Read unit 7: my neighborhood

     

Phần này sẽ giúp bạn học tập rèn luyện năng lực đọc hiểu thông qua chủ đề My neighborhood (Khu phố của tôi). Bạn học chăm chú gạch chân các từ vựng new và các cách dùng từ thông dụng xuất hiện thêm trong bài. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

READ – UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD

A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort và won’t notice the weather.

Bạn đang xem: Read unit 7: my neighborhood

Some people in the neighborhood, however, are not happv about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents và store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meetine in order khổng lồ discuss die situation.

Xem thêm: Bài Tập Giải Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Và Bài Tập Vận Dụng

Dịch:

Ngày bây giờ một khu mua sắm mới khai trương mở bán ớ quận cùa Nam. Khu bán buôn này không giống với khu bán buôn hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đa số ở dưới một mải nhà. Điểu đó sẽ tương đối tiện lợi, nhất là trong những tháng hè rét và nóng ướt. Người sử dụng sẽ buôn bán thoài mái cùng chảng bắt buộc đế ý gì mang lại thời tiết.

Tuy nhiên, một vài tín đồ ở quận này sẽ không cảm thấy vui vì chưng những biến hóa này. Chủ những cửa hiệu nhỏ dại trên đường Trần Phú nghĩ rằng khu vực vực sắm sửa này sẽ chỉ chiếm hêt việc sale cùa họ. Một vài mặt hàng ở những cừa hiệu mới cũng trở nên giống như các sản phẩm ờ các của hiệu nhò, nhưng những cửa hiệu ở khu vực bán buôn như vậy đã trưng ra một lượng sàn phẩm nhiêu hơn cho người sử dụng tha hồ lựa chọn lựa; một vài sàn phẩm lại có giá thấp hơn ngoài.

Xem thêm: So Sánh Ba Kiểu Dữ Liệu Number Text Và Date, Xử Lý Dữ Liệu Kiểu Text Và Number

Người dân trong vùng và các chủ cửa ngõ hiệu quan tâm rất nhiều đến khu vực vực sắm sửa mới này đang vài tháng nay. Họ đã tổ chức một cuộc họp cộng đồng đê bàn thảo vể vấn đề này.

Dịch tờ quảng cáo:

KHAI TRƯƠNG NGÀY HÔM NAY!TRUNG TÂM download SẮM TRẦN PHÚMỌI THỨ ĐỀU Ở DƯỚI MỘT MẢI NHÀ

50 cửa hiệu sệt sàn có máy điều hòa4 rạp chiếu phim Mở cửa từng ngày từ 8 giờ sáng mang đến 10 giờ đồng hồ tối10 đơn vị hàng khoanh vùng giải trí của trẻ em

Giảm giá đặc biệt quan trọng trong hai tuần đầu!

Hãy cho cùng các bạn mình nhé!

1. True or false? check (✓) the boxes. Then correct the false sentences và write them in your exercise book. (Đúng xuất xắc sai? Hãỵ ghi lại (✓)vào cột đúng xuất xắc sai, tiếp nối sửa câu không nên lại cho đúng cùng viết vào vở bài tập của bạn.)

Giải:

T

F

a. The mall is xuất hiện six days a week. (khu bán buôn mở cửa ngõ 6 ngày một tuần.)

b. There are more than 50 stores in the mall. (Có rộng 50 siêu thị trong khu cài đặt sắm.)

c. Everyone in the neighborhood is pleased about the new mall. (Mọi fan trong thành phố đều bằng lòng về khu bán buôn mới.)

d. It will be more comfortable to siêu thị in the mall than in the present shopping area. (Sẽ dễ dãi hơn khi bán buôn tại khu buôn bán hơn là những khu bán buôn hiện tại)

e. Some of the stores on Tran Phu Street may have to lớn close. (Một vài cửa hàng trên phố è Phú rất có thể đóng cửa.)

Sửa các câu sai:

a) The mall is open seven days a week. (khu bán buôn mở cửa 7 ngày một tuần.)b) There are 50 stores in the mall. (Có 50 siêu thị trong khu thiết lập sắm.)c) Not everyone is pleased with the mall. (Không phải toàn bộ mọi bạn trong khu phố đều thích hợp về khu mua sắm mới.)

2. Answer. (Trả lời câu hỏi)

Giải:

a)What is special about the new shopping mall? (Điều gì quan trọng đặc biệt về khu bán buôn mới?)=> All the shops are under one roof. (Tất cả các siêu thị đều dưới một mái nhà.)b) What facilities are available in the shopping mall? (Có đại lý vật chất nào trong khu tải sắm)=> The facilities such as air-conditioners, movie theatres, restaurants & children’s play area are available in the shopping mall. (Các nhân thể nghi auto lạnh, rạp chiếu phim giải trí phim, quán ăn và sân chơi cho trẻ nhỏ có vào khu mua sắm.)c) What bởi the small store owners think about the new shopping mall? (Các nhà cửa hàng bé dại nghĩ gì về khu sắm sửa mới?)=> They think that the new shopping mall will take their business. (Họ cho là trung tâm sắm sửa mới sẽ cướp đi việc kinh doanh của họ.)d) What kinds of goods will the stores in the mall offer? (Những loại hàng nào sẽ tiến hành các siêu thị trong khu mua sắm cung cấp?)=> The stores in the mall offer a wider selection of products, some of which are sold at cheaper prices. (Các cửa hàng trong khu mua sắm cung cung cấp nhiều thành phầm hơn, một số được xuất kho với giá rẻ hơn.)