15 Bài Toán Cơ Bản Và Nâng Cao Toán Lớp 3 Phần 3 Có Đáp Án, Chọn Lọc

     

Tuyển tập 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 hệ thống các kiến thức đã học dành riêng cho các em học sinh tham khảo giúp những em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập với rèn luyện kiến thức sẵn sàng cho những kì thi đạt kết quả cao, đồng thời để giúp các em từ bỏ học, tự nâng cấp kiến thức môn Toán 3.

Bạn đang xem: 15 bài toán cơ bản và nâng cao toán lớp 3 phần 3 có đáp án, chọn lọc


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Chữ số 5 trong các 451 có mức giá trị là:

A. 5

B. 50

C. 500

Câu 2.

Giá trị của biểu thức: 49 : 7 + 45 là:

A. 54

B. 53

C. 52

Câu 3.

Điền số tương thích điền vào chỗ chấm: 4m7cm = ...... Cm.

A. 407

B. 470

C. 47

Câu 4.

Hình ABCD gồm số góc vuông là:

A. 3

B. 2

C. 4

Câu 5.

126 x 3 = .... Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 368

B. 369

C. 378Câu 6. Cấp số 6 lên 7 lần ta được số……?

A. 42

B. 24

C. 13II: Phần từ luận (6 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

…………….

……………..

…………….

……………

Câu 8. Một cuốn sách truyện dày 128 trang. Bình sẽ đọc được 1/4 số trang đó.

Hỏi: - Số trang sách Bình đã đọc là bao nhiêu?

- Còn từng nào trang sách nhưng Bình chưa đọc?

Bài giải:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Câu 9. Kiếm tìm x:

a) X x 5 + 8 = 38

b) X : 6 = 94 - 34

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 7:

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343c) 848

d) 81

Câu 8:

Số trang sách Bình sẽ đọc là:

128: 4 = 32 (trang)

Số trang sách mà Bình chưa đọc là:

128 – 32 = 96 (trang)

Đáp số: 96 trang

Câu 9:

a, X x 5 + 8 = 38

X x 5 = 38 - 8

X x 5 = 30

X = 30 : 5

X = 6

b, X : 6 = 94 – 34

X : 6 = 60

X = 60 x 6

X = 360.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Kết trái của phép tính: 315 x 3 là:

A. 985

B. 955

C. 945

D. 935

Câu 2. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:Kết trái của phép tính: 336 : 6 là:

A. 65

B. 56

C. 53

D. 51

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

6m 4cm = ……….cm. Số tương thích điền vào vị trí trống là:

A. 10

B. 24

C. 604

D. 640

Câu 4. Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

Một hình vuông có cạnh bằng 5cm. Chu vi hình vuông đó là:

A. 20cm

B. 15cm

C. 10cm

D. 25cm

Câu 5. Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Một phép chia có số dư lớn nhất là 8. Số bị phân chia là:

A. 7

B. 9

C. 12

D. 18

Câu 6. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

Biểu thức 220 – 10 x 2 có mức giá trị là:

A. 420

B. 210

C. 440

D. 200

Câu 7. Kiếm tìm x

a) X : 5 = 115

b) 8 x X = 648

Câu 8. Bắt tắt:

Giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 9. Một thùng đựng 25 lít nước mắm. Bạn ta đã kéo ra

*
số lít nước mắm. Hỏi trong thùng sót lại bao nhiêu lít nước mắm?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 11 Học Kỳ 2, Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 11 Hk2

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Câu 10. Hình bên có:

- ………….hình tam giác.

- ………….hình tứ giác.

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Mỗi câu được 1 điểm x 10 câu = 10 điểm

Câu 1. C. 945

Câu 2. B. 56

Câu 3. C. 604

Câu 4. A. 20cm

Câu 5. B. 9

Câu 6. D. 200

Câu 7. Tra cứu x: từng phép tính đúng được 0,5đ (Mỗi lượt tính đúng được 0,25đ)

a) X : 5= 115

X = 115 x 5

X = 575

b) 8 x X = 648X = 648 : 8X = 81

Câu 8. từng câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Con lợn bé nhỏ cân nặng nề là: 125 : 30 = 95 (kg)

Cả hai con lợn khối lượng là : 125 +95 = 220 (kg)

Đáp số: 220 kg

Câu 9. mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu hụt đáp số trừ 0,25đ.

