TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 9

     

Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập giờ Anh lớp 10 Unit 9: Grammar trang 41 cụ thể đầy đủ những phần giúp học viên làm bài bác tập giờ đồng hồ Anh 10 thí điểm dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 9


Tiếng Anh 10 Unit 9: Grammar trang 41

Reported speech

1. (Trang 41 - tiếng anh 10) Read the following sentences from the conversation between Nam and his father in GETTING STARTED. Write the names of the speakers.

(Đọc đông đảo câu sau từ bài bác đàm thoại thân Nam và bố (bố) trong phần Bắt Đầu. Viết tên của fan nói.)

Đáp án:

1. Nam

2. The editor

3. Nam

4. Nam’s father

5. Nam

6. Nam’s father

Hướng dẫn dịch:

1. “Con đang viết bài bác cho tờ báo của trường”, phái mạnh nói.

2. “Đưa ra lời khuyên thực tiễn cho học viên về việc bảo tồn môi trường”, người biên tập yêu cầu.

3. “Con chưa có ý như thế nào cả”, phái nam nói

4. “Sử dụng vẻ ngoài tìm kiếm web nhằm tìm thông tin”, cha Nam nói cùng với cậu ấy.

5. “Thật rối lúc con tất cả quá nhiều kết quả và những website về môi trường”, phái mạnh nói.

6. “Tập trung vào chủ đề của con”, ba Nam nói cùng với cậu ấy

2. (Trang 41 - tiếng anh 10) Change the direct speech statements into reported speech. Make any changes, if necessary.

(Thay thay đổi câu trực tiếp thành câu con gián tiếp. Chuyển đổi nếu bắt buộc thiết)

Đáp án:

1. Phái nam said pollution was one of the problems in his neighborhood.

2.The editor said more people were aware of the preservation of natural resources.

3. The students told their teacher that they were discussing the protection of the natural environment.

4.Nam’s father told him to lớn use the web tìm kiếm engine to find the information that he needed.

Xem thêm: Đề Thi Đại Học Tiếng Anh 2018 (Mã Đề 401), Tải 24 Mã Đề Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2018

5.Nam said it was confusing because there were too many web pages about the environment.6. Scientists said air pollution was one of the causes of the greenhouse effect.

Hướng dẫn dịch:

1. Nam cho thấy thêm ô lây truyền là một trong những vấn đề trong thành phố của anh ấy.

2. Chỉnh sửa viên cho biết nhiều người đã ý thức được bài toán bảo tồn những nguồn tài nguyên thiên nhiên.

3. Các học sinh nói cùng với giáo viên của họ rằng bọn họ đang đàm luận về việc bảo vệ môi trường tự nhiên.

4. Ba của phái mạnh bảo anh ấy thực hiện công vậy tìm kiếm trên web nhằm tìm thông tin mà anh ấy cần.

5. Nam giới nói rằng cảm thấy hoảng loạn vì có quá nhiều trang website về môi trường.

6. Các nhà khoa học cho biết thêm ô nhiễm không gian là giữa những nguyên nhân gây nên hiệu ứng đơn vị kính.

Unit 9: Getting Started (trang 39): Listen & read. Environmental impacts...

Unit 9: Language (trang 39, 40): Complete the sentences with the words from the box...

Unit 9: Reading (trang 41, 42): What bởi vì you think the environmental impact in each photo is...

Unit 9: Speaking (trang 42, 43): Label the photos with the types of pollution...

Unit 9: Listening (trang 43): Look at the photo and describe what you see...

Unit 9: Writing (trang 44): What vì you see in the picture? What does the text in the picture mean...

Unit 9: Communication and culture (trang 45): Work in pairs. A. Label the photos...

Unit 9: Looking back (trang 46, 47): Listen & repeat...

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 1 Sinh 11 Môn Sinh Học Năm 2021, Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 11 Môn Sinh Năm 2021

Unit 9: Project (trang 47): Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution...