Toán lớp 1 tập 2

     

Mười một : 11 ; Mười nhị : 12 ; Mười ba : 13 ; Mười bốn : 14 ; Mười lăm : 15 ; Mười sáu : 16 ; Mười bảy : 17 ; Mười tám : 18 ; Mười chín : 19.

Bạn đang xem: Toán lớp 1 tập 2

b) Điền số thích hợp vào ô trống:

*

4. Viết (theo mẫu):

Số 16 bao gồm một chục với 6 đơn vị.

Số 18 gồm 1 chục với 8 đơn vị.

Số 17 gồm 1 chục với 7 1-1 vị.

Số 19 gồm một chục với 9 đơn vị.

5. Điền số tương thích vào nơi chấm

*

Bài 73: nhì mươi. Hai chục

Viết (theo mẫu):
*

2. Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

*

3. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số tức khắc sau của 10 là 11. Số ngay thức thì trước của 11 là 10.

Số ngay tắp lự sau của 12 là 13. Số ngay thức thì trước của 13 là 12.

Sô tức khắc sau của 15 là 16. Số tức thì trước của 16 là 15

Số tức thời sau của 19 là 20. Số lập tức trước của đôi mươi là 19.

4. Viết số tương thích vào dưới mỗi vun của tia số:

*

Bài 74 : Phép cùng dạng 14 + 3

Tính:
*

2. Điền số tương thích vào ô trống(theo mẫu)

*

Bài 75:

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)
*

Bài 76 tập 2

*

2. Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 77

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

*

3. Điền số thích hợp vào ô trống

*

Bài 78

1. Tính

*

4. Viết phép tính say đắm hợp

*

Bài 79

1. Đặt tính rồi tính:

*

5. Viết phép tính ham mê hợp

*

Bài 80 tập 2

Viết số thích hợp theo sản phẩm công nghệ tự từ bé xíu đến bự vào ô trống:
*

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.

Số tức thời sau của 0 là 1.

Số ngay thức thì sau của 9 là 10

Số tức khắc sau của 19 là 20

3. Viết (theo mẫụ):

Mẫu: Số lập tức trước của 8 là 7.

Số ngay tức thì trước của một là 0

Số ngay lập tức trước của 10 là 9.

Số ngay lập tức trước của đôi mươi là 19.

4. Tính:

10 + 5 = 15

15 – 5 = 10

12 + 4 = 16

16 – 4 = 12

12 + 3 + 4 = 19

19 – 3 – 4 = 12

5. Nối (theo mẫu):

*

Bài 81

Viết số tương thích vào nơi chấm để có bài toán, rồi đọc bài bác toán:
*

2. Viết tiếp thắc mắc để có bài toán:

*

a)

Bài toán: Mai gồm 4 trái bóng, Nam tất cả 3 quả bóng. Hỏi: Cả đôi bạn trẻ có tất cả bao những quả bóng?

b)

Bài toán: trong bể cá bao gồm 5 bé cá, thả vào bể 2 bé cá nữa.

Hỏi: Hỏi trong bể cá có toàn bộ bao nhiêu bé cá?

3. Viết tiếp vào khu vực chấm để có bài xích toán:

*

Bài toán: Một tổ học sinh có 5 nữ giới và 4 bạn trai. Hỏi: Tổ trên có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài 82

Có 1 lợn chị em và 8 nhỏ lợn con. Hỏi tất cả có từng nào con lợn?

Tóm tắt bài bác giải

Có: 1 lợn bà bầu Có toàn bộ là:

Có: 8 lợn con 1 + 8 = 9 (con lợn)

Có vớ cả: … con lợn? Đáp số: 9 con lợn.

2. Vào vườn tất cả 5 cây chuối, bố trồng thêm 3 cây chuối nữa. Hỏi trong sân vườn có toàn bộ bao nhiêu cây chuối?

Tóm tắt bài bác giải

Có: 5 cây chuối Có tất cả là:

Có tất cả: … cây chuối? Đáp số: 8 cây chuối.

3. Quan sát tranh vẽ, viết tiếp vào nơi chấm đế có vấn đề rồi cầm tắt và giải bài bác toán.

*

Bài toán: tất cả 4 các bạn chơi đá cầu và 3 các bạn chơi khiêu vũ dây.

Hỏi: Có toàn bộ bao nhiêu chúng ta vừa đùa đả cầu và khiêu vũ dây?

Tóm tắt

Có: 4 chúng ta đá cầu

Có: 3 chúng ta nhảy dây

Có vớ cả: … bạn?

Bài giải:

Có tất cả là:

4 + 3 = 7 (bạn)

Đáp số: 7 bạn.

Bài 83

1. Học viên tự viết.

2. Viết số thích hợp vào khu vực chấm rồi hiểu số đó:

*

3. Đo độ dài các đoạn trực tiếp rồi viết số tương thích vào vị trí chấm:

*

Cách đo:

Đầu tiên các em đem thước tất cả chia vạch, đặt vạch 0 của thước trùng với đầu mút của đoạn thẳng thứ nhất đó là điểm A. Tiếp đến các em chú ý điếm B trùng với vạch nào ở trên thước, ở trong phần này các em thấy điếm B đang trùng với vun chỉ vào số 3.

Giải Vở bài xích tập Toán 1 bài bác 84: Luyện tập

1. Lớp em trồng được 15 cây hoa, sau đó trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em trồng được tất cả bao nhiêu cây hoa?

