Thẻ: đề thi violympic toán lớp 5 vòng 10

     
... % 450 = 3,6 ; 7,1 + 3,4 = 10 ,5 ; 5, 9 + 1,6 = 7 ,5 ; 2,9 + 0,6 = 3 ,5 ; 4, 25 + 2, 05 = 6,3 ; 12,36 + 8 ,5 = 20,86 ; 18 ,5 + 5, 6 = 24,1 ; 1 ,58 + 1,4 = 2,98 ; 1 25, 16 + 68,7 = 193,86 ; 1 75% 90 = 157 ,5 ... 1 ,58 + 1,4 = 2,98 ; 8,6 + 1,6 = 10, 2 ; 5, 9 + 1,6 = 7 ,5 ; 40 % 1 25 = 50 ; 2,1 + 1,7 = 3,8 ; 7,26 + 2 ,54 = 9,8 ; 13,8 + 6,7 = 20 ,5 ; 42,68 + 29 ,5 = 58 ,18 + 14 ; 1 25, 16 + 68,7 = 193,86 * 1,2 % 150 ... 60% 1 ,5 = 0,9 ; 1 ,58 + 1,4 = 2,98 ; 2,9 + 0,6 = 3 ,5 ; 1 ,5 = 2,7 = 4,2 ; 2,1 + 1,7 = 3,8 ; 8,6 + 1,6 = 10, 2 ; 14,68 + 7,82 = 22 ,5 ; 58 ,18 + 14 = 42,68 + 29 ,5; 1 25, 16 + 68,7 = 193,86 BÀI THI SỐ...

Bạn đang xem: Thẻ: đề thi violympic toán lớp 5 vòng 10


*

... Tổng 810 bọn chúng có đôi mươi số chẵn không giống Kết quả: Số bé: 384 / Số lớn: 426 bài xích 4: Tìm nhị số lẻ gồm tổng 406 chúng gồm 11 số lẻ khác Kết quả: Số bé: 19 1 / Số lớn: 2 15 bài xích 5: Tìm nhị số lẻ có tổng 11 42 bọn chúng ... Kết quả: bài xích 10 : tìm phân số biết mẫu mã số tử số 19 đơn vị tổng chủng loại số tử số 51 16 35 Kết quả: bài bác 11 : tìm kiếm phân số biết chủng loại số tử số 36 đơn vị chức năng phân số có giá trị 54 90 Kết quả: bài 12 : tìm kiếm phân ... Search phân số biết tổng mẫu mã số tử số 2 15 phân số có giá trị 38 57 86 1 25 Kết quả: bài bác 13 : kiếm tìm phân số biết tổng mẫu số tử số 1 35 phân số có giá trị Kết quả: 54 81 ==========================================================...
*

... Quả: Số bé: 199 / Số lớn: 2 75 bài xích 2: Tìm nhị số tự nhiên và thoải mái có tổng 999 chúng có 25 số lẻ không giống Kết quả: Số bé: 474 / Số lớn: 52 5 bài xích 3: Tìm nhì số chẵn có tổng 810 chúng bao gồm 20 số chẵn khác Kết quả: ... Lớn: 426 bài bác 4: Tìm hai số lẻ tất cả tổng 406 chúng gồm 11 số lẻ khác Kết quả: Số bé: 191 / Số lớn: 2 15 bài 5: Tìm hai số lẻ gồm tổng 11 42 chúng bao gồm 53 số lẻ không giống Kết quả: Số bé: 51 7 / Số lớn: 6 25 bài ... Chủng loại số tử số 2 15 phân số có giá trị 38 tác dụng :57 86 1 25 bài 13: tìm kiếm phân số biết tổng mẫu mã số tử hàng đầu 35 phân số có giá trị Kết quả: 54 81 bài xích 14: kiếm tìm phân số biết hiệu mẫu số tử số 45 phân số có...

Xem thêm: Câu Nói Của Bác Hồ - Những Câu Nói Hay Của Bác (Phần 2)


*

... Số 0, 05 số 100 ,55 33, 75 trăng tròn ; Câu 8: 25% 126 Câu 9: 0,8% số 1,2 số 31 ,5 150 ; Câu 10: 1 25% 840 1 050 Câu11 :50 % số 191 ,5 số 383;Câu12: 75% 2009 150 6, 75 Câu 13: 60% số 37,8 số 63 108,8 Câu 14: 75% số ... 15: 1 15% 126 0 1449; Câu 16:20% số 17 ,5 số Câu 17: 1, 25% số 4 ,5 số 87 ,5 360 Câu 18: 1 25% số 112 ,5 số 90 Câu 19: nhị số có tổng 203 ,5 Biết số vật dụng số lắp thêm Vậy số sản phẩm công nghệ hai Câu 20: nhì số gồm tổng 112 ,5 ... BÀI THI SỐ : Câu 1: 110% 95 Hãy điền số tương thích vào địa điểm ! 104 ,5 ; Câu 2: 40% số 37,2 số Câu 3: 25% số 91,6 số 93 366,4 ; Câu 4: 5% 2011 Câu 5: 120 % số 9,6 số ; Câu 6: 45% 75 Câu 7: 0, 25% số...

Xem thêm:


*

... 1 ,5 ; 40 % 1 25 = 50 ; 20% 22 ,5 = 4 ,5 ; 10% = 0,3 ; 70% 68 = 47,6 ; 10% = 0,1 ; 50 % 55 = 27 ,5 * 40% 1 25 = 50 ; 40% 130 = 52 ; 20% = 0,6 ; 50 % = 3 ,5 ; đôi mươi % 45, 5 = 9, 1 ; 90 % 250 = 2 25 ; 20% 22 ,5 ... * 60% 1 45 = 87 ; 60% 60 = 36 ; 70% 68 = 47,6 ; 10% = 0,3 ; 10 % = 0,4 ; 90 % 250 = 2 25 ; 50 % 55 = 27 ,5 ; 40% 45 = 18 ; 30% = 1 ,5 ; 75% 186 = 1 39 ,5 * 90 % 90 = 81 ; 90 % 250 = 2 25 ; 40% 85 = 34 ; ... ; 20% = 0,6 ; 50 % = 3 ,5 ; 20 % 45, 5 = 9, 1 ; 90 % 250 = 2 25 ; 20% 22 ,5 = 4 ,5 ; 20% 25 = ; 10% = 0,3 ; 60% 190 = 114 BÀI THI SỐ : Vượt chướng ngại vật vật (ô-tô) ...
*

... -| Ngày II | | - -| -6 0m -| 934m | Câu 11: Một ruộng hình thang tất cả trung bình cùng hai cạnh lòng 55 ,6m độ cao 45dm Vậy diện tích s hình thang 55 , x 45 = tuyển chọn tập đề thi ... Hỏi 5: thắc mắc 6: câu hỏi 7: câu hỏi 8: câu hỏi 9: bài xích giải : Tuổi người mẹ : | -| -| -| 15 năm | Tuổi Lan: | -| - 15 năm | tuyển tập đề thi Violympic mạng – tất cả http://thiviolympic.com ... 45, 78 Trả lời: Số 45, 78: 30x 100 = 152 ,6 Câu 2: tìm tổng nhị số tự nhiên liên tiếp a b biết: a 10 2,900 2
3 436 0
9 499 0

34 645 0
145 2,638 3
89 738 0
47 1,239 7