TIẾNG ANH LỚP 8 MỚI

     

Xem Nhanh

Giới thiệu về sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiLink thiết lập sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 bắt đầu PDF Câu Hỏi Thường chạm mặt Khi tải về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới được chuẩn chỉnh hóa theo khung công tác Bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo, giúp fan học rèn luyện cùng phát triển toàn diện các khả năng cơ bạn dạng nghe, nói, phát âm viết bằng giọng phát âm chuẩn. Hôm nay, maybomnuocchuachay.vn sẽ reviews đến bạn bài viết “Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 bắt đầu . Thuộc theo dõi nhé!


Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 bắt đầu

Giới thiệu về sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mới

Bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới (sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 thí điểm) là bộ sách dạy học tiếng Anh theo lịch trình 2020 được NXB Giáo dục vn tổ chức biên soạn dựa vào chương trình tiếng Anh cấp trung học cửa hàng của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 lịch trình mới được biên soạn theo triết lý giúp học viên giao tiếp, bằng phương pháp sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ bỏ vựng, ngữ pháp) để cải tiến và phát triển năng lực giao tiếp bằng giờ đồng hồ Anh trải qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc cùng viết.

Sách giờ đồng hồ Anh lớp 8 new (Tập 1, Tập 2), văn bản sách gồm gồm 12 Unit và bài tập. Ngoài ra, sách còn được kèm file nghe giờ Anh lớp 8 new (CD1+ CD2) tương xứng với từng ngôn từ trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 lịch trình mới.

Mục lục trong Sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mới:

