Lesson 1 Unit 12 Trang 12,13 Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Mới

     

a) What are you doing, Mary? chúng ta đang làm gì vậy Mary?I'm cutting the cabbage. Mình đang cắt cải bắp.

Bạn đang xem: Lesson 1 unit 12 trang 12,13 sgk tiếng anh lớp 5 mới


bài xích 1

1. Look, listen & repeat.

(Nhìn, nghe với lặp lại.)

*

a) What are you doing, Mary?

(Bạn đang làm gì vậy Mary?)

I"m cutting the cabbage.

(Mình đang cắt cải bắp.)

b) Don"t play with the knife! You may cut yourself.

(Đừng chơi với dao! chúng ta có thể bị đứt tay.)

OK.

(Được rồi.)

c) What are you doing with the stove?

(Bạn đang làm những gì với nhà bếp lò vậy?)

I want to cook the cabbage.

(Mình mong mỏi nấu cải bắp.)

d) Don"t cảm ứng the stove. You may get a burn.

(Đừng chạm/đụng vào bếp. Bạn có thể bị phỏng/bỏng đấy.)

OK. I won"t.

(Được rồi. Mình sẽ không đụng vào.)


bài xích 2

2. Point & say.

(Chỉ với nói.)

*

Lời giải chi tiết:

a) Don"t play with matches! - OK. I won"t.

(Đừng đùa với phần nhiều que diêm! - Được rồi. Mình sẽ không chơi.)

b) Don"t ride your xe đạp too fast! - OK. I won"t.

(Đừng đi xe thừa nhanh! - Được rồi. Mình sẽ không đi xe thừa nhanh.)

c) Don"t climb the tree! - OK. I won"t.

(Đừng trèo/leo cây! - Được rồi. Mình sẽ không trèo/leo cây.)

d) Don"t run down the stairs! - OK. I won"t

(Đừng chạy xuống cầu thang! - Được rồi. Mình sẽ không còn chạy xuống mong thang.)


bài bác 3

3. Let"s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về phần nhiều tai nạn trong nhà và chỉ dẫn lời khuyên.

What are you doing...? 

(Bạn đang làm cho gì.. ?)

I want to...

(Tôi muốn...)

Don"t...!

(Đừng/Không..!)

OK. I won"t.

(Được rồi. Tôi sẽ không...)


bài bác 4

4. Listen and tick.

(Nghe và khắc ghi chọn (√ ).)

*

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mother: What are you doing with the knife, Mary?

Mary: I"m cutting the fruit.

Mother: Don"t play with the sharp knife! You may cut yourself!

Mary: OK, I won"t, Mum.

2. Phong: I"m going to run down the stairs.

Tom: Don"t vày it!

Phong: Why not?

Tom: It"s dangerous.

Phong: OK.

3. Linda: Hey, Trung. Where are you going?

Trung: I"m riding to the sports centre.

Linda: Don"t ride your bike too fast!

Trung: Don"t worry. I won"t.

4. Mai: What are you doing here, Nam?

Nam: Look. I"m going to lớn climb the tree to pick some apples.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Thi Những Nguyên Lý Cơ Bản 1 Chủ Nghĩa Mác Lênin

Mai: Don"t climb the tree!

Nam: OK, I won"t.

Lời giải chi tiết:

1. B 2. C 3. A 4. B


bài bác 5

5. Read và complete.

(Đọc và hoàn thành.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

(1) room(2) cooking (3) answered(4) run(5) won"t

One day, Peter was bored. He was in his (1) room and his mother was (2) cooking in the kitchen. She asked loudly "Where are you, Peter?" He (3) answered, "I"m upstairs, Mum." His mother heard him running down và said "Don"t (4) run down the stairs!" Peter replied "OK, I (5) won"t bởi vì it again, Mum."

Tạm dịch:

 Một ngày nọ, Peter ai oán chán. Cậu ấy đã của nhà mình và chị em cậu ấy vẫn nấu nạp năng lượng trong nhà bếp. Bà ấy hỏi thật to: "Con chỗ nào vậy Peter?". Cậu ấy đã trả lời: "Con lên trên cầu thang, bà mẹ à". Chị em cậu nghe cậu chạy xuống với nói: "Đừng chạy xuống mong thang!" Peter liền đáp: "Dạ, con không lặp lại việc đó bà mẹ à".


bài 6

6. Let"s sing.

(Chúng ta thuộc hát.)

Don’t do that!

 

What are you doing?

I"m going lớn run down the stairs.

Don"t vì chưng that! It"s dangerous.

Really? Yes! OK, I won"t.

 

What are you doing?

I"m going to climb that tree over there.

Don"t bởi vì that! It"s dangerous.

Really? Yes! OK, I won"t.

 

What are you doing?

I"m going to lớn ride my bike down this busy road.

Don"t do that! It"s dangerous.

Really? Yes! OK, I won"t.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn đang làm cho gì?

Bạn đang làm gì?

Mình sẽ chạy xuống ước thang.

Đừng thao tác làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi đang không.

Bạn đang làm gì?

Mình đã trèo cây đó ở đằng kia.

Đừng làm việc đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi đang không.

Bạn đang làm cho gì?

Mình đã đi xe đạp ra ngoài đường náo nhiệt nàỵ.

Đừng thao tác đó! Nó nguy hiểm.

Thật không? Vâng! Được rồi, tôi vẫn không.

Xem thêm: Cách Tính Tích Có Hướng, Tích Có Hướng Của Hai Vectơ, Công Thức Tính Tích Có Hướng


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 609 phiếu
Bài tiếp sau
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp maybomnuocchuachay.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.