Tính Chất Cơ Bản Của Phân Số Lớp 5

     

Rút gọn những phân số. Quy đồng mẫu các phân số. Tìm những phân số bằng nhau trong số phân số dưới đây:


Rút gọn những phân số: (dfrac1525); (dfrac1827); (dfrac3664).

Bạn đang xem: Tính chất cơ bản của phân số lớp 5

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

- Xét coi tử số và chủng loại số cùng chia hết mang lại số tự nhiên nào lớn hơn (1).

- phân tách tử số và mẫu mã số mang lại số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận ra phân số tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac1525 = dfrac15:525:5 = dfrac35);

(dfrac1827 = dfrac18 :927:9 = dfrac23); 

(dfrac3664 = dfrac36:464 : 4 = dfrac916).


Quy đồng mẫu các phân số:

a) (dfrac23) và (dfrac58); b) (dfrac14) và (dfrac712); c) (dfrac56) và (dfrac38). 

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu mã số nhì phân số rất có thể làm như sau:

Lấy tử số và mẫu mã số của phân số đầu tiên nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Lấy tử số và mẫu số của phân số máy hai nhân với mẫu số của phân số trang bị nhất.

Xem thêm: So Sánh Là Gì? Các Kiểu So Sánh, Lấy Ví Dụ Về Phép Tu Từ So Sánh

Lời giải đưa ra tiết:

a) MSC: 24

(dfrac23= dfrac2 imes 83 imes 8 = dfrac1624); (dfrac58=dfrac5 imes 38 imes 3=dfrac1524).

b) MSC: 12

(dfrac14 = dfrac1 imes 34 imes 3 = dfrac312) ; không thay đổi (dfrac712).

c) MSC 24:

(dfrac56 = dfrac5 imes 46 imes 4 = dfrac2024); (dfrac38= dfrac3 imes 38 imes 3 = dfrac924).


bài 3


Video khuyên bảo giải


Tìm những phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây:

(dfrac25;; ;quad dfrac47;; ;quaddfrac1230;; ;quaddfrac1221;; ;quaddfrac2035) (;; ;quaddfrac40100.) 

Phương pháp giải:

Rút gọn những phân số thành phân số buổi tối giản. Các phân số gồm phân số tối giản cân nhau thì chúng bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(dfrac1230=dfrac12 :630: 6= dfrac25);

(dfrac1221=dfrac12:3 21:3= dfrac47);

(dfrac2035=dfrac20:5 35:5= dfrac47);

(dfrac40100=dfrac40 :20100: 20= dfrac25). 


Vậy (dfrac1230=dfrac40 100= dfrac25);
(dfrac1221=dfrac2035= dfrac47).

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Hsg Toán 6 Cấp Trường 2018, Đề Và Đáp Án Thi Hsg Cấp Trường Toán Lớp 6


maybomnuocchuachay.vn

Lý thuyết


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 29 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp maybomnuocchuachay.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng maybomnuocchuachay.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép maybomnuocchuachay.vn giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.