Từ vựng tiếng anh lớp 5 theo từng unit

     

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 update theo chương trình new nhất

Lớp 5 là 1 trong giai đoạn rất đặc biệt quan trọng trong quy trình học tiếng Anh của trẻ, quan trọng đặc biệt về khía cạnh cải thiện vốn từ vựng. Trường đoản cú vựng, cũng như một phương pháp, suốt thời gian học chuyên nghiệp từ chăm gia, tuyệt từ tư vấn viên để giúp trẻ phân phát huy tối đa tiềm năng của phiên bản thân, và giành được hiệu quả tối đa trong quá trình học tập. Gọi được tầm đặc trưng đó, cũng như nhằm mục đích cung ứng nguồn tài liệu tìm hiểu thêm chính thống xứng đáng tin cậy, chúng tôi xin nhờ cất hộ đến những bậc phụ huynh, quý thầy cô, và những em học viên tổng hợp từ vựng giờ Anh lớp 5 theo lịch trình mới.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 5 theo từng unit

Unit 1: What’s your address?

What’s your address?Địa chỉ của người tiêu dùng là gì?
Where are you from ?Bạn đến từ đâu?
What’s your village lượt thích ?Quê của công ty như cầm cố nào ?
Who do you live with ?Bạn sinh sống với ai ?
I live with….Tôi sinh sống với
lanehẻm, đường nhỏ.
village roadđường làng
streetphố
flatcăn hộ
first/ second/…floortầng một/hai/…
hometownquê nhà
big và busyto cùng bận rộn
far & quietxa với yên bình
large và crowdedrộng mập và đông đúc
small và beautiful.nhỏ cùng xinh đẹp
*

Unit 2: I always get up early. What about you ?

I always get up early.Tôi luôn luôn luôn dậy sớm
I always have a big breakfast.Tôi luôn luôn có một ăn sáng lớn
What vị you bởi vì in the morning/afternoon/ evening?Bạn làm những gì vào buổi sáng/ chiều/ buổi tối ?
How often vì you….?Bao thọ bạn….?
brush my teethđánh răng
do morning excercisetập thể dục
cook dinnernấu bữa tối
study with partnerhọc bài cùng bạn
watch TVxem TV
go to the libraryđến thư viện
go fishingđi câu cá
ride a bike to schoolđi xe đạp điện đến trường
usuallythường thường
oftenthường
sometimesthỉnh thoảng

Unit 3: Where did you go on holiday ?

Where did you go on holiday?Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ ?
I went on a trip with my familyTôi đã từng đi nghỉ dưỡng/ đi du lịch với mái ấm gia đình tôi.
What was trip like?Chuyến du ngoạn như cầm nào?
How did you get there ?Bạn cho đó bằng cách nào
I went by bus/ car/…Tôi đi bởi xe buýt/ oto/…
Ha Long BayVịnh Hạ Long
Phu Quoc IslandĐảo Phú Quốc
Hoi An Ancient TownPhố cổ Hội An
Hue Imperial CityCố đô Huế

Unit 4: Did you go to the party?

Did you…..?Bạn đã….. Buộc phải không ?
How was it ?Nó như thế nào ?
I visited my grandparents.Tôi đã đi được thăm ông bà tôi
We had a lot of fun.Chúng tôi đã hết sức vui
go on a picnicđi dã ngoại
enjoy the party.thích thú, hưởng thụ bữa tiệc
join the funfairtham gia vào cuộc vui
have a nice food và drink.có thức ăn và đồ uống ngon.
play hide and seekchơi chốn tìm
chat with friendstán gẫu với các bạn bè
watch cartoon.xem phim hoạt hình.
*

Unit 5: Where will you be this weekend ?

Where will you be this weekend?Bạn sẽ đi đâu vào vào ngày cuối tuần này ?
What will you do ?Bạn sẽ làm gì ?
I have to study.Tôi yêu cầu học bài.
at homeở nhà
in the countrysideở vùng quê
on the beach.trên bãi biển
at school.ở trường
by the sea.bên bến bãi biển
explore the caveskhám phá hồ hết hang động
take a boat trip around the islands.du ngoạn bằng thuyền quanh các hòn đảo
build sand castles on the beach.xây những lâu đài cát trên kho bãi biển
swim in the sea.bơi bên trên biển.