Tóm tắt

Đã trồng: 15 cây hoa

Có vớ cả: … cây hoa?

Bài giải

Lớp em trồng được tất cả là:

15 + 4 = 19 (cây)

Đáp số: 19 cây.

2. Đội đồng ca của lớp 1A tất cả 12 bạn nữ và 6 các bạn nam. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A có toàn bộ bao nhiều bạn?

Tóm tắt

Nữ: 12 bạn

Nam: 6 bạn

Có vớ cả: … bạn?

Bài giải

Đội đồng ca lớp 1A có tất cả là:

12 + 6 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 bạn.

3. Giải vấn đề theo bắt tắt sau:

Tóm tắt

Có: 13 con vịt

Có vớ cả: … con vịt?

Bài giải

Có tất cả là:

13 + 4 = 17 (con vịt)

Đáp số: 17 con vịt.

4. Đo độ dài các đoạn trực tiếp rồi viết số đo:

*

Giải Vở bài tập Toán 1 bài xích 85: Luyện tập

1. Mỹ hái được 10 bông hoa, Linh hái được 5 bông hoa. Hỏi cặp đôi hái được bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt

Mỹ hái: 10 bông hoa

Linh hái: 5 bông hoa

Hái tất cả: …bông hoa?

Bài giải:

Hai các bạn hái được toàn bộ là:

10 + 5 = 15 (bông)

Đáp số: 15 bông.

2. Bố nuôi 12 tổ ong, kế tiếp nuôi thêm 4 tổ ong nữa. Hỏi b có tất cả bao nhiêu tổ ong?

Tóm tắt

Có: 12 tồ ong

Có vớ cả: … tổ ong?

Bài giải:

Bố có tất cả là:

12 + 4 = 16 (tổ)

Đáp số: 16 tổ ong.

3. Giải bài toán theo cầm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 10 các bạn gái

Có: 8 các bạn trai

Có tất cả: … bạn?

Bài giải

Có tất cả bạn trai và bạn gái là:

10 + 8 = 18 (bạn)

Đáp số: 18 bạn.

4. Tính (theo mẫu):

a. 3cm + 4cm = 7cm

8cm + lcm = 9cm

6cm + 4cm = 10cm

4cm + 5cm = 9cm

b. 8cm – 3cm – 5cm

6cm – 4cm = 2cm

12cm – 2cm = 10cm

19cm – 7cm = 12cm

Giải Vở bài tập Toán 1 bài 86 tập 2

Vẽ đoạn thẳng tất cả độ dài cho trước

1. Vẽ đoạn thẳng tất cả độ dài:

*

2. A) Giải việc theo bắt tắt sau :

Tóm tắt:

Đoạn thẳng AB: 5cm

Đoạn thẳng BC: 4cm

Cả 2 đoạn thẳng:… cm?

Bài giải:

Cả hai đoạn thẳng nhiều năm là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

b) Vẽ đoạn thẳng AB, rồi vẽ đoạn trực tiếp BC tất cả độ lâu năm nêu trong phần a) (vẽ hai biện pháp khác nhau).

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài 87: rèn luyện chung

Viết số tương thích vào ô trống:
*

3. Cô giáo mua 15 trái bóng đỏ với 3 trái bóng xanh. Hỏi gia sư mua toàn bộ bao nhiêu quả bóng?

Tóm tắt

Cô giáo mua: 15 trái bóng đỏ

Cô giáo mua: 3 quả bóng xanh

Cô giáo mua: … quả bóng?

Giải:

Cô giáo mua tất cả là:

15 + 3 = 18 (quả)

Đáp số: 18 quả

4. Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài xích 88: luyện tập chung

Tính:

a) 11 + 8 = 19

14 + 2 = 16

7 + 3= 10

12 + 5 =17

19 – 8 = 11

16 – 2 = 14

10 – 3 = 7

17 – 5 = 12

b) 12 + 3 – 2 =13

18 – 4 – 1 = 13

15 – 5 + 7 = 17

*

4. Tổ một trồng được 10 cây, tổ nhị trồng được 8 cây. Hỏi cả nhì tổ trồng được bao nhiêu cây?

Tóm tắt bài bác giải:

Tổ một: 10 cây Cả nhị tổ trồng được số lượng km là:

Tổ hai: 8 cây 10 + 8 = 18 (cây)

Cả nhị tổ: … cây? Đáp số: 18 cây.

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài 89: những số tròn chục

1. Viết (theo mẫu):

a.

Năm mươi: 50

Hai mươi: 20

Chín mươi: 90

Bảy mươi: 70

Sáu chục: 60

Hai chục: 20

Bảy chục: 70

Chín chục: 90

b.

30: ba muơi

60: sáu mươi

40: tư mươi

80: tám mươi

50: năm chục

80: tám chục

10: một chục

40: tư chục

2. Số tròn chục?

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài 90: Luyện tập

Nối theo mẫu:
*

2. Viết (theo mẫu):

Số 50 tất cả 5 chục và 0 solo vị.

Số 90 có 9 chục và 0 1-1 vị.

Số 60 bao gồm 6 chục và 0 1-1 vị.

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài bác 91: Cộng những số tròn chục

Tính:
*

2. Tính nhẩm:

40 + 10 = 50

30 + 40 = 70

50 + 30 = 80

30 + 30 = 60

60 + 20 = 80

30 + 50 = 80

20 + 50 = 70

10 + 80 = 90

40 + trăng tròn = 60

3. Bình có trăng tròn viên bi, anh cho Bình thêm 10 viên bi nữa. Hỏi Bình có tất cả bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

Bình có: đôi mươi viên bi

Tất cả Bình có: … viên bi?

Bài giải

Bình có toàn bộ số viên bi là:

20+ 10 = 30 (viên bi)

Đáp số: 30 viên bi

*

Bài 92: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

3. Giỏ thứ nhất đựng 30 quả cam, giỏ lắp thêm hai đựng 20 quả cam. Hỏi cả nhị giỏ đựng được từng nào quả cam?

Tóm tắt

Giỏ sản phẩm công nghệ nhất: 30 quả cam

Giỏ thứ hai: trăng tròn quả cam

Cả hai giỏ: … trái cam?

Bài giải:

Cả nhì giỏ có số quả cam là:

30 + đôi mươi = 50 (quả)

Đáp số: 50 quả.

4. Nối hai số để cùng lại bằng 60 (theo mẫu):

*

Bài 93: Trừ các số tròn chục

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm

40 – 20 = 20

50 – 40 = 10

60 – 40 = 20

70 – 30 = 40

60 – 60 = 0

80 – 20 = 60

80 – 10 = 70

90 – 70 = 20

90 – 30 = 60

3. Tổ một vội được 20 thuyền, tổ hai vội được 30 thuyền. Hỏi cả hai tổ gấp được từng nào thuyền?

Tóm tắt

Tổ một gấp: 20 thuyền

Tổ nhì gấp: 30 thuyền

Cả nhị tổ: … thuyền

Bài giải

Cả nhị tổ vội vàng được số thuyền là:

20 + 30 = 50 (thuyền)

Đáp số: 50 thuyền

*

Bài 94: Luyện tập

1. Đặt tính rồi tính:

*

4. Mai bao gồm 10 nhãn vở, mẹ mua thêm vào cho Mai 2 chục nhãn vở nữa. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu nhãn vở?

*

Bài 95 câu 1

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài xích 95 câu 2

2.

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài 95 câu 3

3. Tính:

10 + trăng tròn + 40 = 70

70 – trăng tròn – 10 = 40

80 – 50 + đôi mươi = 50

30 + 10 + 50 = 90

70 – 10 – 20 = 40

20 + 40 – 60 = 0

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài xích 95 câu 4

4. Băng giấy đỏ lâu năm 30cm, băng giấy xanh lâu năm 50cm. Hỏi cả nhị băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt bài bác giải

Băng giây đỏ: 30cm Cả nhì băng giấy nhiều năm là:

Băng giấy xanh: 50cm 30 + 50 = 80 (cm)

Cả nhì băng giấy: … cm? Đáp số: 80cm.

Giải Vở bài xích Tập Toán 1 bài xích 96: rèn luyện chung

Đúng ghi đ, không nên ghi s:
*

3. A

*

b) Tính nhẩm:

40 + trăng tròn = 60

90cm – 20cm = 70cm

60 – 40 = 20

10cm + 50cm = 60cm

60 – trăng tròn = 40

70cm – 60cm = 10cm

4. Ngăn trước tiên có 40 quyển sách, ngăn thứ hai gồm 50 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

Tóm tắt:

Ngăn thiết bị nhất: 40 quyển

Ngăn lắp thêm hai: 50 quyển

Cả hai ngăn: … quyển?

Bài giải:

Cả nhì ngăn bao gồm số quyển sách là:

40 + 50 = 90 (quyển)

Đáp số: 90 quyển

5. Viết (theo mẫu):

Các điểm sinh hoạt trong hình tam giác là: A, B, M.

Các điểm sinh hoạt ngoàihình tam giác là: I, C, N, O.

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1: tự kiểm tra

Tính
*

2. Tính nhẩm:

40 + 30 = 70

80 – 40 = 40

30cm + 20cm = 50cm

70 + 10 – trăng tròn = 60

3. Bác bỏ Thanh trồng được 10 cây bưởi và 30 cây chuối. Hỏi bác bỏ Thanh vẫn trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

Tóm tắt:

Bác Thanh trồng: 10 cây bưởi

Bác Thanh trồng: 30 cây chuối

Bác Thanh trồng : … cây?

Bài giải:

Bác Thanh trồng được số lượng kilomet là:

10 + 30 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

4. Vẽ 3 điểm sống trong hình tròn. Vẽ 4 điểm ở ko kể hình tròn.

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài 97: những số có hai chữ số

1. Viết (theo mẫu):

Hai mươi: 20

Hai mươi tư: 24

Hai mươi tám: 28

Hai mươi mốt: 21

Hai mươi lăm: 25

Hai mươi chín: 29

Hai mươi hai: 22

Hai mươi sáu: 26

Ba mươi: 30

Hai mươi ba: 23

Hai mươi bảy: 27

2. Viết số:

Ba mươi: 30

Ba mươi tư: 34

Ba mươi tám: 38

Ba mươi mốt: 31

Ba mươi lăm: 35

Ba mươi chín: 39

Ba mươi hai: 32

Ba mươi sáu: 36

Bốn mươi: 40

Ba mươi ba: 33

Ba mươi bảy: 37

3. Viết số:

Bốn mươi: 40

Bốn mươi tư: 44;

Bốn mươi tám: 48

Bốn mươi mốt: 41;

Bốn mươi lăm: 45;

Bốn mươi chín: 49

Bốn mươi hai: 42;

Bốn mươi sáu: 46;

Năm mươi: 50

Bốn mươi ba: 43;

Bốn mươi bảy: 47;

4. Viết số tương thích vào dưới mỗi gạch của tia số:

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài 98: các số bao gồm hai chữ số (tiếp theo)

1. Viết theo mẫu:

Năm mươi mốt: 51

Năm mươi hai: 52;

Năm mươi ba: 53;

Năm mươi tư: 54

Năm mươi lăm: 55

Năm mươi sáu: 56;

Năm mươi bảy: 57;

Năm mươi tám: 58

Năm mươi chín: 59

2. Viết (theo mẫu):

a) Sáu mươi: 60

Sáu mươi mốt: 61;

Sáu mươi hai: 62

Sáu mươi ba: 63

Sáu mươi tư: 64

b) 65: sáu mươi lăm

66: sáu mươi sáu

67: sáu mươi bảy

68: sáu mươi tám

69: sáu mươi chín

3. Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Giải Vở bài bác Tập Toán 1 bài 99: những số tất cả hai chữ số (tiếp theo)

Viết (theo mẫu):

Bảy mươi: 70;

Bảy mươi mốt: 71;

Bảy mươi hai: 72;

Bảy mươi ba: 73;

Bảy mươi tư: 74;

Bảy mươi lăm: 75

Bảy mươi sáu: 76

Bảy mươi bảy: 77

Bảy mươi tám: 78

Bảy mươi chín: 79;

Tám mươi: 80;

Tám mươi lăm: 85;

Chín mươi: 90;

Sáu mươi lăm: 65;

Sáu mươi: 60

2. Viết số tương thích vào ô trống:

*

3. Viết (theo mẫu):

Số 86 có 8 chục với 6 1-1 vị.

Số 91 bao gồm 9 chục với 1 1-1 vị.

Số 73 tất cả 7 chục với 3 đối kháng vị.

Số 60 tất cả 6 chục với 0 đối chọi vị.

4. Đúng ghi đ, không nên ghi s:

*

Giải Vở bài Tập Toán 1 bài 100: So sánh những số gồm hai chữ số

*
*

Giải Vở bài Tập Toán lớp 1 bài 101: Luyện tập

Viết số:

Ba mươi: 30;

Mười ba: 13;

Mười hai: 12 ;

Hai mươi: 20;

Bảy mươi bảy:77;

Bốn mươi tư: 44;

Chín mươi sáu: 96 ;

Sáu mươi chín: 69 ;

Tám mươi mốt: 81

Mười: 10

Chín mươi chín: 99

Bốn mươi tám: 48

2. Viết (theo mẫu):

Mẫu:

Số tức thời sau của 80 là 81

*
*

Giải Vở bài Tập Toán lớp 1 bài xích 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100Bài 102: BẢNG CÁC số TỪ 1 ĐẾN 100

Số?

Số ngay tức khắc sau của 97 là 98.

Số ngay tức thì sau của 99 là 100.

Số liền sau của 98 là 99.

Viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng những số từ là 1 đến 100.
*

3. Vào bảng các s từ 1 cho 100:

a. Những số có một chữ số: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9.

b. Những số tròn chục bao gồm hai chữ số là: 10 ; đôi mươi ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

c. Số bé xíu nhất có hai chữ số là: 10

d. Số lớn nhất có nhì chữ số là: 99

đ) những số bao gồm hai chữ số như thể nhau là: 11 ; 22 ; 33 ; 44 ; 55 ; 66 ; 77 ; 88 ; 99.

Bài 103: LUYỆN TẬP

1. Viết số:

Ba mươi ba: 33;

Chín mươi: 90;

Chín mươi chín: 99

Năm mươi tám: 58;

Tám mươi lăm: 85;

Hai mươi mốt: 21

Bảy mươi mốt: 71;

Sáu mươi sáu: 66;

Một trăm: 100

2. Viết số thích hp vào chỗ chấm:

Số lập tức trước của 73 là 72.

Số ngay tức khắc trước của 51 là 50.

Số ngay tức thì trước của 70 là 69.

Số liền trước của 100 là 99.

b)

Số tức khắc sau của 72 là 73.

Xem thêm: Cách Tính Trị Số P Trong Thống Kê, Ý Nghĩa Của Trị Số P (P

Số ngay thức thì sau của 80 là 81.

Số ngay thức thì sau của 51 là 52.

Số tức khắc sau của 99 là 100

c,

*

3. Viết các s:

Từ 60 mang đến 70: 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70.

Từ 89 cho 100: 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

4. Viết (theo mẫu):

Mẫu: 86 = 80 + 6

84 = 80 + 4

77 = 70 + 7

28 = 20 + 8

42 = 40 + 2

91 = 90 + 1

63 = 60 + 3

55 = 50 + 5

39 = 30 + 9

99 = 90 + 9

5. Dùng thước và bút nối các điểm để có hai hình vuông:

*

Giải Vở bài xích Tập Toán lớp 1 bài 104: luyện tập chung

1. Viết các số:

a. Từ 59 mang lại 69:

59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69.

b. Tự 81 mang lại 100:

81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100.

