TOÁN 8 BÀI 44 TRANG 20

     
Phân tích những đa thức sau thành nhân tử. Bài 44 trang đôi mươi sgk toán 8 tập 1 – Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 44 trang 20


44. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x3 + (frac127); b) (a + b)3 – (a – b)3

c) (a + b)3 + (a – b)3 ; d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

e) – x3 + 9x2 – 27x + 27.

*

a) x3 + (frac127) = x3 + ((frac13))3 = (x + (frac13))(x2 – x . (frac13)+ ((frac13))2)

=(x + (frac13))(x2 – (frac13)x + (frac19))

b) (a + b)3 – (a – b)3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b) . (a – b) + (a – b)2>Quảng cáo

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2b . (3a3 + b2)

c) (a + b)3 + (a – b)3 = <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a – b) + (a – b)2>

= (a + b + a – b)(a2 + 2ab + b2 – a2 +b2 + a2 – 2ab + b2>

= 2a . (a2 + 3b2)

d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x)3 + 3 . (2x)2 . Y +3 . 2x . Y + y3 = (2x + y)3

e) – x3 + 9x2 – 27x + 27 = 27 – 27x + 9x2 – x3 = 33 – 3 . 32 . X + 3 . 3 . X2 – x3 = (3 – x)3


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 33 trang 94 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, bài xích 33. Điền vào nơi trống() trong những phát biểu sau:
Bài tiếp theoBài 45 trang 20 sgk Toán 8 tập 1, tìm kiếm x, biết:
Danh sách bài xích tập
Bài 46 trang 21 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 45 trang 20 sgk Toán 8 tập 1, tra cứu x, biết:
Bài 43 trang trăng tròn môn Toán 8 tập 1, Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:
Lý thuyết Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức: Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 38 trang 52 sách giáo khoa Toán 8 tập 1, bài xích 38. Triển khai các phép tính sau:
Bài 38. Tiến hành các phép tính sau. Bài 38 trang 52 sách giáo khoa toán 8 tập 1 - Phép nhân các phân...
Câu 59 trang 150 SBT Toán 8 tập 2: mang lại hình chóp tứ giác mọi (h.146). Coi hình với điền số thích hợp vào
Cho hình chóp tứ giác những (h.146). Coi hình cùng điền số tương thích vào những ô còn trống sống bảng sau. Câu 59...
Luyện tập 8 trang 172 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, đến hình chữ nhật ABCD. điện thoại tư vấn M, N, p lần...

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Lý 11, Vật Lý Lớp 11, Vật Lí Lớp 11


Luyện tập - chủ đề 4 : diện tích s đa giác - rèn luyện 8 trang 172 Tài liệu dạy dỗ – học Toán 8...
Bài 6.2 trang 8 Sách bài tập Hóa 8: ko khí là 1 hỗn vừa lòng gồm một vài chất. Trong những đó bao gồm bốn...
Không khí là 1 trong hỗn đúng theo gồm một số trong những chất. Trong các đó tất cả bốn chất chiếm tỉ lệ nhiều nhất là các chất...
Câu 9 trang 31 vật lý 8, Câu 9. Hình 8.9 vẽ một bình bí mật có gắn thiết bị dung để tìm hiểu mực chất...

Xem thêm: An Toàn Giao Thông Là Hạnh Phúc Của Mọi Nhà ”, An Toàn Giao Thông Là Hạnh Phúc Của Mọi Nhà


Áp suất hóa học lỏng - bình có liên quan tới nhau - Câu 9 - trang 31 SGK đồ vật lý 8. Câu 9. Hình 8.9 vẽ một...