Bài tập ôn tập về ngữ pháp với từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 5

I. Chọn lời giải đúng

1. He tried to lớn join the army but he was…………because of his poor health.

a. Tried out b. Put out c. Turned off d. Turned down

2. Where ………..all this morning? It’s nearly midday.

a. Were you b. Are you c. Have you been d. Are you being

3. I will vì anything but …………..the dishes. A. Wash b. Khổng lồ wash c. Washing d. Will wash

4. ………………you mention it, I vị remember the accident.

a. If only b. Now that c. No matter d. So that

5. We’re late , I expect the film………….by the time we get lớn the theatre.

a. Have started b. Will start c. Will be start d. Will have start

6. ……………will Mr. Brown be able khổng lồ regain control of the company.

a. With hard working b. In spite of his hard work c. Only if he work hard d. Only with hard work

7. Having been asked to lớn speak at the conference, ………………. . A. Some notes were prepared for Dr. Clark b. Some notes were prepared by Dr. Clark c. Dr. Clark prepared some notes d. The members were pleased to hear Dr. Clark

8. I remember ………..him say the grass needed …………. .

a. Hearing/cutting b. Hearing/ to cut c. To hear/ khổng lồ be cut d. Khổng lồ hear/ cutting9. I wish ………..me a new one instead of having it ……………as you did.

a. Would give/ to lớn repair b. Gave / to repair c. Had given/ khổng lồ be repair d. Had given/ repaired

10. The boy could not find his six-pence anywhere………..get his arm out.

a. Nor could be b. Nor he could c. Neither he could d. Either he could not

11. Had he not been so busy taking the diamonds, he ………….the blow.

a. Would feel b. Had been feeling c. Had left d. Would have left

12. The construction of the new road is…………..winning the tư vấn of local residents.

a. Thanks lớn b. Reliant on c. Dependent on d. Responsible

13. No matter how angry he was, he would never …………..to violence.

a. Resolve b. Resource c. Exert d. Resort

14. After leaving school, Nigel decided to…………in the army. A. Enlist b. Enroll c. Register d. Sign

15. ………………a fire, hotel guests are asked to remain calm.

a. As a result of b. In the event of c. By reason of d. In the time of16. When I went into dining room next morning, the………………of the dinner were still on the table.

a. Remains b. Results c. Remnants d. Relics

17. I will keep you application …………..file for the time being.

a. In b. With c. On d. At

18. She……………. Wanted a house overlooking the sea.

a. Particularly b. Strongly c. Essentially d. Extremely

19. For centuries Rome was the ……………power in the Mediterranean.

a. Utmost b. Superlative c. Overruling d. Supreme

20. I couldn’t tell what time it was because workman had removed the……….of the clock.

a. Hands b. Pointers c. Arms d. Fingers

21. Supposing I …………..to agree to lớn your request, how vì chưng you think the other students would feel? a. Would b. Am c. Were d. Could

22. I hope you won’t take ………………if I tell you the truth. A. Annoyance b. Offence c. Resentment d. Irritation

23. His failure………..great disappointed lớn his parents. A. Forced b. Made c. Caused d. Provided

24. While politicians argue about nuclear weapons, ordinary people are simply concern …………… staying alive.

a. Of b. With c. For d. In

25. I’ so tired that I can take…………..what you’re saying. A. Up b. Out c. In d. On

26. The Committee took just thirty minutes lớn ……………the conclusion that action was necessary.

a. Judge b. Make c. Decide d. Reach

27. After his girlfriend left him, George determined never………….in love again.

a. To lớn fall b. Falling c. For to lớn fall d. Having fallen

28. Few pleasures will be equal………….of a cool drink on a hot day. A. It b. Hat c. Such d. This

29. He phoned lớn tell me that he couldn’t come tomorrow because he …………to the dentist.

a. Had gone b. Was going c. Would go d. Went

30. …………..his advice, I would never have got the job.

a. Except b. Apart from c. But for d. As for


II. Ngừng câu

1. Hỏi ai đó tới từ đâu:

Where are you ……………………….. ? – I ……………………….. From Vietnam……………………….. Is he/she from? – He/She ……………………….. From England

2. Hỏi một người là ai: Đây / cơ là ai?

……………………….. Is this/ that? – This / That ……………………….. Linda.

3. Hỏi – Đáp về tuổi:

How ……………………….. Are you? – I am ……………………….. Years old.

4. Hỏi – Đáp về ngày sinh nhật: lúc nào đến sinh nhật của….? Đó là vào tháng….

Xem thêm: Các Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6 Mới, Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6

When is your ………………………..? – It’s ……………………….. June.

