Toán 6 ước chung lớn nhất

     

maybomnuocchuachay.vn sẽ hướng dẫn trả lời chi tiết cho các thắc mắc Toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống đời thường thuộc . Nội dung cụ thể bài giải mời chúng ta đọc xem thêm dưới đây:


PHẦN 1. GIẢI BÀI TẬP PHẦN LÝ THUYẾT

1. Ước chung và cầu chung bự nhất

Hoạt đụng 1: Trang 44 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Ta có: Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

Bạn đang xem: Toán 6 ước chung lớn nhất

Ta có: Ư(28) = 1; 2; 4; 7; 14; 28.

Hoạt cồn 2: Trang 44 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Ta có: ƯC(24; 28) = 1; 2; 4.

Hoạt hễ 3: Trang 44 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

ƯC(24; 28) lớn nhất là 4.

Luyện tập 1: Trang 45 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Ta có: 3 ∈ Ư(12); 3 ∈ Ư(15) ⇒ 3 ∈ ƯC(12; 15).

Vì vậy bố rất có thể thực hiện tại phép phân chia này.

Vận dụng 1: Trang 45 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) call số nhóm học sinh chia được là x (x ≠ 1).

Ta có: x ∈ ƯC(36; 40):

Ư(36) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36.Ư(40) = 1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40.

Vì x ≠ 1 ⇒ x ∈ 2; 4.

b) Số team chia được nhiều nhất là ƯCLN(36; 40) = 4

2. Những tìm cầu chung lớn nhất

Luyện tập 2: Trang 46 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

36 = 2² . 3², 84 = 2² . 3 . 7 

Ta thấy 2 cùng 3 là các thừa số nguyên tố bình thường của 36 cùng 84, số mũ bé dại nhất của 2 là 2, số mũ nhỏ nhất của 3 là 1 trong ⇒ ƯCLN(36; 84) = 12.

Vận dụng 2: Trang 46 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

Ta tất cả số sản phẩm dọc nhiều nhất rất có thể xếp được là ƯCLN(24; 28; 36): trong các số ấy 24 = 2³ .3, 28 = 2² .7, 36 = 2² .32

Ta thấy 2 là vượt số nguyên tố bình thường của 24; 28 và 36, số mũ nhỏ dại nhất của 2 là 2 ⇒ ƯCLN(24; 28; 36) = 4.

Vậy rất có thể xếp được không ít nhất 4 sản phẩm dọc.

3. Rút gọn gàng về phân số về tối giản

Luyện tập 3: Trang 48 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1

Lời giải tham khảo:

a) (frac9027=frac90:927:9=frac103) là phân số tối giản.

b) (frac50125=frac50:25125:25=frac25) là phân số buổi tối giản.


*

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2.30: kiếm tìm tập phù hợp ước thông thường của: (Trang 48 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 30 với 45

b) 42 với 70

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Ta có: Ư(45) = 1; 3; 5; 9; 15; 45.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Viết Số 2 Văn 9 Hay Nhất Với Đầy Đủ Tất Cả

⇒ ƯC(30; 45) = 1; 3; 5; 15.

b) Ta có: Ư(42) = 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42.

Ta có: Ư(70) = 1; 2; 5; 7; 10; 14; 35; 70.

⇒ ƯC(30; 45) = 1; 2; 7; 14.

Câu 2.31: tra cứu ƯCLN của hai số: (Trang 48 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 40 với 70

b) 55 cùng 77

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: 40 = 2³ . 5; 70 = 2. 5. 7 ⇒ ƯCLN(40; 70) = 2. 5 = 10.

b) Ta có: 55 = 5. 11; 77 = 7. 11 ⇒ ƯCLN(55; 77) = 11.

Câu 2.32: tìm kiếm ƯCLN của: (Trang 48 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) 2². 5 cùng 2. 3. 5 

b) 2⁴ .3; 2². 3². 5 với 2⁴ .11

Lời giải tham khảo:

a) Xét 2². 5 cùng 2. 3. 5 ta thấy 2 với 5 là vượt số yếu tố chung, số mũ nhỏ dại nhất của 2 là 1 trong những và số mũ nhỏ tuổi nhất của 5 là một ⇒ ƯCLN buộc phải tìm là 2.5 = 10.

b) Xét 2⁴ .3; 2². 3². 5 và 2⁴ .11 ta thấy 2 là vượt số yếu tắc chung, số mũ nhỏ tuổi nhất của 2 là 2 ƯCLN đề xuất tìm là = 2² = 4.

Câu 2.33: cho hai số a = 72 với b = 96 (Trang 48 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) đối chiếu a và b ra quá số nguyên tố

b) kiếm tìm ƯCLN(a, b), rồi tra cứu ƯC(a, b)

Lời giải tham khảo:

a) Ta có: a = 72 = 2³ . 3². 

Ta có: b = 96 = 2⁵ . 3.

b) Xét 2³ . 3² với 2⁵ . 3 ta thấy 2 và 3 là các thừa số tầm thường của 70 với 96, số mũ nhỏ tuổi nhất của 2 là 3 và số mũ nhỏ tuổi nhất của 3 là 1 trong ⇒ ƯCLN(72; 96) = 2³ . 3 = 24.

⇒ ƯC(a, b) = Ư(24) = 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24.

Câu 2.34: những phân số sau đang là phân số về tối giản chưa? trường hợp chưa, hãy rút gọn gàng về phân số buổi tối giản? (Trang 48 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

a) (frac5085)

b) (frac2381)

Lời giải tham khảo:

a) Ta tất cả ƯCLN(50; 85) = 45 đề nghị (frac5085) không phải là phân số buổi tối giản.

⇒ (frac5085=frac50:585:5=frac1017) 

⇒ (frac1017) là phân số về tối giản.

b) Ta bao gồm ƯCLN(23; 81) = 1 đề nghị (frac2381) là phân số về tối giản.

Xem thêm: Lời Bài Hát Vì Lỡ Thương Nhau

Câu 2.35: Hãy đến hai lấy một ví dụ về hai số có ƯCLN bởi 1 mà lại cả hai đông đảo là hòa hợp số (Trang 48 SGK KẾT NỐI TRI THỨC VÀ CUỘC SỐNG toán 6 tập 1)

Lời giải tham khảo:

Hai ví dụ như về nhì số bao gồm ƯCLN bởi 1 nhưng cả hai đa số là đúng theo số là: 4 với 9; 8 và 27;...