Giải tiếng anh lớp 6 unit 12 sách mới

     

Tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots - liên kết tri thức

Unit 12 lớp 6 Getting Started trang 58 - 59

At an International Robot Show

1. Listen and read (Nghe với đọc)

Bài nghe:

*

Hướng dẫn dịch:

Nick: ts Adams! Chú có thể nói rằng cho chúng cháu nghe về rô bốt vào buổi triển lãm được ko ạ?

Tiến sĩ Adams: chắc chắn là rồi. Đây là H8, một rô bốt thao tác làm việc nhà. Nó có thể rửa bát, là quần áo, bố trí đồ chơi…

Nick: Trông nó thật hữu dụng!

Tiến sĩ Adams: Ừ, nó còn rất có thể nấu nạp năng lượng nữa cơ.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 6 unit 12 sách mới

Phong: nhìn kìa, kia là bé rô bốt lớn nhất trong buổi triển lãm.

Tiến sĩ Adams: Đúng vậy, chính là WB2, một bé rô bốt công nhân. Nó là rô bốt khỏe và nhanh nhất ở đây.

Nick: Nó có thể làm gì?

Tiếng sĩ Adams: Nó có thể di chuyển phần đông đồ nặng trĩu hay thay thế máy móc bị hư.

Nick: và đó là gì?

Tiến sĩ Adams: Đây là Shifa, bác sĩ rô bốt. Nó là rô bốt logic nhất. Nó gồm thể chăm lo người tí hon và làm nhiều thứ như bé người.

2. Read the conversation again & tick True or False ( đọc lại đoạn đối thoại và chọn câu đúng, sai)

T

F

1. H8 is a very useful robot.

2. WB2 can’t repair broken machines.

3. Shifa is a doctor robot.

4. H8 is the fastest in the robot show.

5. Shifa is very smart.

Hướng dẫn dịch:

1. H8 là 1 con rô bốt hết sức hữu ích.

2. WB2 chẳng thể sửa số đông máy móc bị hỏng.

3. Shifa là rô bốt bác bỏ sĩ.

4. H8 thì sớm nhất trong triển lãm rô bốt.

Xem thêm: Cách Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức Chứa Căn Lớp 9 Hay Nhất

5. Shifa rất thông minh.

3. Complete the following sentences, using the adjectives in the box. (Hoàn thành câu, dùng gần như tính từ lưu ý dưới đây)

fast

smart

Useful

Heavy

Strong

Đáp án:

1. My dad bought me a very useful trang chủ robot last week. It helps me to do many household chores.

2. This is a very fast car. It can travel at a tốc độ of 300 km per hour.

3. He’s very strong. He can move a big car!

4. They’re making a very smart robot. It can understand 30 languages.

5. The table is too heavy for me lớn move on my own.

Hướng dẫn dịch:

1. Bố của tôi cài đặt cho tôi một nhỏ rô bốt thao tác làm việc nhà tuần trước. Nó giúp tôi làm rất nhiều việc nhà.

2. Đây là 1 chiếc xe cộ hơi khôn cùng nhanh. Nó có thể đi với tốc độ 300km một giờ.

3. Anh ấy hết sức khỏe. Anh ấy hoàn toàn có thể di gửi được mẫu xe hơi lớn.

4. Bọn họ đang sản xuất một con rô bốt khôn cùng thông minh. Nó rất có thể hiểu 30 sản phẩm công nghệ tiếng.

5. Cái bàn rất nặng mang đến tôi để rất có thể tự di chuyển.

4. Match the following activities with the pictures. (Nối các hoạt động dưới trên đây với các bức tranh)

*

Đáp án:

1-b: make meals

Nấu ăn

2-c: move heavy things

Di gửi đồ nặng

3-e: repair a broken machine

Sửa trang thiết bị bị hư

4-d: do the dishes

Rửa bát

5-f: put toys away

Cất thiết bị chơi

6-a: iron clothes

Là quần áo

5. Trò chơi Miming

Work in groups. A student mimes one of the activities in 4 & the others try to guess. Then swap.

Example:

A: What am I doing?

B: You’re doing the dishes.

Xem thêm: Vẻ Đẹp Của Hoa Sen Hay Nhất, Top 10 Bài Văn Tả Hoa Sen Hay Nhất

A: Yes, that’s right. / No, try again

Hướng dẫn dịch:

Làm việc nhóm. Một học viên bắt chước 1 trong các các chuyển động trong bài 4 và các học sinh khác nỗ lực đoán. Tiếp đến hoán đổi.