Ghi Số Tự Nhiên

     

Sau đó là các bài tập TOÁN về GHI SỐ TỰ NHIÊN giành cho học sinh lớp 6. Trước lúc làm bài tập, buộc phải xem lại kim chỉ nan trong các bài liên quan:


Bài tập 1.1: mang đến số tự nhiên: 15 372 451.

a) Số trên có bao nhiêu chữ số.

Bạn đang xem: Ghi số tự nhiên

b) Chữ số hàng đơn vị chức năng và chữ số hàng ngàn của nó là số nào?

c) Hãy viết bí quyết đọc số tự nhiên trên.

Bài tập 1.2: Viết tập hợp những chữ số của số 2 021.


Dạng 2: Viết một STN thành tổng giá chỉ trị những chữ số của nó

Bài tập 2.1: Viết các số sau thành tổng giá bán trị những chữ số của nó: 1 276; 189 020; 35 517.

Bài tập 2.2: Viết những số sau thành tổng giá bán trị các chữ số của nó:

*

✨ Để biểu diễn những số trường đoản cú 11 mang đến 20, thêm X vào bên trái mỗi số từ I đến X:

*

✨ Để biểu diễn các số từ bỏ 21 đến 30, thêm XX vào phía trái mỗi số từ bỏ I mang lại X:

*


Bài tập 4.1: Đọc các số La Mã: XIV, XVI, XIX, XXII.

Bài tập 4.2: Viết các số sau ngay số La Mã: 14; 24; 26.

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) Số 15 372 451 có tám chữ số.

b) Chữ số hàng đơn vị là 1. Chữ số hàng trăm ngàn là 2.

c) Số 15 372 451 được hiểu là: “Mười lăm triệu bố trăm bảy mươi nhì nghìn tứ trăm năm mươi mốt”.

Bài tập 1.2: Tập hợp những chữ số của số 2 021 là: A = 0; 1; 2.

Xem thêm: Bài Tập 2 Trang 16 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 10 Thí Điểm, Unit 2 Lớp 10: Getting Started

Dạng 2:

Bài tập 2.1:

1 276 = 1 × 1 000 + 2 × 100 + 7 × 10 + 6

189 020 = 1 × 100 000 + 8 × 100 000 + 9 × 1 000 + 0 × 100 + 2 × 10 + 0

35 517 = 3 × 10 000 + 5 × 1 000 + 5 × 100 + 1 × 10 + 7

Bài tập 2.2:

*

*

Bài tập 2.3: Chữ số 7 trong những 49 720 có giá trị là 700.

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) vị chữ số đầu tiên (hàng trăm) bắt buộc khác 0 vì thế nó chỉ hoàn toàn có thể là 1 hoặc 2.

Nếu chữ số hàng trăm ngàn là 1, ta viết được: 102; 120.

Nếu chữ số hàng nghìn là 2, ta viết được: 201; 210.

Vậy tất cả các số tự nhiên có tía chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 0; 1; 2 là: 102; 120; 201; 210.

b) những số có bố chữ số lập được từ các chữ số 0; 1; 2:

Khi một là chữ số hàng trăm: 100; 101; 102; 110; 111; 112; 120; 121; 122.Khi 2 là chữ số mặt hàng trăm: 200; 201; 202; 210; 211; 212; 220; 221; 222.

c) các số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số khác nhau lập được từ các chữ số 0; 1; 2:

Khi một là chữ số hàng chục: 10; 12.Khi 2 là chữ số mặt hàng chục: 20; 21.

Vậy các số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số khác biệt lập được từ những chữ số 0; 1; 2 là: 10; 12; 20; 21.

Xem thêm: Phán Đoán Nhất Quyết Là Gì ? Các Loại Phán Đoán Ví Dụ Về Phán Đoán

Bài tập 3.2: tất cả 12 số:

Chữ số 3 đứng đầu: 3 312; 3 321; 3 213; 3 231; 3 123; 3 132;Chữ số 2 đứng đầu: 2 313; 2 331; 2 133;Chữ hàng đầu đứng đầu: 1 323; 1 332; 1 233.

Dạng 4: