Từ vựng unit 15 lớp 5 what would you like to be in the future?

     

1. Look, listen and repeat. 2. Point & say. 3. Let's talk. 4. Listen và tick. 5. Look & write. 6. Let's sing.

Bạn đang xem: Từ vựng unit 15 lớp 5 what would you like to be in the future?


bài xích 1

1. Look, listen và repeat.

(Nhìn, nghe với lặp lại.)

- I"d like to be a pilot. 

*

(Bạn muốn trở thành gì vào trong tương lai? - Tôi hy vọng trở thành phi công.)

b) What would you lượt thích to be in the future? - I"d lượt thích to be a doctor. 

*

(Bạn ước ao trở thành gì vào trong tương lai? - Tôi muốn trở thành chưng sĩ.)

c) What would you like to be in the future? - I"d lượt thích to be an architect. 

*

(Bạn ý muốn trở thành gì vào trong tương lai? - Tôi mong mỏi trở thành phong cách xây dựng sư.)

d) What would you like to be in the future? - I"d like to be a writer. 

*

(Bạn hy vọng trở thành gì vào trong tương lai? - Tôi mong muốn trở thành công ty văn.)


bài xích 3

3. Let"s talk.

(Chúng ta cùng nói.)

Hỏi và trả lời nhửng câu hỏi về bạn có nhu cầu trở thành gì trong tương lai.

Xem thêm: Để Tập Trung Vào Nhiệm Vụ Giải Phóng Dân Tộc, Hội Nghị Lần Thứ 8 Ban Chấp Hành

What would you like to be in the future?

(Bạn hy vọng trở thành gì vào trong tương lai?)

I"d lượt thích to be a/an..

(Tôi hy vọng trở thành...)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: What would you lượt thích to be in the future? 

*

(Bạn mong muốn trở thành gì vào trong tương lai?)

B: I"d lượt thích to be a teacher. 

*

(Tôi muốn trở thành giáo viên.)


bài xích 4


4. Listen and tick.

Xem thêm: Danh Sách Các Đơn Vị Đo Độ Dài Nhỏ Nhất Mới Nhất 2021, Đơn Vị Đo Độ Dài Nhỏ Nhất

(Nghe và đánh dấu chọn.)

*

2. 

*

3. 

*

4. 

*

5. 

*

6. 

*

7. 

*


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 603 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp maybomnuocchuachay.vn


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn gửi các thông báo đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.