wàngjì dōu zhídé wǒmen qù tànxúnkuàyuè guǐjī zhōng huì chéngle huíyìDream up! Zuò wǒ zìjǐMèngxiǎng de yuēdìng wèilái de jìnjībié huáiyí suǒyǒu mìmì dōu jiē kāi mídǐqīngchūn de jùqíng shì wèizhī de mìngyùnnìfēng bù wèijùmèngxiǎng de yuēdìng wèilái de jìnjībié wàngjì dōu zhídé wǒmen qù tànxúnkuàyuè guǐjī zhōng huì chéngle huíyìDream up! Zuò wǒ zìjǐ
mengxiǎng de yuēding weilai de jinjībie huaiyi suǒyǒu mimi dōu jiē kāi midǐqīngchūn de juqing shi weizhī de mingyunnifēng bu weijuwǒmen laizi butong de lujingque xiangwǎng tong ge fāngxiang qianjinyěxǔ yanlu hui chōngmǎnzhe weijīzǔdǎngle guāngmingmeiguānxi wǒmen yǒu bǎi fēn bǎi de yǒngqireqing zhuǎnshēn hou nhị hui zai jixuxiaguo yǔ hui kanjian měili tiān qingmeng zhire xiāngxinnǎpa hui yu dao geng duō de weixiǎn xijiyǒu nǐ jiānding de yǒuqing bupa baofēngyǔyī jiā yīzai jiā yī ran shāo zhao reqingyītiaoxīn wǒ he nǐ děngyu jue bu fangqijieju shi jīngcǎi kě qīmengxiǎng de yuēding weilai de jinjībie huaiyi suǒyǒu mimi dōu jiē kāi midǐqīngchūn de juqing shi weizhī de mingyunnifēng bu weijumengxiǎng de yuēding weilai de jinjībie wangji dōu zhide wǒmen qu tanxunkuayue guǐjī zhōng hui chengle huiyidream up! zuo wǒ zijǐmeiguānxi wǒmen yǒu bǎi fēn bǎi de yǒngqireqing zhuǎnshēn hou hai hui zai jixuxiaguo yǔ hui kanjian měili tiān qingmeng zhire xiāngxinnǎpa hui yu dao geng duō de weixiǎn xijiyǒu nǐ jiānding de yǒuqing bupa baofēngyǔyī jiā yīzai jiā yī ran shāo zhao reqingyītiaoxīn wǒ he nǐ děngyu jue bu fangqijieju shi jīngcǎi kě qīmengxiǎng de yuēding weilai de jinjībie huaiyi suǒyǒu mimi dōu jiē kāi midǐqīngchūn de juqing shi weizhī de mingyunnifēng bu weijumengxiǎng de yuēding weilai de jinjībie wangji dōu zhide wǒmen qu tanxunkuayue guǐjī zhōng hui chengle huiyidream up! zuo wǒ zijǐmengxiǎng de yuēding weilai de jinjībie huaiyi suǒyǒu mimi dōu jiē kāi midǐqīngchūn de juqing shi weizhī de mingyunnifēng bu weijumengxiǎng de yuēding weilai de jinjībie wangji dōu zhide wǒmen qu tanxunkuayue guǐjī zhōng hui chengle huiyidream up! zuo wǒ zijǐ