5. Chúc mừng ngày sinh nhật:

……………………….. Birthday, Mai.

6. Cám ơn và phản hồi ý kiến: Cám ơn. / không tồn tại gì.

Thanks (Thank you) – You are …………………………

7. Xin lỗi và bình luận ý kiến: Xin lỗi! không sao.

I’m ………………………… – ……………………….. At all.

8. Mời cần sử dụng thức ăn và đồ uống: Mời chúng ta dùng….nhé?

Would you ……………………….. Some milk? – Yes, …………………………/ No, …………………………

9. Biểu đạt khả năng: chúng ta có thể …….?

……………………….. You swim? – Yes, I …………………………

Can ……………………….. Dance? – No, I …………………………

10. Ra mắt tên các đồ vật: Đây là những…./ kia là những…..

These/ Those ……………………….. School bags.

11. Định địa chỉ của vật: chúng ớ trong/ trên….

They are ……………………….. The box. / They are ……………………….. The table.

12. Hỏi đáp con số đếm được: có bao nhiêu……? / bao gồm 1,2,3,….

How ……………………….. Pencils are there? – There …………….. One./ There ……….. Two/ three…

13. Đoán sở thích về một môn học: ( ….có đam mê môn … không?)

Do you ……………………….. Math? – Yes, ……………………….. Do./ No, I …………………………

14. Hỏi đáp về các môn học ưa thích:

What ……………………….. Vày you like? – I ……………………….. English..

15. Hỏi đáp về các môn học trong ngày: Hôm nay……học các môn gì?Hôm nay học tập môn…

What subject bởi you ……………………….. Today?- I have English ……………………….. Art.

16. Hỏi đáp về tại sao ưa ham mê một môn học : vị sao … ưa thích môn…? vị vì…..thích…

Why vì you ……………………….. Music? – ……………………….. I like to sing.

17. Hỏi đáp về kế hoạch học một môn vào tuần: khi nào …. Học tập môn……? … học nó vào thứ…..

When ……………………….. You have English? – I have it ……………………….. Wednesday

and Thursday.

III. Viết lại câu

1. Where / from / are/ you?

………………………………………………………………………………………

2. These/ bags/ are /school.

………………………………………………………………………………………

3. They /box /are/ in /the.

………………………………………………………………………………………

4. Subject/ What’s /your /favorite?

………………………………………………………………………………………

5. I/ English / & / Art/ have.

………………………………………………………………………………………

6. You / have /do / When /English?

………………………………………………………………………………………

7. Birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

8. You/ like/ Do/ Math?

………………………………………………………………………………………

9. Dance/ I / can’t.

………………………………………………………………………………………

10. Birthday/ When /your is?

………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I.

1D11D21C
2C12C22B
3A13D23C
4B14A24B
5D15B25C
6D16A26D
7C17C27A
8A18A28B
9D19D29B
10A20A30C

II.

1. Where are youfrom? Iamfrom Vietnam

Whereis he/she from? – He/Sheisfrom England

2.Whois this/ that? – This / ThatisLinda.

3. Howoldare you? – I amtenyears old.

4. When is yourbirthday? – It’sinJune.

5.Happybirthday, Mai.

6.Thanks (Thank you) – You arewelcome

7. I’msorry–Notat all.

8. Would youlikesome milk? – Yes,please/ No,thanks

9.Canyou swim? – Yes, Ican

Canyoudance? – No, Ican’t

10. These/ Thoseareschool bags.

11. They areinthe box. / They areonthe table.

12.Howmanypencils are there? – Thereisone./ Therearetwo/ threepencils

13. Vày youlikeMath? – Yes,Ido./ No, Idon’t

14. Whatsubjectdo you like? – IlikeEnglish

15. What subject vì youhavetoday?- I have EnglishandArt.

16. Why vì chưng youlikeMusic? –BecauseI like to sing.

17. Whendoyou have English? – I have itonWednesday and Thursday.

III.

