UNIT 6 VIET NAM: THEN AND NOW

     

Dưới đó là phần khởi cồn của Unit 6, nhằm reviews về chủ đề xuyên suốt cũng tương tự giúp độc giả có được một chiếc nhìn tổng quan về công ty đề. Nội dung bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài xích tập với phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp các bạn hiểu với làm bài xích tập xuất sắc hơn,


*

1. Listen và read

Duong: Can you believe it"s the school"s 60thanniversary?Phuc: I know! I really like the photo exhibition. It"s fascinating khổng lồ see how the school used to look.Duong: Right! The photos explain a lot about our school in the past.Tom: Look - these two pictures were taken in 1970.Phuc: Wow, that long ago? The school looks more like thatched houses with paddy fields all around. You can see there were only a few classrooms & the walls were made of mud và straw and, look - trenches!Duong: I think that was during the war so it was necessary lớn have the trenches right there.Tom: Ha... The students in this picture are wearing rubber sandals and straw hats.Nhi: Hey, and these pictures were taken in 1985. Look at the broken tiled roof và wooden window frames... & some of them are missing.Duong: Yes, I can"t imagine how those student could study in such poor conditions!Phuc: Right! Things have improved considerab y now. We have everything... Comfortab-e classrooms, learning facilities lượt thích compute - rooms...Nhi: Yeah, we also have nice uniforms và prope* shoes. We"re much luckier these days... But,I"m not sure our grades are better...

Bạn đang xem: Unit 6 viet nam: then and now

Dịch:

Dương: Cậu có tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm thành lập và hoạt động trường không?Phúc: mình biết.Mình cực kỳ thích triển lãm ảnh. Thật háo hức khi bắt gặp trường mình rất lâu rồi trông như thế nào!Dương: Đúng đó! các bức hình ảnh thể hiện không hề ít điều về trường mình ngày xưa.Tom: quan sát kìa! hai bức hình ảnh này được chụp vào khoảng thời gian 1970.Phúc: thọ vậy rồi á? trường trông giống số đông ngôi bên lợp mái tranh với hồ hết cánh đồng lúa bao quanh. Chỉ gồm một vài lớp học với tường thì làm bởi bùn cùng rơm. Nhìn kìa- tất cả cả hầm nữa.Dương: bản thân nghĩ thời chiến thì rất cần phải có những hầm như vậy "=Tom: học sinh trong ảnh thì đi dép cao su thiên nhiên và đội mũ rơmNhi: Này các câu, hầu như bức này chụp năm 1985. Nhìn số đông viên gạch lát bị nứt kìa, cả khung cửa ngõ gỗ nữa... Mottj vài khu vực bị mất.Dương: ĐÚng vậy. Mình thiết yếu tưởng tượng được sao hoàn toàn có thể học được trong đk khó khăn như vậy.Phúc: Ừ. Hầu hết thứ hiện thời được nâng cấp đáng kể. Chúng ta có phần lớn thứ. Lớp học tập thoải mái, các đại lý vật chất rất đầy đủ như phòng laptop chẳng hạn ...Nhi: Đúng, bọn chúng mình có đồng phục đẹp. Chúng ta may mắn hơn thời trước nhiều. Nhưng mà mình không chắc hẳn rằng kết quả học tập xuất sắc hơn đâu...

a.Put a word/phrase from the box under each picture.

Đặt những từ vào bức ảnh đúng

thatched house facilities tiled roof

trench rubber sandals photo exhibition

*

1.trench rubber 2. Tiled roof 3. Facilities4. Photo exhibition5. Rubber sandals6. Thatched house

b.Find a word in the conversation that means:

Tìm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa:

1. Celebration of an important year: anniversary2. Very interesting: fascinating3. Not there: missing4. Situations: conditions5. Got better: improved6. Real: proper

c.Read the statements & decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG).

Đọc các câu và đưa ra quyết định xem tin tức nào là đúng (T) hoặc không đúng (F) hoặc không tồn tại thông tin (NG)

1. The school was founded at the beginning of the 20th century. F (It was found in the 1960s)2. The school was initially surrounded by paddy fields. T3. During the 1970s, the students were well dressed. F (they wore rubber sandals và straw hats)4. The students in the 1980s learnt better than in the 1970s. NG5. The school now is much better equipped.

Xem thêm: Lý Thuyết, Tóm Tắt Sinh Học Lớp 8 Filetype Pdf, Chương Trình Sinh Học Lớp 8

T

d.Read the conversation again and answer questions.

Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp câu hỏi.

1. When does the conversation take place?

The conversation takes place on the school"s 60thanniversary

2. Why does Phuc say the photo exhibiticr fascinating?

Because it explains a lot about how the school was in the past

3. What was unusual about the school in 1970?

There were trenches outside the classrooms

4. How was the school in 1985?

The roof was made of tiles and some tiles were broken. The window frames were made of wood và some of them were missing

5. What can the students learn from the exhibition?

Theycan learn that they are lucky to lớn have such great learning facilities nowadays.

2.Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets.

Hoàn thành câu làm sao để cho giống nghĩa câu ban đầu.

Xem thêm: Bộ Phần Mềm Học Tiếng Anh Hoa Mặt Trời Lớp 9 ), Tiếng Anh Hoa Mặt Trời (Tiếng Anh Lớp 6, 7, 8, 9)

1. There have been ___slight____ differences in thecountry"s policies as compared to lớn two yearsago. (minor)2. The traffic system in Ha Noi has been ___dramatically ___ upgraded over the last ten years, (suddenly & to a great degree)3. Vietnamese people"s lives have been___ significantly ___ improved. (enough khổng lồ make a difference)4. There have been ___considerable___ changes in the waypeople work, (quite large)5. There has been a ___gradual___ increase in peoplesincome over the last ten years. (little by

3.Interview your teacher about the features of your school when she/he started teaching here. Then use the information provided to lớn talk about the changes khổng lồ your school.

Phỏng vấn giáo viên của công ty về những đặc điểm về trường của người tiêu dùng khi Thầy/ Cô ban đầu về giảng dạy. Kế tiếp sử dụng thông tin được cung ứng để nói đến những sự biến đổi đó