GETTING STARTED

     
Giải bài xích Grammar – Lesson 1 Unit 4 Festivals and free Time trang 31 SGK giờ đồng hồ Anh 6 – iLearn Smart World.

Bạn đang xem: Getting started


a. Listen & repeat.

(Nghe với lặp lại.)

Boy: How often bởi vì you play soccer?

(Bạn chơi soccer thường xuyên như thế nào?)

Girl: I usually play soccer on the weekends. (every Saturday)

(Tôi thường chơi bóng đá vào thời gian cuối tuần.) (mỗi lắp thêm Bảy)

b. Fill in the blanks with the adverbs of frequency.

(Điền vào vị trí trống với các trạng tự chỉ tần suất.)

1. I sometimes go khổng lồ the park on the weekends.

2. She__________ watches movies on Fridays.

3. He__________plays basketball.

4. They__________go swimming on Sundays.

5. Sam__________plays đoạn phim games.

6. Milly__________reads.

 
*

1. Sometimes

2. Usually

3. Never

4. Always

5. Often

6. Rarely

1. I sometimes go to the park on the weekends.

Xem thêm: Anh A Đóng Góp Ý Kiến Xây Dựng Quy Ước, Hương Ước Cho Thôn

(Tôi thỉnh thoảng đến công viên vào cuối tuần.)

2. She usually watches movies on Fridays.

(Cô ấy thường xem phim vào vật dụng Sáu.)

3. He never plays basketball.

(Anh ấy chưa bao giờ chơi bóng rổ.)

4. They always go swimming on Sundays.

(Họ luôn đi bơi lội vào những ngày công ty nhật.)

5. Sam often plays video clip games.


Quảng cáo


(Sam thường chơi trò chơi điện tử.)

6. Milly rarely reads.

(Milly hiếm khi phát âm sách.)

c. Look at the table & write the answers.

(Nhìn bảng cùng viết câu trả lời.)

1. How often does Jack go shopping?

2. How often does Bobby vì his homework?

3. How often does Sarah play soccer?

4. How often does Amanda have barbecues?

Name

Activity

Frequency

Jack

go shopping

rarely

Bobby

do homework

always

Sarah

play soccer

often

Amanda

have barbecues

sometimes

1. Jack rarely goes shopping.

(Jack hay đi mua sắm như nỗ lực nào? – Jack hiếm khi đi cài sắm.)


Quảng cáo


2. Bobby always does his homework.

(Bobby hay làm bài xích tập về nhà như vậy nào? – Bobby luôn luôn làm bài xích tập về nhà.)

3. Sarah often plays soccer.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Môn Vật Lý Lớp 7 Học Kì 2 (Đề Thi Học Kì 2), Đề Thi Học Kì 2 Vật Lí Lớp 7 Năm 2021

(Sarah thường chơi bóng đá như thế nào? – Sarah thường chơi bóng đá.)

4. Amanda sometimes has barbecues.

(Amanda thường tổ chức tiệc nướng như thế nào? – Amanda thỉnh thoảng tổ chức tiệc nướng.)