VIẾT ĐOẠN VĂN BẰNG TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

     

“Friends are needed in every stage of life.” anh em luôn quan trọng trong mọi tiến trình của cuộc sống. Dù trong ngôn ngữ nào cũng ko thiếu những mỹ từ để nói về tình bạn. Cùng học tiếng Anh qua bài luận tiếng anh về tình bạn dưới đây nhé:

*

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ TÌNH BẠN

Friendship is one of the most precious presents of life. Friendship makes life, sweet & pleasant experience. Friendship is indeed, an asset in life.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về tình bạn

Tình các bạn là trong những món quà cực hiếm nhất của cuộc sống. Tình các bạn làm cho cuộc sống thêm và ngọt ngào và dễ chịu. Tình các bạn thực chất, là một gia sản trong cuộc sống.

Friendship is good and necessary. Man cannot live all alone because he is a social being. He needs someone to giới thiệu his joys & sorrows. There goes a saying “Friendship increases happiness and diminishes misery by doubling our joy & dividing our grief”.

Tình bạn xuất sắc và đề nghị thiết. Con bạn không thể sống một mình vì họ là những hữu thể làng hội. Họ đề nghị có một ai kia để share những nụ cười và nỗi bi thiết của mình. Có một câu nói rằng “Tình chúng ta làm tăng hạnh phúc và giảm bớt gian khổ bằng phương pháp nhân đôi nụ cười và phân tách nhỏ nỗi bi tráng của chúng tôi”.

Friendship can make or break us. It all depends on how we choose our friends. We spent much of our time with them. Their mental outlook, behaviour, attitudes affect us too. Today, many youngsters have become social nuisance mainly due to lớn bad friends. Therefore, we have khổng lồ choose our friends very carefully. We have to lớn remember the maxim “All that glitters is not gold”. We have khổng lồ distinguish between fair-weather friends & true friends. True friends remain with us through thick and thin while fair-weather friends are found only during sunny days.

Xem thêm: It Is Common Knowledge (A) That Solar Heating For A Large Office

Tình bạn cũng có thể tạo cần hoặc làm hỏng chúng ta. Tất cả nhờ vào vào cách bọn họ chọn bạn. Bọn họ dành nhiều thời gian với họ. Tinh thần, hành vi, thái độ của họ cũng ảnh hưởng đến bọn chúng ta. Ngày nay, nhiều người trẻ đã trở thành mối phiền toái buôn bản hội đa số là do anh em xấu. Vị đó, họ phải chọn bạn thật cẩn thận. Chúng ta phải nhớ câu châm ngôn “Tất cả phần lớn gì lung linh không cần là vàng”. Bọn họ phải phân biệt giữa bằng hữu nhất thời và người các bạn thật sự. Người bạn thật sự ở lại với họ qua những thăng trầm cuộc sống, vào khi bằng hữu nhất thời chỉ được nhìn thấy trong số những ngày nắng.

True friendship is a feeling of love, sharing & caring. It is a feeling that someone understands and appreciates you as you are, without any flattery. It gives a feeling that you are ‘wanted’ và that you are ‘someone’ and not a faceless being in the crowd. True friendship knows no boundaries of caste, creed, race and sex.

Tình bạn đúng nghĩa là cảm xúc yêu thương, share và siêng sóc. Đó là một cảm giác rằng ai kia hiểu cùng biết ơn chúng ta vì các bạn tồn tại, cơ mà không cần ngẫu nhiên sự phỉnh hót nào. Nó mang lại cảm xúc rằng các bạn ‘được muốn’ cùng rằng các bạn là ‘ai đó’ mà không phải là một trong người vô danh trong đám đông. Tình bạn đúng nghĩa không có ranh giới về giai cấp, tín ngưỡng, chủng tộc tốt giới tính.

Good friends are great pillars of life. A person who has true friends in life is lucky enough. It does not matter how often you meet your friends, but how much you care và feel for another in good times as well as in bad times.

Xem thêm: Chuyển Đổi Từ Thập Phân Sang Nhị Phân Sang Nhị Phân, Công Cụ Chuyển Đổi Thập Phân Sang Nhị Phân

Những người bạn xuất sắc là phần đa cột trụ phệ của cuộc sống. Một người dân có một người chúng ta thật sự trong cuộc sống đã là điều may mắn. Nó không quan trọng rằng bạn có gặp gỡ bằng hữu của mình thường xuyên không, mà là mức độ bạn ân cần và đồng cảm với nhau trong khi xuất sắc đẹp cũng tương tự trong lúc khó khăn khăn.

Một bài luận giờ anh hay phải giới thiệu được những mặt đối lập của một vấn đề. Dùng các trích dẫn, châm ngôn xuất xắc tục ngữ cũng là một cách để bài viết thêm sinh động và hấp dẫn đấy! chúng ta có thể bài viết liên quan nhiều bài luận giờ anh theo chủ đề ở dưới nhé!