Bài giải:

Số lít nước mắm đã lôi ra là: 25 : 5 = 5 (l)

Số lít nước mắm còn sót lại là : 25 – 5 = 20 (l)

Đáp số: 20l nước mắm

Câu 10. Hình mặt có:

- 5 hình tam giác.

- 3 hình tứ giác.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

I. Trắc nghiệm

Bài 1. Các bài tập sau đây có kèm theo 4 câu trả lời A, B , C , D. Hãy khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng. (3 điểm)

Câu 1: Số mập nhất trong các số 978, 789, 987, 897 là:

A. 987

B. 897

C. 789

D. 978

Câu 2: công dụng của phép tính

567 – 367 là :

A. 204

B. 200

C. 300

D. 304

Câu 3: hiệu quả của phép phân tách 35 : 4 là:

A. 9

B. 9 (dư 2)

C. 9 (dư 3)

D. 8 (dư 3)

Câu 4: Tính:

153 × 5 =?A. 565

B. 555

C. 765

D. 768

Câu 5: 2m 9cm = ? cm

A. 209

B. 290 cm

C. 209 m

D. 209 cm

Câu 6: năm nay con 8 tuổi, tuổi chị em gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

A. 11 tuổi

B. 21 tuổi

C. 22 tuổi

D. 24 tuổi

II. Trường đoản cú luận

Bài 2. Tính quý giá biểu thức : (2 điểm)

a. 90 + 28 : 2

b. 123 × (82 – 80)

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

Một cửa hàng bán được 200 mét vải vóc xanh, số mét vải đỏ bán được bằng 50% số mét vải xanh.

Hỏi siêu thị đó đã buôn bán được toàn bộ bao nhiêu mét vải xanh cùng đỏ?

Bài giải:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 4. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a) 189 : 6 =……………..

b) 250 : 5 =………………

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

Bài 1. Bài tập tuyển lựa (3 điểm):

- chọn đúng từng câu 0.5 điểm

1. A

2. B

3. C

4. C

5. D

6. D

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Tính đúng mỗi bước: 0.5 điểm

a. 90 + 28 : 2

= 90 + 14

= 104

b. 123 × (82 – 80)

= 123 × 2

= 246

Bài 3. Giải toán: (3 điểm)

- khẳng định đúng mỗi lời giải: 0.5 điểm.

- xác định được phép tính với tính đúng: 1 điểm

- Sai solo vị, đáp số: trừ 0.5 điểm

Bài giải

Số mét vải vóc đỏ cửa hàng bán được:

200 : 2 = 100 (m)

Số mét vải vóc xanh với đỏ cửa hàng bán được vớ cả:

200 + 100 = 300 ( m)

Đáp số: 300 m

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

- Đặt tính và tính đúng mỗi câu 1 điểm.

a. 189 : 6 = 31 (dư 3)

b. 250 : 5 = 50.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. tác dụng của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm bẳng 6cm, chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, fan ta đem đi

*
số lít dầu vào thùng. Hỏi vào thùng còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. kiếm tìm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. X = 5

B. X = 6

C. X = 7

D . X = 8

Câu 6. Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 7. Viết (2 điểm)

a) cấp 6kg lên 5 lần được ……….

b) gấp 7m lên 7 lần được ……….

c) cấp 5cm lên 4 lần được ……….

d) vội 12l lên 3 lần được ……….

Câu 8. vào làn có 56 trái táo. An lấy ra

*
số táo. Hỏi An kéo ra bao nhiêu quả? (1 điểm)

Câu 9. bây chừ An 7 tuổi. Tuổi ba gấp 5 lần tuổi An. Hỏi ba hơn An bao nhiêu tuổi? (2 điểm)

Câu 10: Vườn nhà Mai gồm 27 cây chanh. Số km chanh làm việc vườn công ty Huệ cấp 3 lần số kilomet chanh sinh hoạt vườn bên Mai. Hỏi:

a) Vườn công ty Huệ bao gồm bao nhiêu cây chanh?

b) Cả hai căn vườn có tất cả bao nhiêu cây chanh?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CCCDCA

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 7. HS từ bỏ giải

Câu 8.

An mang ra số quả apple là:

56 : 7 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả.

Câu 9:

Đáp số: 28 tuổi.

Xem thêm: Cuộc Sống Ở Thành Phố Bằng Tiếng Anh, Top 18 Nói Về Hay Nhất 2022

Bộ đề thi Toán lớp 3 học kì một năm học 2021-2022.Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm học 2021-2022 - Đề 3

............................