Unit 1: Leisure Activities – hoạt động giải tríGetting started trang 6 Unit 1 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 8 Unit 1 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiGrammar Unit 1 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 công tác mớiA Closer Look 2 trang 9 Unit 1 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 11 Unit 1 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 12 Unit 1 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiSkills 2 – Unit 1 trang 13 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiLooking Back – Unit 1 trang 14 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiProject – trang 15 Unit 1 sách giáo khoa tiếng Anh 8 công tác mớiVocabulary – Phần trường đoản cú vựng – Unit 1 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 2: Life In The Countryside – cuộc sống đời thường ở miền quêGetting started trang 16 Unit 2 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 18 Unit 2 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiGrammar – Unit 2 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 công tác mớiA Closer Look 2 trang 19 Unit 2 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 21 Unit 2 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiSkills 1 trang 22 Unit 2 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 23 Unit 2 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 công tác mớiLooking Back trang 24 Unit 2 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiProject trang 25 Unit 2 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiVocabulary – Phần từ bỏ vựng – Unit 2 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiUnit 3: Peoples of Viet nam – các dân tộc Việt NamGetting started trang 26 Unit 3 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 28 Unit 3 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiGrammar Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiA Closer Look 2 trang 29 Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 31 Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 32 Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 33 Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh 8 chương trình mớiLooking Back trang 34 Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiProject trang 35 Unit 3 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 lịch trình mớiVocabulary – Phần trường đoản cú vựng – Unit 3 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiReview 1 (Unit 1 – 2 – 3) sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 lịch trình mớiReview 1 – Language trang 36 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiReview 1 – Skills trang 37 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiUnit 4: Our Customs & Traditions – Phong tục và truyền thống lâu đời của bọn chúng taGetting started trang 38 Unit 4 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 40 Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiGammar Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 2 trang 41 Unit 4 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiCommunication trang 43 Unit 4 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiSkills 1 trang 44 Unit 4 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 45 Unit 4 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 46 Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiProject trang 47 Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mới
*
Unit 4 trong sách sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 5: Festivals In Viet phái mạnh – lễ hội ở Việt NamGetting started trang 48 Unit 5 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 50 Unit 5 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiGrammar Unit 5 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 chương trình mớiA Closer Look 2 trang 51 Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 53 Unit 5 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiSkills 1 trang 54 Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 55 Unit 5 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 56 Unit 5 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiProject trang 57 Unit 5 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 lịch trình mớiVocabulary – Phần từ bỏ vựng – Unit 5 giờ đồng hồ Anh 8 mớiUnit 6: Folk Tales – Truyện dân gianGetting started trang 58 Unit 6 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 60 Unit 6 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiGrammar Unit 6 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 lịch trình mớiA Closer Look 2 trang 61 Unit 6 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiCommunication trang 63 Unit 6 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 64 Unit 6 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 65 Unit 6 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 66 Unit 6 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiProject trang 67 Unit 6 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6) sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiReview 2 – Language trang 68 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiReview 2 – Skills trang 69 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 công tác mớiUnit 7: Pollution – Ô nhiễmGetting started trang 6 Unit 7 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiA Closer Look 1 trang 8 Unit 7 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiA Closer Look 2 trang 9 Unit 7 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiCommunication trang 11 Unit 7 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 12 Unit 7 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 13 Unit 7 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 lịch trình mớiLooking Back trang 14 Unit 7 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiProject trang 15 Unit 7 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 lịch trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiUnit 8: English Speaking Countries – Những tổ quốc nói giờ anhGetting started trang 16 Unit 8 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiA Closser Look 1 trang 18 Unit 8 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 2 trang 19 Unit 8 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiCommunication trang 21 Unit 8 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiSkills 1 trang 22 Unit 8 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 23 Unit 8 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 lịch trình mớiLooking Back trang 24 Unit 8 sách giáo khoa giờ Anh 8 mớiProject trang 25 Unit 8 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiUnit 9: Natural Disasters – tồi tệ thiên nhiênGetting Started trang 26 Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 28 Unit 9 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiA Closser Look 2 trang 29 Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 31 Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 32 Unit 9 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 33 Unit 9 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 lịch trình mớiLooking Back trang 34 Unit 9 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiProject trang 35 Unit 9 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiGiải sách bài tập Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 công tác mớiVocabulary – Phần trường đoản cú vựng – Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiReview 3 trang 36 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiLanguage (ngôn ngữ) – trang 36 nhận xét 3 (Unit 7-8-9)Skills (kỹ năng) trang 37 reviews 3 (Unit 7-8-9) sách giáo khoa tiếng Anh 8 mới
*
Unit 9 vào sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 10: Communication – Giao TiếpGetting Started trang 38 Unit 10 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiA Closer Look 1 trang 40 Unit 10 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 công tác mớiA Closer Look 2 trang 41 Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiCommunication trang 43 Unit 10 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiSkills 1 trang 44 Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 45 Unit 10 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 công tác mớiLooking Back trang 46 Unit 10 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiProject trang 47 Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài bác tập Unit 10 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 lịch trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mớiUnit 11: Science và Technology – kỹ thuật và công nghệGetting Started trang 48 Unit 11 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiA Closer Look 1 trang 50 Unit 11 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiA Closer Look 2 trang 51 Unit 11 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiCommunication trang 53 Unit 11 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiSkills 1 trang 54 Unit 11 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 chương trình mớiSkills 2 trang 55 Unit 11 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiLooking Back trang 56 Unit 11 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiProject trang 57 Unit 11 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài tập Unit 11 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 công tác mớiVocabulary – Phần từ bỏ vựng – Unit 11 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh 8 mới
*
Unit 11 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 12: Life On Other Planets – cuộc sống Trên toàn cầu KhácGetting Started trang 58 Unit 12 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiA Closer Look 1 trang 60 Unit 12 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiA Closer Look 2 trang 61 Unit 12 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiCommunication trang 63 Unit 12 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiSkills 1 trang 64 Unit 12 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 chương trình mớiSkills 2 trang 65 Unit 12 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiLooking Back trang 66 Unit 12 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mớiProject trang 67 Unit 12 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài xích tập Unit 12 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 lịch trình mớiVocabulary – Phần tự vựng – Unit 12 sách giáo khoa tiếng Anh 8 mớiReview 4 trang 68 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiLanguage trang 68 review 4 sách giáo khoa giờ Anh lớp 8 mớiSkills trang 69 reviews 4 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài xích tập kiểm tra yoursele 4 sách giáo khoa giờ đồng hồ Anh lớp 8 mới

Link mua sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 new PDF

https://drive.google.com/drive/folders/10JXqrjeJZJqqAJ_LBlLDaKDTM_Jpavw5

Hướng dẫn đem mã giải nén file:Bước 2: tìm kiếm kiếm trường đoản cú khóa