2. Viết số (theo mẫu):

35: tía mươi lăm

59: năm mươi chín

51: năm mươi mốt

64: sáu mươi tư

85: tám mươi lăm

70: bảy mươi

*

4. Gồm một chục cái chén và 5 cái bát nữa. Hỏi có toàn bộ có bao nhiêu cái bát?

Bài giải:

1 chục cái chén = 10 cái

Tất cả có:

10 + 5 = 15 (cái)

Đáp số: 15 cái.

5.

Số bé nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là: 10.

Số lớn nhất có một chữ số là: 9.

Bài 105: GIẢI TOÁN gồm LỜI VĂN (tiếp theo)

1. An bao gồm 7 viên bi, An đến Bảo 3 viên bi. Hỏi An còn mấy viên bi?

Tóm tắt:

Có: 7 viên bi

Cho: 3 viên bi

Còn lại: … viên bi?

Bài giải:

An sót lại số bi là:

3 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi.

2. Chị em nuôi 10 bé lợn, người mẹ đã phân phối 2 con lợn. Hỏi bà mẹ còn mấy bé lợn?

Tóm tắt:

Có: 10 nhỏ lợn

Bán : 2 nhỏ lợn

Còn lại: … bé lợn?

Bài giải

Số con lợn còn sót lại là:

10 – 2 = 8 (con lợn)

Đáp số: 8 bé lợn.

3. Đàn gà có 16 con, 6 bé đã vào chuồng. Hỏi còn từng nào con gà không vào chuồng?

Tóm tắt:

Có tất cả : 16 con gà

Vào chuồng : 6 nhỏ gà

Chưa vào chuồng: con gà?

Bài giải:

Số gà chưa vào chuồng là:

16 – 6 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 bé gà.

4. Giải việc theo cầm tắt sau:

Tóm tắt

Có: 8 trái bóng

Cho bạn: 3 quả bóng

Còn lại: … trái bóng?

Bài giải

Số bóng còn sót lại là:

8-3 = 5 (quả bóng)

Đáp số: 5 quả bóng.

Bài 106: LUYỆN TẬP

1. Bao gồm 15 trái cam, đã nạp năng lượng 4 trái cam. Hỏi sót lại bao nhiêu trái cam?

Tóm tắt:

Có: 15 quả cam

Đã ăn: 4 trái cam

Còn lại: … trái cam?

Bài giải:

Số cam còn lại là:

15 – 4 = 11 (quả)

Đáp số: 11 quả

2. Shop có 30 xe cộ đạp, đã bán tốt 10 xe cộ đạp. Hỏi shop còn lại từng nào xe đạp?

Tóm tắt:

Có: 30 xe đạp

Đã bán: 10 xe pháo đạp

Còn lại: … xe pháo đạp?

Bài giải:

Số xe đạp còn sót lại trong cửa hàng:

30 – 10 = 20 (xe)

Đáp số: 20 xe

*

Bài 107: LUYỆN TẬP

1. Hà vẽ được 7 hình vuông vắn và sẽ tô được 4 hình vuông. Hỏi còn sót lại mấy hình vùông không tô màu?

Tóm tắt

Có vớ cả: 7 hình vuông

Đã đánh màu: 4 hình vuông

Còn lại: … hình vuông?

Bài giải

Còn lại số hình vuông vắn chưa tô là:

4 = 3 (hình)

Đáp số: 3 hình

2. Tổ em tất cả 10 bạn, trong đó có 6 các bạn gái. Hỏi tổ gồm mấy các bạn trai?

Tóm tắt:

Có tất cả: 10 bạn

Gái: 6 bạn

Trai: … bạn?

Bài giải:

Số các bạn trai có trong tổ là:

10 – 6 = 4 (bạn)

Đáp số: 4 bạn

3. Vào vườn gồm 16 cây chanh với cây cam, trong số đó có 6 cây chanh. Hỏi trong vườn gồm bao nhiêu cây cam?

Tóm tắt:

Có: 16 cây vớ cả

Chanh: 6 cây

Cam: … cây?

Bài giải

Cây cam gồm trong vườn là:

16 – 6 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây

4. Giải bài toán theo cầm tắt (bằng hình vẽ) như sau:

*

Bài giải:

Đoạn chiến thắng MP lâu năm là:

MN – PN = 10 – 3 = 7 (cm)

Đáp số: 7cm.

Bài 108: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Chú ý tranh vẽ, viết tiếp vào khu vực chấm đế có bài xích toán, rồi giải câu hỏi đó:

*

a) My làm được 5 bông hoa, rồi làm cho thêm được 3 bông hoa. Hỏi My có tác dụng được toàn bộ bao nhiêu bông hoa?

Tóm tắt:

Có: 5 bông hoa

Có toàn bộ … bông hoa?

Bài giải:

My có toàn bộ là:

5 + 3 = 8 (bông hoa)

Đáp số: 8 bông hoa.

b) Hoa vội được 8 bé chim, Hoa mang lại em 4 nhỏ chim. Hỏi Hoa sót lại bao nhiêu con chim?

*

Tóm tắt:

Có: 8 con chim

Cho: 4 nhỏ chim

Còn lại: … con chim?

