TOÁN 8 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ TIẾP

     
- Chọn bài -Bài 1: Nhân đối chọi thức với nhiều thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: các hằng đẳng thức đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: gần như hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: phần đa hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho đơn thứcBài 11: phân tách đa thức cho đơn thứcBài 12: phân tách đa thức một đổi thay đã sắp đến xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài bác 4: mọi hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp) khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 13: Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là nhì số tùy ý).

Bạn đang xem: Toán 8 những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp

Lời giải

(a + b)(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2 )

= a(a2 + 2ab + b2 ) + b(a2 + 2ab + b2 )

= a3 + 2a2 b + ab2 + ba2 + 2ab2 + b3

= a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: phát biểu hằng đẳng thức (4) bởi lời.

Lời giải

Lập phương của tổng hai biểu thức bằng tổng của lập phương biểu thức thiết bị nhất, bố lần tích của bình phương biểu thức đầu tiên và biểu thức sản phẩm hai, cha lần tích của biểu thức đầu tiên và bình phương biểu thức đồ vật hai cùng lập phương biểu thức lắp thêm hai.

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 13: Tính 3 (với a, b là hai số tùy ý).

Lời giải

Áp dụng hằng đẳng thức (4) ta có:

3 = a3 + 3a2 (-b) + 3a(-b)2 + (-b)3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Xem thêm:
Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2 Chương Trình Mới 2022

Lời giải

Lập phương của hiệu hai biểu thức bởi lập phương biểu thức thứ nhất trừ đi cha lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất và biểu thức đồ vật hai, tiếp nối cộng cha lần tích của biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức lắp thêm hai rồi trừ đi lập phương biểu thức thiết bị hai.

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

*

Lời giải:

a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3.(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3

(Áp dụng HĐT (4) với A = 2x, B = 3y)

= 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3

= 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3


*

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 27 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

Lời giải:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

= (–x)3 + 3.(–x)2.1 + 3.(–x).1 + 13

= (–x + 1)3 (Áp dụng HĐT (4) cùng với A = –x với B = 1)

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

= 23 – 3.22.x + 3.2.x2 – x3

= (2 – x)3 (Áp dụng HĐT (5) với A = 2 với B = x)

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 28 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý hiếm của biểu thức:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 trên x = 22

Lời giải:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Tại x = 6, quý giá biểu thức bởi (6 + 4)3 = 103 = 1000.

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Tại x = 22, giá trị biểu thức bằng (22 – 2)3 = 203 = 8000.

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 29 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đức tính xứng đáng quý.

Xem thêm: Bài Soạn Ngữ Văn Lớp 6 Bài Cụm Danh Từ Ngắn Nhất, Cụm Danh Từ

Hãy viết từng biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tống hoặc một hiệu, rồi điền chữ chiếc với biểu thức kia vào bảng đến thích hợp. Sau thời điểm thêm dấu, em vẫn tìm ra giữa những đức tính quý giá của nhỏ người.

x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2

N

U

H

Â

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2

Lời giải:

Ta có:

N x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3.x2.1 + 3.x.12 – 13 = (x – 1)3

U 16 + 8x + x2 = 42 + 2.4.x + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2

H 3x2 + 3x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 = (1 + x)3

 1 – 2y + y2 = 12 – 2.1.y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2

Điền vào bảng như sau:

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2
NHÂNHÂU

Vậy: Đức tính đáng quý là “NHÂN HẬU”

(Chú ý: bạn cũng có thể làm theo cách ngược lại, tức là khai triển các biểu thức (x – 1)3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … nhằm tìm xem công dụng ứng với chữ nào với điền vào bảng.)