Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm hệ số lớn nhất trong khai triển

*

*

SHTQ: (C_10^k.2^k.x^10-k) có hệ số: (a_k=C_10^k2^k)

Hệ số lớn nhất lúc thỏa mãn:

(left{eginmatrixa_kge a_k+1\a_kge a_k-1endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixC_10^k2^kge C_10^k+12^k+1\C_10^k2^kge C_10^k-12^k-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixdfrac10!k!left(10-k ight)!gedfrac10!left(k+1 ight)!left(10-left(k+1 ight) ight)!.2\dfrac10!k!left(10-k ight)!.2gedfrac10!left(k-1 ight)!left(10-left(k-1 ight) ight)!endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixdfrac110-kgedfrac2k+1\dfrac2kgedfrac111-kendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixkgedfrac193\kledfrac223endmatrix ight.) (Rightarrow k=7)

Hệ số bự nhất: (C_10^7.2^7)


Đúng 1
bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

 

a.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0
*

Tìm hệ số lớn nhất trong triển khai nhị thức Newton của (left(dfrac12+dfracx3 ight)^14)


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0

Bài 1:

a.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(1+x^2 ight)^12) 

b.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

Giúp mk vs ạ!!!


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0

Tìm hệ số lớn số 1 trong khai triển (1+2x/3)10


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
1


Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi Biên Cương Tổ Quốc Tuần 3, Đáp Án Cuộc Thi Tìm Hiểu Biên Cương Tổ Quốc Tôi

0

Tìm hệ số lớn nhất trong triển khai (1+2x/3)10


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

15. Số hạng vị trí trung tâm trong khai triển (3x + 2y)^4 là?

18. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển : h(x)= x(2 + 3x)^9 là?

19. Tìm thông số của x^7 trong khai triển g(x)= (1+x)^7 + (1-x)^8 + (2+x)^9 là?


Lớp 11 Toán bài xích 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

1. Tìm hệ số của số hạng (x^4) trong khai triển (left(x-3 ight)^9)

2. Tìm hệ số của số hạng chứa (x^12y^13) trong khai triển (left(2x+3y ight)^25)

3. Tìm hệ số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5. Tìm hệ số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x+dfrac1x^4 ight)^10)


Lớp 11 Toán bài 3: Nhị thức Niu-tơn
0
0

Tìm hệ số lớn nhất trong triển khai sau (x5 + 1/2x2)7


Lớp 11 Toán bài bác 3: Nhị thức Niu-tơn
1
0

Tìm hệ số chứa x^6 trong triển khai (1/x + x^3)^10


Lớp 11 Toán bài xích 3: Nhị thức Niu-tơn
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Bộ Đề Thi Hóa Lớp 9 Học Kì 2 Lớp 9 Môn Hóa, Đề Thi Hk2 Hóa Học 9

Khoá học trên OLM (olm.vn)