Bài giải:

Hoa còn sót lại số con chim là:

8 – 4 = 4 (con chim)

Đáp số: 4 bé chim.

2. Trong vườn gồm 16 cây chanh cùng cây cam, trong các số đó có 4 cây cam. Hỏi trong vườn tất cả bao nhiêu cây chanh?

Tóm tắt:

Có vớ cả: 16 cây

Cam: 4 cây

Chanh: … cây?

Bài giải:

Cây chanh gồm trong sân vườn là:

16 – 4 = 12 (cây)

Đáp số: 12 cây.

Bài 109: PHÉP CỘNG vào PHẠM VI100 (cộng ko nhớ)

1. Tính

*

3. Bác Nam trồng được 38 cây cam và đôi mươi cây bưởi. Hỏi bác Nam trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

Tóm tắt:

Bác phái nam trồng: 38 cây cam

Bác phái mạnh trồng: trăng tròn cây bưởi

Bác phái mạnh trồng: … cây?

Bài giải:

Bác phái nam trồng được số kilomet là: 38 + đôi mươi = 58 (cây)

Đáp số: 58 cây.

4. A) Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo.

*

Bài giải:

b) – Đoạn thảng lâu năm nhất là đoạn thẳng BC.

– Đoạn thẳng ngắn độc nhất là đoạn thẳng AB.

Bài 110: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

*

2. Tính nhẩm:

40 + 8 = 48

60 + 1 = 61

30 + 5 = 35

90 + 2 = 92

23 + 6 = 29

23 + 60 = 83

65 + 3 =68

3 + 65 = 68

3. An nuôi được 25 bé gà cùng 14 nhỏ vịt. Hỏi An nuôi được tất cả bao nhiêu nhỏ gà với vịt?

Tóm tắt:

An nuôi: 25 bé gà

An nuôi: 14 bé vịt

Tất cả: … cả kê và vịt?

Bài giải

An nuôi được là:

25 + 14 = 39 (con)

Đáp số: 39 con.

4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

*

Bài 111: LUYỆN TẬP

1.

2. Tính:

20cm + 50cm = 70cm

32cm + 5cm = 37cm

32cm + 65cm = 97cm

30cm + 40cm = 70cm

15cm + 4cm = 19cm

15cm + 24cm = 39cm

3. Đúng ghi đ, sai ghi s:

*

4. Fan ta cắt một tua dây thành nhị đoạn, đoạn thứ nhất dài 15cm, đoạn lắp thêm hai nhiều năm 14cm. Hỏi gai dây lúc đầu dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Đoạn thẳng máy nhất: 15cm

Đoạn thẳng đồ vật hai: 14cm

Cả nhì đoạn thẳng:….cm?

Bài giải

Cả nhì đoạn nhiều năm là:

15 + 14 = 29 (cm)

Đáp số: 29cm.

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài xích 112

*

3. Tính

*

4. Trong chống họp có 75 cái ghế, fan ta mang thoát khỏi phòng 25 cái. Hỏi trong phòng còn từng nào cái ghế?

Tóm tắt:

Trong phòng: 75 dòng ghế

Mang đi: 25 dòng ghế

Còn lại: … chiếc ghế?

Bài giải:

Trong phòng còn sót lại số ghế là:

75 – 25 = 50 (cái ghế)

Đáp số: 50 chiếc ghế.

Bài 113: PHÉP TRỪ vào PHẠM VI 100 (TRỪ KHÔNG NHỚ)

1. Tính:

*

2. Tính nhẩm:

a) 48- 40 = 8

69 – 60 = 9

82 – 70 = 12

58 – 30 = 28

79 – 50 = 29

34 – trăng tròn = 14

b) 37- 4 = 33

98 – 8 = 90

19 – 1 = 18

37 – 7 = 30

98 – 5 = 93

19 – 9 = 10

3. Một sợi dây lâu năm 52cm, Lan giảm đi một đoạn lâu năm 20cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Sợi dây dài: 52cm

Cắt đi: 20cm

Còn lại: … cm?

Bài giải:

Sợi dây còn sót lại là:

52 – đôi mươi = 32 (cm)

Đáp số: 32cm

4. Điền số thích vừa lòng vào ô trng:

20 – 4 = 20

24 – 20 = 4

Bài 114: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

2. Tính nhẩm:

85 – 5 = 80

74 – 3 = 71

56 – 1= 55

85 – 50 = 35

74 – 30 = 44

56 – 10 = 46

85 – 15 = 70

74 – 34 = 40

56 – 56 = 0

*

4. Đoàn tàu tất cả 12 toa, lúc cắt vứt lại toa ở đầu cuối thì đoàn tàu còn sót lại bao nhiêu toa?

Đáp số: 11 toa

5. Hãy vẽ nửa còn lại của các số sau:

*

Bài 115: Các dịp lễ trong tuần

1. Viết tiếp vào vị trí chấm:

Nếu lúc này là thiết bị hai thì:

Ngày mai là lắp thêm ba.

– Ngày cơ là thiết bị tư.

Hôm qua là thứ nhà nhật

– Hôm cơ là thiết bị bảy.

2. Đọc các tờ định kỳ trên hình vẽ dưới đây rồi viết vào nơi chấm:

*

3. Kì ngủ Tết vừa rồi em được nghỉ 1 tuần lễ với 2 ngày. Hỏi em được nghỉ toàn bộ bao nhiêu ngày?

Bài giải:

1 tuần lễ = 7 ngày

Số ngày em được ngủ Tết là:

7 + 2 = 9 (ngày)

Đáp số: 9 ngày.

Bài 116: CỘNG, TRỪ (không nhớ) trong PHẠM VI 100

1. Tính nhẩm:

20 + 60 = 80

60 + 4 = 64

30 + 2 = 32

80 – đôi mươi = 60

64 – 4 = 60

32 -2 = 30

80 – 60 = 20

64 – 60 = 4

32 – 30 = 2

2. Đặt tính rồi tính:

*

3. Lúc tập luyện trò đùa trên thiết bị tính, Toàn cùng Hà được 86 điểm, riêng Hà được 43 điểm. Hỏi Toàn được từng nào điểm?

Tóm tắt:

Toàn và Hà: 86 điếm

Hà được: 43 điểm

Toàn được… điểm?

Bài giải:

Toàn được số điểm là:

86 – 43 = 43 (điểm)

Đáp số: 43 điểm.

4. Lớp 1A gồm 23 học tập sinh, lớp 1B có 25 học tập sinh.

a) Hỏi nhì lớp có toàn bộ bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

1A có: 23 học sinh

1B có: 25 học sinh

Có tất cả:….học sinh?

Bài giải:

Số học sinh có trong 2 lớp là :

23 + 25 = 48 (học sinh)

Đáp số: 48 học sinh.

b) Cô tổng phụ trách tất cả 50 vé coi xiếc. Hỏi tất cả đủ để phân phân phát cho học viên của hai lớp không?

Cô tổng phụ trách có dư số vé để phân phạt cho học sinh của nhị lớp vày : 50 – 48 = 2 (vé).

Vậy cô tổng phụ trách còn dư lại 2 vé sau thời điểm đã vạc cho học viên lớp 1A cùng lớp 1B.

Bài 117: LUYỆN TẬP

1. Đặt tính rồi tính:

*
*

Giải Vở bài Tập Toán lớp 1 bài 118

Nối số chỉ giờ đồng hồ đúng với đồng hồ thời trang thích vừa lòng là:
*

Bài 119: THC HÀNH

1. Viết vào khu vực chấm (theo mẫu):

*

3. Viết giờ phù hợp vào mỗi bức tranh:

*

Bài 120: LUYỆN TẬP

1. Nối đồng hồ với số chỉ giờ đồng hồ đúng:

*

3. Nối mỗi câu với đồng hồ thích hòa hợp (theo mẫu).

*

Bài 121: LUYỆN TP CHUNG

1. Đặt tính rồi tính:

*

b) Viết số tương thích vào chỗ chấm:

Độ dài của đoạn thẳng BC là: 9 – 6 = 3 (cm)

4. Hãy vẽ nửa sót lại của mỗi hình sau:

*

Bài 122: LUYỆN TẬP CHUNG

*

2. Hà giảm một tua dây. Lần đầu tiên cắt đi 5cm, lần vật dụng hai cắt tiếp 14cm. Hỏi gai dây đã trở nên cắt đi toàn bộ bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt:

Lần 1 cắt đi: 5cm

Lần 2 cắt đi: 14cm

Hai lần cắt đi: …cm?

Bài giải:

Sợi dây đã biết thành cắt đi là:

5 + 14 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

3. Trong hình bên:

*

a. Gồm 8 đoạn thẳng.

b. Có một hình vuông.

c. Bao gồm 2 hình tam giác.

4. Điền số thích vừa lòng vào ô trống:

*

Bài 123: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. A) Viết số tương thích vào dưới mỗi gạch của tia số:

*

2. >; 0

9 > 0

8 > 5

5 2

0 3

0 9

3 = 3

3 > 1

2 4

7 4

0 4

0 = 0

3. Viết những số thứ tự từ bé đến lớn:

*

Giải Vở bài Tập Toán lớp 1 bài xích 124

*

2. Tính:

a) 7 + 2 = 9

1 + 9 = 10

4 + 3 = 7

6 + 4 = 10

8 + 0 = 8

2 + 7 = 9

9 + 1 = 10

3 + 4 = 7

4 + 6 = 10

0 + 8 = 8

b) 2 + 4 + 1 = 7

2 + 6 + 2 = 10

7 + 1 + 1 = 9

4 + 2 +0 = 6

3 + 3 + 3 = 9

9 + 0 + 1 = 10

3. SỐ?

*

Bài 125: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 10

1. Số?

*

3. Hoa tô màu sắc được 5 hình vuông, Mai tô màu sắc được 3 hình vuông. Hỏi đôi bạn trẻ tô color được tất cả bao nhiêu hình vuông?

Tóm tắt:

Hoa sơn được: 5 hình vuông

Mai đánh được: 3 hình vuông

Hoa cùng Mai: hình vuông?

Bài giải:

Cả hai bạn tô màu sắc được là:

5+3 = 8 (hình)

Đáp số: 8 hình.

