Lesson 1

     

Bài 1: Look, listen và repeat. (Nhìn, nghe cùng đọc lại).a) Who's that? Đó là ai?It's Tony. Đó là Tony.b) Who's that? Đó là ai?It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Bạn đang xem: Lesson 1


Bài 1: Look, listen & repeat.

(Nhìn, nghe với đọc lại).

*

a) Who"s that? - It"s Tony.


b) Who"s that? - It"s Mr Loc.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Đó là ai? Đó là Tony.

b) Đó là ai? Đó là thầy Lộc.


2

Bài 2: Point và say

(Chỉ vào với nói).

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Who"s that? - It"s Mr Loc.

b) Who"s that? - It"s Miss Hien.

c) Who"s that? - It"s Mary.

Tạm dịch:

a) Đó là ai? Đó là thầy Lộc.

b) Đó là ai? Đó là cô Hiền.

c) Đó là ai? Đó là Mary.


3

Bài 3: Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói).

Who"s that?

It"s Mr Loc.

Who"s that?

It"s Miss Hien.

Who"s that?

It"s Mary.

Who"s that?

It"s Nam. 

Who"s that?

It"s Mai.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Đó là ai?

Đó là thầy Lộc.

Xem thêm: Hd Giải Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 6 Lần 1 Năm 2021

Đó là ai?

Đó là cô Hiền.

Đó là ai?

Đó là Mary.

Đó là ai?

Đó là Nam.

Đó là ai?

Đó là Mai.


Câu 4

Bài 4: Listen & tick. 

(Nghe và khắc ghi chọn).

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Nam: Who"s that?

Mai: It"s Tony.

2. và who"s that?

Mai: It"s Mr Loc.

Lời giải đưa ra tiết:

1. B 2. A


Câu 5

Bài 5: Read and write

(Đọc với viết).

Lời giải đưa ra tiết:

1. A: Who’s that?

B: It"s Tony.

2. A: và who’s that?

B: It"s Mr Loc.

Tạm dịch:

1. Đó là ai? Đó là Tony.

2. Và sẽ là ai? Đó là thầy Lộc.


Câu 6

Bài 6: Let’s write

(Chúng ta cùng viết).

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It"s Tony.

(Đó là Tony.)

2. It"s Mary.

(Đó là Mary.)

3. It"s Peter.

(Đó là Peter.)

4. It"s Linda.

Xem thêm: Soạn Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản (Trang 12), Soạn Bài Tính Thống Nhất Chủ Đề Của Văn Bản

(Đó là Linda.)

maybomnuocchuachay.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 3 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp maybomnuocchuachay.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.