Tiếng anh lớp 3 unit 2

     

a) Hi. My name's Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My name's Nam. Xin chào, Peter. Bản thân tên là Nam.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 2


bài bác 1

Bài 1: Look, listen & repeat.

(Nhìn, nghe với đọc lại).

*

a) Hi. My name"s Peter.

Hello, Peter. My name"s Nam.

b) I"m Linda. What"s your name?

My name"s Mai.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin chào. Mình tên là Peter.

Xin chào, Peter. Mình tên là Nam.

b) bản thân tên là Linda. Bạn thương hiệu là gì?

Tên của chính mình là Mai.


bài bác 2

Bài 2: Point và say

(Chỉ và nói).

*

Lời giải bỏ ra tiết:

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Linda.

 What"s your name?

My name"s Quan.

Tạm dịch:

Tên của doanh nghiệp là gì?

Tên của bản thân là Phong.

Tên của doanh nghiệp là gì?

Tên của chính bản thân mình là Linda.

Tên của khách hàng là gì?

Tên của chính bản thân mình là Quân.


bài xích 3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

What"s your name?

My name"s Quan.

What"s your name?

My name"s Peter.

What"s your name?

My name"s Phong.

What"s your name?

My name"s Mai.

Xem thêm: Một Trong Những Cơ Chế Tự Điều Chỉnh, Quá Trình Chuyển Hóa Của Tế Bào Là: A

What"s your name?

My name"s Linda.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Quân.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình tên là Peter.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Phong.

Bạn tên là gì?

Mình thương hiệu là Mai.

Bạn thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Linda.


bài 4

Bài 4: Listen and tick.

(Nghe và đánh dấu chọn).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Linh: I"m Linh. What"s your name?

Peter: Hello, Linh. My name"s Peter. Nice lớn meet you.

2. Nam: Hi. My name"s Nam. What"s your name?

Linda: Hello, Nam. I"m Linda. Nice to meet you.

Tạm dịch:

1. Linh: Tôi là Linh. Tên các bạn là gì?Peter: Xin chào, Linh. Tên tôi là Peter. Rất vui được gặp bạn.2. Nam: Xin chào. Tên tôi là Nam. Tên bạn là gì?Linda: Xin chào, Nam. Tôi là Linda. Rất vui được chạm mặt bạn.

Lời giải chi tiết:

1.a 2. B


bài 5

Bài 5: Look & write.

(Nhìn với viết).

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. A: What"s your name?

B: My name"s Peter.

2. A: I"m Mai. What"s your name?

B: My name"s Linda.

Tạm dịch:

1. Các bạn tên là gì? bản thân tên là Peter.

2. Mình là Mai. Tên của người tiêu dùng là gì?

Tên của mình là Linda.


bài 6

Bài 6: Let’s sing

(Chúng ta cùng hát).

The alphabet song

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now I know my ABCs.

Next time will you sing with me?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bài hát bảng chữ cái

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Bây tiếng tôi đã biết bảng chữ cái ABC rồi.

Xem thêm: Cơ Quan Nào Sau Đây Có Quyền Ban Hành Luật Của Cơ Quan Nhà Nước

Bạn sẽ cùng hát tiếp với tôi chứ?

maybomnuocchuachay.vn 


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 179 phiếu
Bài tiếp sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp maybomnuocchuachay.vn


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.