4. Vẽ đoạn trực tiếp DH có độ lâu năm 7cm.

*

Bài 126: ÔN TẬP: CÁC số ĐN 10

1. Tính:

*

2. Tính

a)

4 + 3 = 7

1 + 9 = 10

6 + 2 = 8

3 + 3 = 6

7 – 4 = 3

10 – 1 = 9

8 – 6 = 2

6 – 3 = 3

7 – 3 = 4

10 – 9 = 1

8- 2 = 6

6- 0 = 6

b)

9 – 2 – 6 = 1

10 – 5 – 2 = 3

5 – 2 – 1 = 2

8 – 4 – 4 = 0

5 + 5 -8 = 2

6 + 3 – 3 = 6

3. Vừa con gà vừa lợn có 10 con, trong số đó có 6 con gà. Hỏi tất cả mấy bé lợn?

Tóm tắt:

Vừa gà, vừa lợn: 10 con

Gà: 6 con

Lợn: … nhỏ ?

Bài giải:

Số con lợn là:

10 – 6 = 4 (con)

Đáp số: 4 con

4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Mỗi tuần lễ tất cả 7 ngày là: nhà nhật, sản phẩm công nghệ hai, lắp thêm ba, máy tư, sản phẩm năm, trang bị sáu, lắp thêm bảy.

Bài 127: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết số phù hợp vào bên dưới mỗi vén của tia số:

*

2. Điền số phù hợp vào ô trống (theo mẫu):

*

Bài 128: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

1. Viết s:

Mười bảy: 17;

Sáu mươi: 60;

Năm mươi tư: 54

Chín mươi chín: 99;

Bảy mươi lăm: 75;

Năm mươi mốt: 51

Bốn mươi tám: 48;

Năm mươi lăm: 55;

Chín mươi hai: 92

2. Số?

*

4. Mỹ hái được 24 quả cam, Hà hái được 12 quả cam. Hỏi cả cặp đôi hái được từng nào quả cam?

Tóm tắt

Mỹ hái: 24 quả cam

Hà hái: 12 trái cam

Cả hai: … quả cam?

Bài giải

Cả hai bạn hái được là:

24 + 12 = 36 (quả)

Đáp số: 36 quả

Giải Vở bài bác Tập Toán lớp 1 bài 129

Tính nhẩm:

30 + 20 = 50

60 + 10 = 70

40 + 40 = 80

24 + 1 = 25

73 + 2 = 75

50 + 8 = 58

50 – 30 = 20

70 – 40 = 30

90 – 50 = 40

2. Tính:

34 + 2 + 3 = 39

64 + 3 – 5 = 62

3. Đặt tính rồi tính:

*

4. Một shop có 38 búp bê, đã bán tốt 20 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?

Tóm tắt:

Có: 38 búp bê

Đã bán: đôi mươi búp bê

Còn… búp bê?

Bài giải:

Số búp bê cửa hàng còn lại là:

38 – 20 = 18 (búp bê)

Đáp số: 18 búp bê.

5. Đồng hồ nước chỉ:

*

Bài 130: ÔN TẬP: CÁC số ĐẾN 100

Viết các số:

Từ đôi mươi đến 35: 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35.

Từ 40 mang lại 59: 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59.

Từ 85 cho 100: 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100.

2. Viết số tròn chục bao gồm hai chữ số:

10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90.

3. Tính

*

4. Một rổ cam với quýt tất cả 50 quả, vào đó có 30 quả quýt. Hỏi có bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

Cam cùng quýt : 50 quả

Quýt có: 30 quả

Cam có: … quả?

Bài giải:

Số quả cam có là:

50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số: đôi mươi quả

5. Đo rồi viết số đo độ nhiều năm của đoạn trực tiếp MN:

*

Bài 131: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Viết (theo mẫu):

a)

Tám: 8;

Một: 1;

Mười bảy: 17;

Năm mươi: 50;

Ba mươi hai: 32.

Sáu mươi mốt: 61.

b)

0: không;

90: chín mươi;

87: tám mươi bảy.

3: ba;

11: mười một;

45: bốn mươi lăm.

Xem thêm: Top 6 Hương Vị Cuộc Sống Tập 696 /Qđ, Hương Vị Cuộc Sống Tập 696

2. Tính

a)

9 + 1 = 10

15 – 4 = 11

4 + 4 = 8

25 + 2 = 27

6 – 3 = 3

11 + 7 = 18

4 – 0 = 4

48 – 6 = 42

2 + 7 = 9

10 – 2 = 8

8 – 0 = 8

54 + 3 = 57

b,

*

4. Một tấm học bao gồm 32 học tập sinh, sau đó có thêm 3 học viên nữa. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt:

Lớp học tập có: 32 học sinh

Lớp có: … học tập sinh?

Bài giải:

Lớp học tất cả số học viên là:

32 + 3 = 35 (học sinh)

Đáp số: 35 học tập sinh.

5. Đo rồi viết sô đo độ dài mỗi đoạn thẳng vào vị trí chấm:

*

Bài 132: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Số?

*
*

Bài 133: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Số?

*

2. Tính nhẩm:

8 + 1 = 9

5 – 3 = 2

35 + 2 = 37

10 – 6 = 4

28 + 1 = 29

57 – 5 = 52

37 – 35 = 2

52 + 0 = 52

45 + 2 = 47

49 – 6 = 43

35 – 2 = 33

99 – 8 = 91

3. Đặt tính rồi tính:

*

Bài 134: LUYỆN TẬP CHUNG

1. Viết số phù hợp vào dưới mỗi vén của tia số:

*

4. Bà mẹ hái được 85 trái hồng, mẹ đã cung cấp 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn sót lại bao nhiêu quả hồng?