1. Where are you from?

2. These are school bags.

3. They are in the box.

4. What’s your favorite subject?

5. I have English and Art or I have Art và English.

6. When bởi vì you have English?

7. When is your birthday?

8. Vị you like Math?

9. I can’t dance.

10. When is your birthday?

Tổng đúng theo từ vựng và kết cấu ngữ pháp giờ Anh lớp 5 học kì 2

UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamese
sick/sik/ốm
pain/pein/đau
headache/’hedak/đau đầu
toothache/’tu:θeik/đau răng
earache/’iəreik/đau tai
stomach-ache/’stʌməkeik/đau dạ dày
backache/’bækeik/đau lưng
sore throat/sɔ: θrəʊt/đau họng
fever/’fi:və/sốt
cold/kəʊld/cảm lạnh
cough/kɔ:f/ho
go lớn the doctor/gəʊ tu: ðə ‘dɒktə/đi khám bác sĩ
go lớn the dentist/gəʊ tu: ðə ‘dentist/đi thăm khám nha sĩ
go to the hospital/gəʊ tu: ðə ‘hɒspitl/đến dịch viện
take a rest/teik ei rest/nghỉ ngơi
carry heavy thing/’kæri ‘hevi θiŋ/mang vác thiết bị nặng
take a shower/teik ei ‘∫aʊə/tắm
keep nail clean/ki:p neil kli:n/giữ móng tay không bẩn sẽ
ambulance/’æmbjʊləns/xe cứu thương

II. GRAMMAR

1.Hỏi và vấn đáp về vụ việc sức khỏe.

Cấu trúcVí dụ
Hỏi và trả lời về vấn đề sức mạnh của bạn:What’s the matter with you?- bạn bị làm sao vậy?I have + a/an + (health problem).- bản thân bị + (vấn đề sức khỏe).Hỏi và vấn đáp về sức mạnh của ai đó:What’s the matter with + O?- Ai đó bị làm thế nào vậy ?S + have/has + a/an + (health problem).- Ai kia bị + sự việc sức khỏe.What’s the matter with you?- bạn bị làm thế nào vậy?I have a toothache- Mình bị đau răng.What’s the matter with him?- Anh ấy bị sao vậy ?He has a backache- Anh ấy bị đau lưng.

2. Đưa ra lời khuyên răn về mức độ khỏe.

Cấu trúcVí dụ
Đưa ra lời răn dạy về sức khỏe của bạn:You should take some aspirins.
S+should/ had better +V-inf– Cậu phải uống thuốc.
– Ai buộc phải làm gì.She had better go to see the dentist.
– Chị ấy bắt buộc đi chạm chán nha sĩ.

UNIT 12: DON’T RIDE YOUR xe đạp TOO FAST!

I. VOCABULARY

EnglishPronunciationVietnamese
fire/’faiə/lửa
knife/naif/con dao
call for help/kɒ:l fə help/nhờ góp đỡ
stove/stəʊv/bếp
match/’mæt∫/que diêm
scissors/’sizəz/cái kéo
tool/tu:l/dụng cụ
helmet/’helmit/mũ bảo hiểm
stair/steə/cầu thang
balcony/’bælkəni/ban công
touch/tʌt∫/chạm vào
hold/həʊld/cầm
bite/bait/cắn
scratch/skræt∫/cào
fall/fɔ:l/ngã
break/breik/gãy
roll off/’rəʊl ɔ:f/lăn xuống
cut yourself/kʌt jɔ:’self/bị đứt (tay)
get a burn/get ei bɜ:n/bị bỏng
start a fire/’stɑ:t ei ‘faiə/gây ra đám cháy
avoid/ə’vɔid/tránh xa

II. GRAMMAR

Cảnh báo về tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra; lý do ai đó không nên làm gì.

Cấu trúcVí dụ
Cảnh báo về tai nạn có thể xảy ra và phương pháp đáplại:Don’t + Verb!- Đừng + Động từOK, I won’t.- Được rồi, mình sẽ không làm đâu.Hỏi cùng trả lời lý do ai đó kiêng kị gì:Why shouldn’t + Subject + Verb?-Tại sao + công ty ngữ + không nên + Động từ?Because + Subject + May + Verb.- chính vì + chủ ngữ + hoàn toàn có thể + Động từ.

Xem thêm: Kỷ Niệm 67 Năm Ngày Giải Phóng Thủ Đô Hà Nội Được Giải Phóng Vào Thời Gian Nào ?

Don’t cảm biến me the stove!-Đừng đụng vào bếp!OK, I won’t.-Được rồi, mình sẽ không còn làm đâu.Why shouldn’t he ride his bike too fast?-Tại sao anh ấy không nên đi xe pháo quánhanh?Because he may fall and break his arm.-Bởi vày anh ấy rất có thể bị ngã gãy tay.