TOÁN HỌC SINH GIỎI LỚP 3

     

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + gồm ĐÁP Án.

Bạn đang xem: Toán học sinh giỏi lớp 3

đề thi hsg toán 3 cấp cho huyện, đề thi học tập sinh tốt toán lớp 3 cung cấp tỉnh và cấp thành phố trọn bộ được đặt theo hướng dẫn giải bỏ ra tiết.Tự học Online xin trình làng đến quý thầy cô và các bạn tham khảo Tuyển lựa chọn 112 ĐỀ ÔN TẬP HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có Đáp Án

12 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3 + có ĐÁP ÁN


*

Tải Xuống

đề số 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )


Bài 2: tra cứu x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* ( X : 12 ) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính cấp tốc tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4 : dãy số tự nhiên liên tiếp ban đầu từ 48 cho 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? có bao nhiêu chữ số?


*

Bài 5: Tích của nhì số là 354. Nếu như thừa số đầu tiên tăng lên 3 lần vượt số sản phẩm hai tạo thêm 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ cha chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một số có bố chữ số khác biệt là A. Từ nhì số 5, 8 ta lập được một số có nhì chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A cùng B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: trong túi có bố loại bi: bi đỏ, bi vàng cùng bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi tiến thưởng là 3 viên và nhiều hơn thế bi đỏ là 4 viên. Hỏi vào túi gồm bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1

Bài 1: Tính nhanh

(a x 7 + a x 8 – a x 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : ( 1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* ( 18 – 9 x 2) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= (18 – 18) x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0 x ( 2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

= 0

Bài 2: search x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5 ) + 122 + 236 = 633


(x x 5 ) + 358 = 633

(x x 5 ) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12 ) x 7 + 8 = 36

( x : 12 ) x 7 = 36 – 8

( x : 12 ) x 7 = 28

( x : 12 ) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với vừa đủ các số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4 : dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp ban đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? bao gồm bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số trường đoản cú nhiên thường xuyên từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số bắt đầu là số chẵn xong là số chẵn thì con số số chẵn hơn con số số lẻ 1 số

2 lần số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)


Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

T ừ 48 cho 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của hai số là 354. Ví như thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần quá số máy hai tăng lên 2 lần thì tích new là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần vượt số trang bị hai tăng lên 2 lần thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích bắt đầu là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ tía chữ số 6, 7 , 9 ta lập được một trong những có tía chữ số không giống nhau là A. Từ nhị số 5, 8 ta lập được một trong những có nhì chữ số khác biệt là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải to hơn 891.

Từ bố chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có tía chữ số khác biệt lớn hơn 891 là: 976, 967

Từ nhì số 5, 8 ta lập được số tất cả hai chữ số khác nhau là: 58 với 85

Ta có các trường đúng theo sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy nhì số đó là: 976 và 85


Bài 7: trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng cùng bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi đá quý là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi đá quý là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

đề số 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: search :

2752 – x: 5 = 2604 1876 : x = 5 (d­ 1)

: 7 = 5 (d­ 2) x 8 + 25 = 81

Bài 6 :Một shop có 1245 cái áo. Ngày đồ vật nhất shop bán số áo. Ngày trang bị hai cửa hàng bán số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ đồng hồ là mầy giờ đồng hồ chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ cơ hội 12 giờ trưa đến hiện nay bằng thời hạn từ hiện thời đến nửa tối (tức 12 giờ đêm hôm nay)”. Em hãy tính xem bây chừ là mấy giờ.

Xem thêm: Unit 3 Lớp 11: Getting Started Trang 30 Unit 3 Sgk Tiếng Anh 11 Mới Trang 31

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2

Bài 1: Tính nhanh


* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính cấp tốc tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75với tương đối đầy đủ các số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

741

Bài 3: T×m :

2752 – x: 5 = 2604

2752 – (x: 5) = 2604

x: 5 = 2752 – 2604

x: 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (d­ 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

: 7 = 5 (d­ 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

x 8 + 25 = 81

(x 8) + 25 = 81

x 8 = 81 – 25

x 8 = 56

x = 56: 8

x = 7

Bài 6 :Một cửa hàng có 1245 mẫu áo. Ngày vật dụng nhất cửa hàng bán số áo. Ngày lắp thêm hai siêu thị bán số áo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán cửa hàng còn lại từng nào cái áo?

Bài giải

Ngày trước tiên bán được số loại áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo sót lại của siêu thị sau ngày đầu tiên là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 cái áo

Bài 7: Hồng hỏi Cúc : “Bây giờ đồng hồ là mầy tiếng chiều ?”. Cúc trả lời: “Thời gian từ thời gian 12 tiếng trưa đến hiện nay bằng thời gian từ hiện nay đến nửa đêm (tức 12 giờ ban đêm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

Bài giải

Từ 12 giờ đồng hồ trưa đến 12 giờ đồng hồ đêm gồm 12 giờ

Ta có sơ đồ:

12 giờ trưa 12 tiếng đêm

Bây giờ

Từ 12 giờ trưa đến hiện thời đã qua số thời hạn là:

: (1 + 3) = 4 (giờ)

Vậy bây giờ là 15 giờ đồng hồ (12 + 3 = 15) hay 3h chiều

Đáp số: 3h chiều

đề số 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện duy nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 263 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 964 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Search thừa số máy nhất, biết rằng nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số vật dụng hai thì tích bắt đầu sẽ là 860

Bài 4: một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai team sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ bố 45m. Tính quãng mặt đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài 5: chúng ta Hoà có 72 viên bi greed color và màu sắc đỏ. Các bạn Hoà phân biệt số viên bi xanh ngay số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà bao gồm bao nhiêu viên bi color đỏ? từng nào viên bi màu xanh?

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP SỐ 3

Bài 1:Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 9 x 2 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 9 x ( 3+ 4 + 2 + 1 )

= 9 x 10

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm kiếm thừa số lắp thêm nhất, hiểu được nếu thêm 5 đơn vị vào quá số sản phẩm công nghệ hai thì tích mới sẽ là 860

Bài giải

Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần quá số máy nhất.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Vật Lý Học Kì 1 Lớp 7 Học Kì 1 Năm Học 2021, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Vật Lý Lớp 7 Năm 2021

5 lần quá số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (đơn vị)

Thừa số đầu tiên là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43

Bài 4: một tổ công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày sản phẩm hai nhóm sửa được ít hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ tía 45m. Tính quãng con đường đội sửa được vào 3 ngày.

Bài giải

537

Ngày lắp thêm nhất:

Ngày trang bị hai: 24m ? m

Ngày thiết bị ba:

45m

Bài giải

Ngày sản phẩm công nghệ hai sửa được số m đường là:

537 – 24 = 513 (m)

Ngày thứ ba sửa được số m con đường là:

513 + 45 = 558 (m)

Cả ba ngày sửa được số m đường là:

537 + 513 + 558 = 1608 (m)

Đáp số: 1608 mét

Bài 5: các bạn Hoà gồm 72 viên bi màu xanh da trời và color đỏ. Các bạn Hoà nhận thấy số viên bi xanh bằng số viên bi đỏ. Hỏi các bạn Hoà bao gồm bao nhiêu viên bi color đỏ? từng nào viên bi màu xanh?