Tính từ thêm ing và ed

     

“TIMMY hướng đến mục tiêu xây dựng một chương trình huấn luyện và giảng dạy được thiêt kế dành riêng cho người đi có tác dụng với phần nhiều nội dung và khả năng sát với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận vấn đề theo cách thức “Learning-By-Doing” để học viên rất có thể vận dụng vào công việc thực tế ngay lập tức sau từng buổi học.”

Đăng ký ngay

*

*

*

*

Bạn vẫn đang không biết cách sử dụng, sự khác hoàn toàn giữa tính từ xua ING với ED, đây sẽ là câu trả lời cụ thể cho bạn.

Bạn đang xem: Tính từ thêm ing và ed

1. Sự biệt lập của tính trường đoản cú V-ing cùng V-ed/V3


Có thể ghi nhớ một cách công thức là

Ving --> Tính tự đuôi -ING cần sử dụng để biểu đạt tính cách, tính chất, điểm lưu ý của người, sự vật, hiện tại tượng.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính từ INTERESTING mô tả tính hóa học của lớp học tại TIMMY English.

Ved --> Tính tự đuôi -ED cần sử dụng để biểu đạt cảm xúc, cảm nhận của con người, con vật về một sự vật, hiện nay tượng, sự việc nào đó.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính tự INTERESTED diễn đạt cảm nhấn của học viên về lớp học tập tại TIMMY English.

Xem thêm: Định Vị Sản Phẩm Là Gì Và Các Bước Của Quá Trình Định Vị Sản Phẩm Gồm


Tính từ dạng V-ing thường được sử dụng khi danh từ nhưng mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường xuyên là nội cồn từ (không tất cả tân ngữ) cùng thời của hễ từ là thời tiếp diễn


– nằm trong cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (bản hóa học của English)


The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)The purring kitten snuggled close khổng lồ the fireplace. (The kitten was purring)


Phân trường đoản cú 2 (V-ed) được sử dụng làm tính từ khi danh từ nhưng mà nó bửa nghĩa là đối tượng thừa nhận sự ảnh hưởng tác động của hành động. Câu gồm tính từ sinh sống dạng P2 thường xuyên có xuất phát từ đông đảo câu bị động.


– Tính từ tận cùng bằng đuôi –ed cho chính mình biết một người nào đó cảm thấy như thế nào về một cái gì đó

Ví dụ:Are you interested in buying a car?Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.It was quite surprising that he passed the examination.


Ví dụ:The sorted mail was delivered to lớn the offices before noon. (The mail had been sorted).Frozen food is often easier to lớn prepare than fresh food. (The food had been frozen)The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)


2. Một vài cặp tính từ bỏ tận cùng -ing và -ed:

alarming/alarmed: báo độngdepressing/depressed: suy sụp
aggravating/aggravated: tăng nặng trĩu thêmdisappointing/disappointed: thất vọng
amusing/amused: ưa thích thúdiscouraging/discouraged: ngán nản, thiếu hụt tự tin
annoying/annoyed: tức giậndisgusting/disgusted: bất mãn
astonishing/astonished: kinh ngạcdisturbing/disturbed: lúng túng
astounding/astounded: gớm hoàngembarrassing/embarrassed: bối rối, ngượng ngùng
boring/bored: chánentertaining/entertained: tính giải trí
captivating/captivated: thu hútexciting/excited: hào hứng
challenging/challenged: demo tháchexhausting/exhausted: cạn kiệt
charming/charmed: duyên dángfascinating/fascinated: quyến rũ
confusing/confused: bối rốifrightening/frightened: gớm đảm, xứng đáng sợ
convincing/convinced: chắc hẳn chắnfrustrating/frustrated: bực bội
interesting/interested: thú vịoverwhelming/overwhelmed: choáng ngợp
pleasing/pleased: vui lòng, vừa lòngsatisfying/satisfied: hài lòng
surprising/surprised: ngạc nhiênterrifying/terrified: sợ hãi hãi, tởm sợ
thrilling/thrilled: hồi hộptiring/tired: mệt mỏi mỏi
touching/touched: cảm độngworried/worrying: đáng lo lắng

3. Bài xích tập áp dụng

Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.

Xem thêm: Soạn Bài Sự Tích Hoa Tỉ Muội (Trang 109), Bài 25 Sự Tích Hoa Tỉ Muội Lớp 2

You should take a rest. You look really (tire) _______.She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go home, drink warm water, & go to lớn bed early with (relax) _______ music.Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. She decided to practise more & now she can speak it fluently.He looked very (confuse) _______ when we told him we had lớn change the flight because of him.That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t understand what he meant.The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.Don’t show my baby photos khổng lồ others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur model in museum.She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. Tired2. Depressed/relaxing3. Fascinated4. Confused5. Depressing
6. Frustrating7. Boring/exhausted8. Embarrassing9. Terrified10. Annoyed